Jump to content
MAINOS

Hätähuuto kotihoidosta.


Lähäri10

Recommended Posts

Olen terveydenhuollon ammattilainen. Lähihoitaja. Olen ollut alalla vuodesta 1996 ja sen ajan suurimmaksi osaksi kotisairaanhoidossa /kotihoidossa. Viimeisten vuosien aikana kotihoito on muuttunut erittäin paljon. Kiire on arkipäivää ja täysin normaalia on,ettei taukoja pidetä. Olemme pelkkiä orjatyöläisiä.

 

Kotihoidon päällikön on kuultu eräässä kokouksessa toteavan että tilastojen mukaan emme ole edes tiukoilla.Ja usein kysyttyyn kysymykseen; "Välittääkö kukaan työntekijöiden jaksamisesta", ei hän ole edes vaivautunut vastaamaan. Esimiesten näkemys on ilmeisesti että ainoastaan välitön, eli asiakkaalla tapahtuva työ lasketaa, mutta ei se näin ole. Esim. meidän alueella on pitkät välimatkat. Meidän tiimillä on vain yksi auto käytössä koska toinen auto, esimiespäätöksellä annettiin sairaanhoitajille (jotka tekevät päivittäin n. 1-3 käyntiä).Jos kulkee bussilla, matkoihin toimistolta ensimmäiselle asiakkaalle voi mennä n. 30 min(autolla n.15) Ja silti joka paikkaan ei bussilla pääse joten käveltävää on myös paljon. Esimerkiksi eilen olin ensimmäisellä asiakkaalla 8.03 (työaika alkaa 7.30), menin omalla autolla, ja tulin toimistolle 14.10. En ollut pitänyt yhtäkään taukoa koko päivän aikana, kuten ei myöskään koko meidän tiimi.Käyntien jälkeen olisi ollut kirjaamistyöt, koska puhelin ei taaskaan toiminut, työnjako sekä apteekkiasiat yms. Ja tunnissako nämä kaikki olisi pitänyt hoitaa. Koska ylitöitähän ei saa tehdä.Ja missä välissä ne tauot pidetää!!? Onko tämä edes laillista?!!

 

Asiakkaita päivän aikana on keskimääräisesti 8-12. Ilta- ja viikonloppuvuorossa enemmän. Asiakkaille ei ole aikaa, eikä kiireiltä ehdi edes tekemään mitään ylimääräistä. Sairaslomat yleistyvät ja henkilökunta on aivan lopussa. Vanhukset eivät saa ansaitsemaansa hoitoa eivätkä hoitajat ansaitsemaansa arvostusta. Kuka tämmöistä jaksaa. Itse en ainakaan tule jaksamaan eläkeikään asti(olen siis alle 40) mutta sehän tuskin päättäjiä kiinnostaa. Kokeneet hoitajat korvataan uusilla tai keikkalaisilla. 

 

Tiedän että joku kommentoi, että vaihtakaa alaa. Ei kyse ole siitä. Suurin osa haluaisi olla kotihoidon puolella töissä. Kyse on siitä että emme jaksa!

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Jos, ette ehdi pitämään ruokataukoa tai kahvitaukoa työpaivän aikana, niin muistakaa pitää ne päivän päätteeksi. Se on helpointa palkallista työaikaa. Voitte sopia esimiehen kanssa, että voiko pitämättömät tauot vain merkitä "ylityöksi" vai pitääkö ne istua päivän päätteeksi taukohuoneessa.

 

Taukojen pitäminen on teistä itsestänne kiinni. Henkisesti helpointa on jos porukassa päätätte, että tauot on jokaisen pakko pitää ajallaan. Työpäivät venyvät ja esimiehet huomaavat tilastoista, että käyntejä on liikaa yhdellä hoitajalla, kun aika ei riitä. Pitämättömät tauot eivät näy tilastoissa, joten niiden pitämättä jättäminen vääristää tilastoja ja vaikeuttaa suunnittelijoiden työtä. 

 

Helpointa olisi, jos sopisitte, että käyntilistojen suunnittelijat suunnittelevat tauot käyntien lomaan. Siten kukin hoitaja tietää milloin tauon ehtii pitämään, eikä joudu itse sitä pohtimaan ja sovittelemaan.

