Jump to content
MAINOS

Valvira: Ensihoidossa suuria alueellisia eroja


Reportteri

Recommended Posts

Valviran joulukuussa 2014 julkaiseman selvityksen mukaan ensihoidon järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta sairaanhoitopiireille on selkeyttänyt ensihoitojärjestelmää. Ensihoito toimii kokonaisuutena arvioiden melko hyvin. Toiminnassa on kuitenkin edelleen kehittämistarpeita, sillä sairaanhoitopiirien välillä on isoja eroja.

 

Ensihoitoasetuksen mukaan sairaanhoitopiirin on turvattava ensihoidon yhdenvertainen saatavuus riskeiltään ja palveluntarpeiltaan samanlaisilla alueilla sairaanhoitopiirin sisällä. Valtakunnallisesti ei ole säännöksiä tai suosituksia siitä, kuinka suuri osuus väestöstä on vähintään tavoitettava asetuksessa säädetyssä ajassa eri riskialueluokissa.

 

Sairaanhoitopiirien itselleen asettamissa tavoitteissa isoja eroja

 

Sairaanhoitopiirien asettamat tavoitteet väestön tavoitettavuudessa oli saavutettu melko hyvin. Niiden väliset erot sekä asetetuissa että toteutuneissa tavoitteissa olivat kuitenkin huomattavia. Esimerkiksi alueilla, joissa ensihoitotehtäviä on viikoittain, sairaanhoitopiirit olivat asettaneet tavoitteensa hyvin eri tasoille. Kiireellisimmissä A- ja B-tehtävissä jotkut sairaanhoitopiirit pyrkivät tavoittamaan 8 minuutissa 30 % väestöstä, kun joidenkin tavoite oli 90 % väestöstä. Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että ensihoidossa työskentelee alalle koulutettu henkilöstö. Kaikissa sairaanhoitopiireissä henkilöstö täytti kelpoisuusvaatimukset muuten kohtuullisen hyvin, mutta kahdessa kolmasosassa sairaanhoitopiireistä oli vajausta hoitotason ensihoitajista.  

 

Ensihoitajat pyytävät hyvin vaihtelevasti ohjeita ensihoitolääkäreiltä

 

Potilasturvallisuus edellyttää, että ensihoitajilla on mahdollisuus pyytää kaikissa tilanteissa tapauskohtaisia hoito-ohjeita ensihoitolääkäriltä. Ohjeiden pyytäminen on erityisen tärkeää silloin, kun potilas hoidetaan kohteessa, eikä häntä kuljeteta sairaalaan. Tällaisissa tilanteissa hoito-ohjeita pyydettiin vaihtelevasti: alimmillaan 15 %:ssa ja parhaimmillaan kaikissa tapauksissa.

 

Sairaanhoitopiirit valvovat alueensa ensihoidon toimivuutta

 

Sairaanhoitopiirillä on velvollisuus seurata ja valvoa koko ensihoidon toimivuutta riippumatta siitä, kuka tuottaa palvelun. Tehokkaalla omavalvonnalla sairaanhoitopiirit pystyvät tunnistamaan sekä korjaamaan ensihoidossa havaitut puutteet ja epäkohdat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varmistuakseen henkilöstön osaamisesta sairaanhoitopiirit seurasivat omavalvonnan avulla ensihoitoyksiköiden toimintaa. Myös ensihoidon erilaisia tunnuslukuja seurattiin aktiivisesti, joskin osalla sairaanhoitopiireistä oli hankaluuksia toimittaa kaikkia kyselyssä pyydettyjä tietoja.

 

Kyselyn tuloksia käytetään ensisijaisesti ensihoidon suunnitelmaperusteisessa valvonnassa. Valvira tiedottaa valvonnan toimeenpanosta tarkemmin vuoden 2015 alussa.

 

Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta

 

Lähde: Valvira


 

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...