Jump to content
MAINOS

La Carita -säätiö palkitsi kaksi vanhustenhoidon yksikköä


Reportteri

Recommended Posts

SuPerin opintopäivillä palkittiin kaksi vanhustenhoidon yksikköä: Liperin kunnan Iltarusko ja Vantaan kaupungin Myyrinkoti.

 

La Carita -säätiö on yhteistyössä SuPerin kanssa jakanut työyhteisöille tunnustuspalkintoja hyvästä vanhustyöstä jo vuodesta 2002 saakka. Säätiön tarkoitus on tukea gerontologista tutkimusta ja hoitotyötä. Tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen ja vanhustyön arvostuksen nostaminen Suomessa.
 
Liperin Iltarusko muodostuu kahdesta eri yksiköstä: pitkäaikaispotilaisiin keskittyvästä vanhainkoti Iltaruskosta, jossa on 25 asukaspaikkaa sekä tehostetun palveluasumisen Hopeinen kuu -yksiköstä, jossa asukkaita on 11. 
 
Iltarusko on asukkaille koti, jossa levätään, muistellaan ja ruokaillaan rauhassa. Osastolle tulevan asukkaan elämänhistoria käydään läpi omaisten kanssa ja selvitetään asukkaan ilonaiheet ja harrastukset sekä mahdolliset ahdistukset ja pelot. Arkipäivän virikkeisiin kiinnitetään huomioita ja erilaisilla aktiviteeteilla tavoitellaan vanhusten voimaannuttamista.
 
Henkilöstön toimintaa ja hoitotyötä ohjaa kolme lähestymistapaa: kuntouttava työote, validaatio ja sosiokulttuurinen lähestymistapa. Henkilökunta on sitoutunut iäkkäiden asukkaiden hoitoon ja omaisten huomiointiin.
 
Hoitotyö on moniammatillista, jossa jokaisella hoitajalla on oma vastuualue ja lähihoitajien osaamista hyödynnetään täysipainoisesti. ”Olemme ylpeitä työpaikastamme ja tarjoamastamme hoidon laadusta.”
 
Vantaan kaupungin Myyrinkodissa
 on vuonna 2013 perustettu lyhytaikaisyksikkö, jossa asiakkaita on yhteensä 180, joista kerrallaan on hoidettavana 25. 

Hoitotyössä korostetaan asiakkaan kokonaisvaltaista huomioimista ja eettisyyttä sekä pyritään yksilölliseen, asiakkaiden näköiseen hoitotyöhön. Hyvä hoito merkitsee vanhusten toiveiden kunnioittamista. Kuntoutujiin panostetaan eikä heitä hoideta kaavamaisesti. Kaiken tavoitteena on tukea vanhusta selviytymään kotona mahdollisimman pitkään. Fysioterapeutin ja toimintaterapeutin osaamista hyödynnetään vanhusten voimavarojen kartoittamisessa ja jatkosuunnitelmien laadinnassa.

Hoitohenkilökunta on motivoitunutta ja he viihtyvät työssään. Vanhustyö tarkoittaa heille näkyvien hoitotulosten lisäksi työyhteisön avoimuutta, joka välittyy kuntoutujille ja heidän omaisilleen.  ”On ihanaa saada kuntoutuja hymyilemään, nauramaan”.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...