Link to comment
Share on other sites

Ymmärrän hyvin mitä tarkoitat. Itsekin olen kotihoidossa töissä Helsingin kaupungilla mutta terveydenhoitajana. Kiire ja stressi on päivittäistä, ja tuntuu siltä että se on esimiesten puolelta hyväksyttävää. Meidän odotetaan antavan työlle 110% niin fyysisesti kuin henkisestikin. Minä itseasiassa pidän kotihoidossa työskentelystä, työn vaihtelevuudesta, itsenäisestä työskentelystä ja vastuullisuudesta. Mutta kiire ja ylempää tulevat tiukennukset joka saralla tappavat työmotivaatiota hiljaa mutta varmasti. Syy ahdistukseen on se, että asioista päättävät ihmiset jotka eivät tiedä mitä työ kotihoidossa käytännössä on. On todella huolestuttavaa, että kotihoidon asioista on päättämässä ihmiset jotka eivät ole ikinä/vuosikausiin käyneet kentällä katsomassa miten kotihoidon työ oikeasti käytännössä tapahtuu. Enkä tarkoita mitään päivän työpaikka vierailua. Esimiehet tuijottavat numeroita ja taulukoita, ja niiden perusteella tehdään päätökset joiden toteuttaminen jätetään kenttätyöläisille. Ei kuunnella hoitajia siitä kuinka muutokset olisi parasta ja turvallisinta toteuttaa: hoitajia, joilla on arvokasta tietoa siitä mitä kotihoidon työ käytännössä asiakkaiden luona on. Koko päätöstentekoärjestelmä on mielestäni hullu...

 

Esimerkkinä siitä että päätöksiä tehdään ilman asianmukaista tietoa on mm. se että kotihoidon päällikkö ei tiedä kuinka yöhoidon järjestäminen kotihoidossa tapahtuu: pitkään on ollut puhetta siitä, että laitospaikkoja vähennetään ja hoito on järjestettävä kotihoidon turvin. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että asiakkaiden kunto ei ihmeellisesti parane kun he jäävät kotiin, vaan sitä että kotona tulee olemaan entistä huonokuntoisempaa porukkaa. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että useat asiakkaat jotka aikaisemmin olisi lähetetty sairaalaan tulevat olemaan kotona, ja tämä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että heillä silloin olisi tarve ympärivuorokautiselle hoidolle. Normaali kotihoito ei käy asiakkaiden luona öisin, vaan tätä tarkoitusta varten on erikseen yökotihoito minkä saaminen kotiin ei ole vakio: yökotihoidon saamisen syyksi ei riitä vaipanvaihto, lääkkeiden antaminen, asennon vaihtaminen vessassa käyttäminen jne. Käytännössä yökotihoidon järjestäminen ei ole yksinkertaista. Yllättävää on se että eräällä kotihoidon päällikköllä ei ollut tietoa siitä kuinka yökotihoidon järjestäminen tapahtuu. Mielestäni onkin pelottavaa juuri se, että asioita ja niiden järjestämistä käytännössä ei mietitä loppuun asti, ja tämä pätee liian monien asioiden kohdalla niin kotihoidossa kuin varmasti muuallakin. Mielestäni on täysin mielivaltaista, että päättäjiltä ei edellytetä tutustumista käytännön asioihin. Tuntuu, että tässäkin laitospaikkojen vähentämisessä jätetään liian paljon arvailujen varaan, kun ei mietitä loppuun asti kuinka huonokuntoisempien/sairaala kuntoisten vanhusten hoito järjestetään kotihoidossa.

 

