Jump to content
MAINOS

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt mukaan Valviran rekisteriin


Reportteri

Recommended Posts

Hallitus esittää lakia, jolla luotaisiin perusteet keskeisten sosiaalihuollon ammattien laillistamiselle, rekisteröinnille ja valvonnalle. Näitä ammatteja olisivat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi. Lisäksi lähihoitajalle annettaisiin sosiaalihuollon ammattihenkilön nimikesuoja valtioneuvoston asetuksella.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntäisi oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammatteja tai käyttää lähihoitajan nimikettä. Lisäksi Valvira ryhtyisi ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä samaan tapaan kuin se nyt ylläpitää rekisteriä terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Sosiaalihuollon ammattirekisteriin merkittäisiin muun muassa henkilötiedot, tiedot ammatinharjoittamisoikeudesta ja sen mahdollisesta rajoittamisesta tai poistamisesta, tutkintotiedot sekä mahdolliset huomautukset.

 

Sosiaalihuollon asiakkaalla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta varmistua työntekijän pätevyydestä, vaikka sosiaalialan ammattitoiminnalla on usein suuri oikeusvaikutus asiakkaan elämään. Jatkossa asiakas voisi hakea sosiaalihuollon ammattihenkilörekisterin julkisesta palvelusta tiedon nimestä, rekisteröintinumerosta, syntymävuodesta sekä ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta.

 

Lisäksi sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri mahdollistaisi sosiaalihuollossa toimivien henkilöiden luotettavan tunnistamisen ja asiakirjojen sähköisen allekirjoittamisen. Rekisteri on keskeinen osa sosiaalihuollon kansallista tietojärjestelmäpalvelua ja sen rakentamista.

Lain tarkoituksena on edistää asiakkaiden oikeuksia sekä ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteiden ja työnjaon uudistamista. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivia ammattihenkilöitä koskeva sääntely yhdenmukaistuisi. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan tehtävät laajenisivat sosiaalihuoltoon.

 

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 15. tammikuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

 

Asiasta kertoi STM.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Miksi lähihoitajalle vain/ sosiaalihuollon suojattu ammattinimike? Eikös lähihoitaja ole sosiaali- JA terveydenhuollon ammattihenkilö? Itsellä tuollainen tuntuu vieraalta kun työskentelen terveydenhuollossa?

Link to comment
Share on other sites

Miksi lähihoitajalle vain/ sosiaalihuollon suojattu ammattinimike? Eikös lähihoitaja ole sosiaali- JA terveydenhuollon ammattihenkilö? Itsellä tuollainen tuntuu vieraalta kun työskentelen terveydenhuollossa?

Toisaalta yhtälailla moni sairaanhoitaja toimii sosiaalihuollossa.

 

Kai se on pääasia että kaikki on jossain rekisterissä mistä potentiaalinen työnantaja voi helposti tarkistaa koulutuksen.

Link to comment
Share on other sites

Miksi lähihoitajalle vain/ sosiaalihuollon suojattu ammattinimike? Eikös lähihoitaja ole sosiaali- JA terveydenhuollon ammattihenkilö? Itsellä tuollainen tuntuu vieraalta kun työskentelen terveydenhuollossa?

 

Mutta eikö lähihoitaja ole kaikissa tapauksissa vain suojattu ammattinike?

Link to comment
Share on other sites

Terveydenhuollon puolella lähihoitajilla on jo ennestään nimikesuoja ja ollaan rekistereissä, siksi sitä ei tarvitse enää tehdä.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...