Jo tälläkin hetkellä kotona on vanhuksia joiden ei todellakaan pitäisi olla enää kotona ja nyt määrää ollaan lisäämässä. Kuitenkaan resursseja heidän hoitamiseen ei ole tulossa lisää, päinvastoin tilastojen mukaan hoitajia on liikaa. Päätöksiä tehdään tilastojen perusteella, jotka perustuvat kahden päivän satunnaisotoksiin: tämä tarkoitaa siis sitä että kuukauden tilastoista valitaan satunnaisesta yksi arki- ja yksi pyhäpäivä, joista katsotaan jokaisen hoitajan kohdalta kuinka paljon tämä on viettänyt asiakkaiden luona yteensä. Mitään muuta työtä tai välimatkoja jne. ei lasketa, ne eivät näy tilastoissa. On täysin mielivaltaista tehdä päätöksiä, vähentää työvoimaa jne. kahden satunnaisen päivän perusteella. Tilastoja tulisi katsoa kokonaisuutena ja laskea kaikkien päivien keskiarvot, sillä päivät voivat vaihdella suurestikin. Tämäkään ei tietysti kerro totuutta hoitajien työstä kotihoidosta, sillä se on paljon muutakin kuin pelkästään asiakkaiden luona vietetty aika. Päätöksiä tehdessä tulisi perehtyä myös siihen kuinka paljon aikaa kuluu eri asioiden selvittelyyn. Kuinka paljon menee aikaa palveluiden kuten ateriapalvelun,  turvapuhelimen, päivätoiminnan järjestämiseen. Tai kuinka paljon menee aikaa puheluihin esim. osastojen, omaisten, apteekin, lääkärin, terapeuttien tai sosiaalityöntekijöisen kanssa. Tai kuinka paljon menee aikaa asiakkaan etuuksien selvittämiseen ja niihin liittyvien lausuntojen sekä liitteiden kokoamiseen. Tai kuinka paljon menee aikaa lääkkeiden tarkistamiseen, jakamiseen tai tilaamiseen sekä muuhun lääkehoitoon. Aikaa menee myös RAVA:n, RAI:n,  PAHOSU:n ja HOSU:n tekemiseen sekä ylläpitämiseen. Aikaa pitäisi löytyä myös lääkärin vuosikontrollien järjestämiseen, että valmiina olisi ajantasalla oleva MMSE, arvio liikkumissopimuksen toteutumisesta, hoitotyön yhteenveto jne. Väliarviokin pitäisi lähihoitajan tehdä vastuu asiakkaistaan kolmen kuukauden välein ja terveydenhoitajan asiakkaistaan puolen vuoden välein. Näiden lisäksi on monta muuta hommaa. Tulee kyllä vahvasti sellainen tunne, ettei omaa työtä arvosteta kun huomioon otetaan vain se aika mikä vietetään asiakkaan luona. Työmotivaatio laskee kun sanotaan että "teillä on täällä tilastojen perusteella 2-3 työntekijää liikaa". Siis MITÄ? Ei ole mahdollista ku kaikki työntekijät painavat niskalimassa... jotain mätää tässä systeemissä täytyy olla. Mutta tämä saa minut miettimään, että onko asioista päättävät ihmiset kykeneviä tekemään näitä päätöksiä? 

 

Pahoittelen rönsyilevää tekstiä, olisi niin paljon sanottavaa ja unohdin varmasti suuren osan. Mutta tässä muutama pääkohta jotka mietityttää..

 

Kotihoidon kiire ja ongelmat eivät ole vain hoitajien ongelmia, vaan meidän kaikkien. Meistä kaikista tulee vanhoja joskus. Haluammeko me elää maailmassa missä sairaiden vanhusten hoito on järjestetty huolimattomasti ja asioista päättävät ihmiset jotka eivät tiedä tarpeeksi käytännön työstä?

Link to comment
Share on other sites

Jos, ette ehdi pitämään ruokataukoa tai kahvitaukoa työpaivän aikana, niin muistakaa pitää ne päivän päätteeksi. Se on helpointa palkallista työaikaa. Voitte sopia esimiehen kanssa, että voiko pitämättömät tauot vain merkitä "ylityöksi" vai pitääkö ne istua päivän päätteeksi taukohuoneessa.

 

Taukojen pitäminen on teistä itsestänne kiinni. Henkisesti helpointa on jos porukassa päätätte, että tauot on jokaisen pakko pitää ajallaan. Työpäivät venyvät ja esimiehet huomaavat tilastoista, että käyntejä on liikaa yhdellä hoitajalla, kun aika ei riitä. Pitämättömät tauot eivät näy tilastoissa, joten niiden pitämättä jättäminen vääristää tilastoja ja vaikeuttaa suunnittelijoiden työtä. 

 

Helpointa olisi, jos sopisitte, että käyntilistojen suunnittelijat suunnittelevat tauot käyntien lomaan. Siten kukin hoitaja tietää milloin tauon ehtii pitämään, eikä joudu itse sitä pohtimaan ja sovittelemaan.

 

Kotihoidossa taukojen pitäminen on hyvin vaikeata. Olisi mielenkiintoista tietää missä tauot pidetään. Rappukäytävässä, ulkona sateessa?

Eikä kyse ole pelkästään tauoista. Vaan tästä vuosia kestäneestä kiireestä ja stressistä. Työntekijät väsyvät ja sairastelevat.Sijaisia ei aina oteta koska ei ole rahaa. Työssä olevat hoitajat raatavat hullun lailla ja väsyvät.Jäävät sairaslomalle...Tämä on pelkkää syöksykierrettä alaspäin jatkuvasti.

Tiedän että monet ovat asiasta esimiesten kanssa keskustelleet. Vastaukseksi on esim. tullut että "aina voi vaihtaa työpaikkaa jos ei jaksa".

Ei kovinkaan loistavaa tukemista esimiespuolelta.

Link to comment
Share on other sites

Kotihoidossa taukojen pitäminen on hyvin vaikeata. Olisi mielenkiintoista tietää missä tauot pidetään. Rappukäytävässä, ulkona sateessa?

 

Ensihoidossa ainakin suosittuja taukopaikkoja on perinteisesti olleet erilaiset huoltoasemat ja lounaskuppilat. Kotihoidonkin kohdalle voisi osua näitä kun on kumminkin tuollainen liikkuva työ?

 

Täytyy toki myöntää, että 2 € kahvista ja vajaa kymppi ruuasta päivittäin ei ole järkevää taloudenhallintaa. Mutta jos vaihtoehtona on juoda taskulämmintä mehua omasta pullosta jossain rappukäytävässä niin onhan tuo mukavuuskysymyskin.

 

Link to comment
Share on other sites

 

Kotihoidossa taukojen pitäminen on hyvin vaikeata. Olisi mielenkiintoista tietää missä tauot pidetään. Rappukäytävässä, ulkona sateessa?

 

Ensihoidossa ainakin suosittuja taukopaikkoja on perinteisesti olleet erilaiset huoltoasemat ja lounaskuppilat. Kotihoidonkin kohdalle voisi osua näitä kun on kumminkin tuollainen liikkuva työ?

 

Täytyy toki myöntää, että 2 € kahvista ja vajaa kymppi ruuasta päivittäin ei ole järkevää taloudenhallintaa. Mutta jos vaihtoehtona on juoda taskulämmintä mehua omasta pullosta jossain rappukäytävässä niin onhan tuo mukavuuskysymyskin.

 

 

Se riippuu täysin alueesta, on alueita missä ei ole kahviloita yms. Ja jos on kuinka pitkällä ne sijaitsevat. Jos esim. olet jalan liikkeellä ja alueen toisessa päässä, ensin menee n. 10 min bussipysäkille, sitten bussilla, tai jatkat kävellen jos ei heti bussia tule, menet kahville ja takaisin. Aikaa voi mennä parhaimmillaan 40min.Ja se on useimpina päivinä liikaa.

Link to comment
Share on other sites

Akkiä luulis että hiukankin pidempien välimatkojen tapauksessa kannattais ihan taloudelliselta kantilta katsoen hommata riittävästi polkupyöriä/autoja/mopoja/ihanmitävaan kulkuneuvoja ennemmin kuin maksaa palkkaa kävelemisestä paikasta toiseen. Yleensä henkilöstökulu on kuitenkin se suurin kulu.

Link to comment
Share on other sites

Itse lopetin älyttömän stressaamisen työn suhteen. Hoidan hommat laadukkaasti ja loppuun saakka. En hosu. Tauot pidän joka päivä kun ruokataukokin on nykyään palkaton. Ylitöitä tulee melkein joka päivä, ei saisi tulla mutta sanon pomolle et laittaa vaan maksuun. Hätiköiden ei synny ku kusipäisiä kakaroita.

Link to comment
Share on other sites

Kuulostaa niin tutulta! Mielenkiinnolla odotan huomista työpäivää. Työpäivän pituus on 7 tuntia 39 minuuttia ja mulle on suunniteltu välitöntä asiakastyötä 6 tuntia ja 10 minuuttia. Asiakaskäyntejä on 13 joten välimatkoihin menee yhteensä vähintään yksi tunti, helposti enemmänkin. Lisäksi pitäisi pitää lakisääteiset tauot, kirjata ja hoitaa käynneiltä koituneet lisähommat. Saa nähdä paljonko menee taas ylitöiksi...

Link to comment
Share on other sites

Itse lopetin älyttömän stressaamisen työn suhteen. Hoidan hommat laadukkaasti ja loppuun saakka. En hosu. Tauot pidän joka päivä kun ruokataukokin on nykyään palkaton. Ylitöitä tulee melkein joka päivä, ei saisi tulla mutta sanon pomolle et laittaa vaan maksuun. Hätiköiden ei synny ku kusipäisiä kakaroita

Hyvin tuttuja kirjoituksia täällä on. Tunnistan itseni tästä Epeli89 kirjoituksesta. Näin toimin itse myös ennen, kunnes väsyin ja huomasin ettei hoitajia palkata yhtään sen enempää, vaikka kuinka tekisin työni rauhassa ja olisin ylitöissä vaikka joka päivä. Hoitajilla on muutakin elämää kuin työ. Ei vaan voi joka päivä mennä ylitöiksi, voi olla menoja heti töiden jälkeen tai lapset haettava hoidosta. Ei voi olla niin, että sitten kotiin päästyä ei jakseta muuta kuin nukkua sohvalla ja kiukutella väsymystään läheisille.

Nykyään pyrin pitämään taukoni, vaikka olisi kuinka kiire. Sitä on oppinut mistä hommista pystyy oikomaan ja menemään sieltä mistä aita on matalin, hosumistahan se on joka päivä. Tekemään monta asiaa samanaikasesti ja vauhdilla, mutta kuitenkin niin, että tärkeät asiat tulee tehdyksi ja asiakas on tyytyväinen.

Koen sen niin, että jos minulle laitetaan liikaa töitä, niin ei ole minun vikani, etten ehdi olla kaikilla asiakkailla heille varattua aikaa.

Link to comment
Share on other sites

Oon pyrkiny parantaan työn järkevyyttä meidän työpaikalla, vältämättä aina ei tarvitsisi palkata lisää työvoimaa. Kyllä ajan saatossa työolot paranee, se on varmaa. Ylityö on mulle tällä,hetkellä se ja sama. On vaan hyvä kun tulee parempi palkka.

Itse lopetin älyttömän stressaamisen työn suhteen. Hoidan hommat laadukkaasti ja loppuun saakka. En hosu. Tauot pidän joka päivä kun ruokataukokin on nykyään palkaton. Ylitöitä tulee melkein joka päivä, ei saisi tulla mutta sanon pomolle et laittaa vaan maksuun. Hätiköiden ei synny ku kusipäisiä kakaroita

Hyvin tuttuja kirjoituksia täällä on. Tunnistan itseni tästä Epeli89 kirjoituksesta. Näin toimin itse myös ennen, kunnes väsyin ja huomasin ettei hoitajia palkata yhtään sen enempää, vaikka kuinka tekisin työni rauhassa ja olisin ylitöissä vaikka joka päivä. Hoitajilla on muutakin elämää kuin työ. Ei vaan voi joka päivä mennä ylitöiksi, voi olla menoja heti töiden jälkeen tai lapset haettava hoidosta. Ei voi olla niin, että sitten kotiin päästyä ei jakseta muuta kuin nukkua sohvalla ja kiukutella väsymystään läheisille.

Nykyään pyrin pitämään taukoni, vaikka olisi kuinka kiire. Sitä on oppinut mistä hommista pystyy oikomaan ja menemään sieltä mistä aita on matalin, hosumistahan se on joka päivä. Tekemään monta asiaa samanaikasesti ja vauhdilla, mutta kuitenkin niin, että tärkeät asiat tulee tehdyksi ja asiakas on tyytyväinen.

Koen sen niin, että jos minulle laitetaan liikaa töitä, niin ei ole minun vikani, etten ehdi olla kaikilla asiakkailla heille varattua aikaa.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Kansu kotipalvelusta

Joo, ei ole helppoa kotihoidossa/kotipalvelussa nykyään. Työpäivät todella kiireisiä ja stressiä täynnä. Oma kroppa lähtee ylikierroksille jo kun katselee päivän työlistaa tai joskus jo kun ajattelee töihin lähtöä. Tämä vuosi 2015 on lähtenyt ihan vauhdilla matkaan 1.1 oli 16 kotikäyntiä, 2.1. oli 14 kotikäyntiä ja tänään 3.1. oli jopa 18 kotikäyntiä. Työaika siis 7.30-16 päivisin ja pyhäpäivinä 7-16 ja nämä olivat päivävuoroja kaikki. Iltavuoroissa 12-16 käyntiä ja työaika silloin 15.30-21.30.

Kahtena viimeisenä työpäivänä en ole ennättänyt pitämään ruokataukoa, ainoastaan 10-15 minuutin pituiset paussit ja jo wc-käynnit ovat tiukassa.

Olen itse ratkaissut tuon ruokatauko ongelman sillä tavalla, että kirjoitan työvuorolistaan, ei ruokataukoa, ja laitan ½-tuntia ylitöitä sille päivälle. Ei siinä auta suunnitella ruokataukoja työvuorolistaan, sillä meillä on velvollisuus huolehtia turvapuhelinhälytyksistä. Jos vanhus/asiakas hälyttää ja tarvitsee apua niin sinnehän on mentävä ja ruokatauko jää sitten pitämättä juuri tuon turvapuhelinhälytyksen takia. Tänä päivänä kotona asuu niin huonokuntoista porukkaa, että kun työajat lasketaan ns. normaalien liukuhihnakäyntien mukaisesti, niin aina kun asiakas voi huonommin, tulee lisätyöaikaa ja minkäänlaista joustoa työlistassa ei ole. Työlista on niin täyteen nakutettu käyntejä, että heikompaa huimaa. Ruokatauko on ainut josta voi enää nipistää, kahvitauko jäänyt pitämättä jo pitemmän aikaa, mutta sehän kuuluu työaikaan. Tuo ruokatauko on lakisääteinen ja kuuluu meille kaikille ja siksi en siitä ilmaiseksi luovu vaan merkkaan pitämättömän ruokatauon ylityöksi.

Asiakkaat ovat meillä pääsääntöisesti 80-95 vuotiaita ja esimerkiksi heidän suihkutukseensa on varattu tavallisesti 45 min-1 tunti ja joskus jopa ½-tuntia, kun porukkaa on niin vähän töissä. Siis päivän kaikki työt on jaettava paikallaolevalle henkilökunnalle, olkoonpa sitten että puolet porukasta makaa sairaana. Suihkutus ei ole pelkkä suihkutus, sen tietävät kaikki ammattilaiset täällä. Siihen liittyy paljon toimenpiteitä ja jo pelkästään iäkkään tai vammaisen ihmisen riisumisessa/pukemisessa avustus vie aika. Sitten on haavanhoitoa, tukisukkia, rasvausta, cystofixien putsauksia, tukanrullausta, kynsienleikkausta ym. Suihkutilat ptää myös ainakin jollainlailla puhdistaa ja kuivata. Ei ole mukavaa olla hoidettavana tällä tavalla eikä ole mukavaa olla hoitajanakaan.

Säästölinja kuitenkin puree ja päättäjät ovat suuressa viisaudessaan päättäneet että sijaisia sairastuneiden tilalle ei saa ottaa. En usko, että he tietävät mitä tekevät.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest vain hoitotyöntekijä

Voi olla etten nyt mieti asiaa ihan loppuun asti :) Mutta tässä olisi nyt hyvä sauma lähihoitajille ja sairaanhoitajille jotka työskentelee kunnan/kaupungin palveluksessa.Perustatte yhdessä oman yrityksen,annatte hyvää vanhanajan kotihoitoa vanhuksille :)Kunnat/kaupungit repivät rahansa teidän selkänahasta,ja tietysti myös vanhuksien kukkaroista.Olen varma että moni omainen olisi valmis maksamaan yksityisestä kotihoidosta jos hoito on parempaa.Hoitaja saisi myös tehdä työnsä kunnolla ja ajan kanssa.Itse olin kotihoidossa silloin kun vielä oli hoitajilla 8 tunnin työpäivä ja asiakkaille oli varattu joko 1-2tuntia tai vain 1/2 aika kaupassa käyntiä varten,silloin myös tehtiin asiakkaan kotona ruokaa ja seurusteltiin. Tämä systeemi oli mielestäni hyvä. Ahneus on tuonut kiireen,stressin ja päättäjät eivät mielestäni arvosta hoitajien työtä,vaan vaativat kokoajan lisää !

Link to comment
Share on other sites

Kyllähän noita yksityisiä kotihoidon palveluntuottajia on vaikka kuinka. Sitä jopa tuetaan kotitalousvähennyksellä, jolloin hinnoittelu on huomattavasti helpompaa kuin niillä yrittäjillä, joiden asiakkaat joutuvat maksamaan kaiken. Julkisen kotihoidon asiakkaathan eivät tuosta edusta nauti.

 

Moni kotihoidon asiakas ei tästä varmaankaan tiedä. Ja jos ei ole rahaa niin ei ole rahaa, tuolloin kunnalliselta sen palvelun saa ilmaiseksi.

Link to comment
Share on other sites

 

Moni kotihoidon asiakas ei tästä varmaankaan tiedä. Ja jos ei ole rahaa niin ei ole rahaa, tuolloin kunnalliselta sen palvelun saa ilmaiseksi.

 

Aika monella vanhuksella on kyllä sitä rahaa, mutta ovat perinjuurin pihejä eivätkä halua palvelusta maksaa, se kunnan palveluiden omavastuukin tuntuu kaatavan maailman. 

Arguing on the internet is like running in the Special Olympics. Even if you win you're still retarded.

Link to comment
Share on other sites

Guest Sudenkorento

Meillä kotihoidossa asiat on (vielä) hyvin. Työaikamuoto tulee muuttumaan lähikuukausina, jolloin ruokatauko tulee omaksi ajaksi. Mutta meillä on aina tiedostettu "naisvaltaisen alan" ylijoustavuus ja odotukset, joita naisvaltaisille aloille lasketaan. Olemme sopineet yhdessä, että emme suostu tekemään työtä ilman taukoa, emme suostu käyttämään omaa autoa, emme suostu ottamaan liikaa asiakaskäyntejä. Kun olemme yhdessä näin päättäneet, olemme olleet vahvoilla. Paineita on, mutta olemme saaneet työskennellä inhimillisissä oloissa. Otamme tarvittaessa yhteyttä mihin tarvitaan, kun ongelma tulee. Pidetään puolemme! Jos me hoitajat suostumme ja aina joustamme, ei sille tule loppua. Kynnysmatoksi ei kannata ryhtyä!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Burn out

Itse olen väsynyt kiireeseen. Ajattelin ostaa urheiluvaatteet töihin koska kotihoito vaatii rankkaa fyysistä suoriutumista. Ei ihme kun ei salille enää työpäivän päätteeksi jaksa raahautua eikä elää muutakaan elämää juuri ollenkaan. Olen katsellut työpaikkoja muualta mutta heikolta näyttää. Tälläistä juoksemista ei jaksa kuitenkaan eläkeikään saakka. Ei ole oikein että työnantaja vaatii esimerkiksi tekemään neljän tunnin työt kahden tunnin aikaikkunassa, esimerkiksi iltavuorossa klo 18-20 aikaikkunassa jossa saattaa olla jopa yhdeksän käyntiä. Ja syynä täysiin listoihin ovat kuulemma hoitajat itse jotka eivät suunnittele listoja järkevimmiksi. Työnjärjestelijälle kun tälläinen asia ei kuulu eikä esimiehille. Eli hoitajan täytyy 12-18 kotikäynnin päälle vielä suunnitella listat. Totuus kun on ainoastaan se että henkilökuntaa on liian vähän. Kun olisi riittävästi työntekijöitä asiakasmäärään nähden, toteutuisi sovitut asiakaskäyntiajat sekä aika-ikkunat. Odotan vain sitä päivää kun omaiset haastavat kaupungin oikeuteen sopimusrikkomuksista. Mutta siinä vaiheessa työnantaja todennäköisesti vain syyllistää hoitajia ja päät on kivasti vierekkäin samalla pölkyllä. Että näin..

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Potilaana ollut

Eikö sitä edes kahvitauon kaltaista vois vaan pitää jonku mukavan potilaan luona? Luulis että hoitaja saa monelle kahveet keittää ja seura kelpais. Ymmärrän toki että tavallaan työtä, mutta sais ainakin kahvit lämpimässä juoda ilman lisäkuluja ja ylimääräisiä matkoja.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...