Jump to content
MAINOS

Mitkä ovat asenteesi kuolemaa ja eutanasiaa kohtaan? Osallistu väitöskirjatutkimukseen!


Hyväpahakuolema

Recommended Posts

Kansalaisten ja sairaanhoitajien asenteet kuolemaa ja eutanasiaa kohtaan.

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kansalaisten sekä sairaanhoitajien kuolemaan ja eutanasiaan kohdistuvia asenteita. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa yhteiskunnassa vallitsevista, kuolemaan ja eutanasiaan kohdistuvista asenteista. Lisäksi tarkoituksena on edistää yhteiskunnassa käytävää keskustelua kummastakin aiheesta.

 

Mikäli olette täysi-ikäinen ja Teillä on riittävä suomen kielen taito, pyydän Teitä osallistumaan tutkimukseen.

 

Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä, jossa Teille esitetään suljettuja kysymyksiä kuolemasta ja eutanasiasta. Edellisten lisäksi lomake sisältää taustatietokysymyksiä. Arvioitu aika kyselyyn vastaamiseen on noin 15 minuuttia ja voitte osallistua tutkimukseen teille sopivana ajankohtana.

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä siitä koidu Teille mitään haittaa. Tutkimuksessa ei kysytä Teidän henkilökohtaisia tietojanne, jolloin henkilöllisyytenne ei paljastu tutkimuksen missään vaiheessa edes tutkijalle. Tästä johtuen antamienne tietojen poisto ei ole vastaamisen jälkeen mahdollista, koska vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen osallistujaan. Tutkimuksen aikana kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti. Aineistoa käytetään ainoastaan aiheeseen liittyvään tieteelliseen tutkimukseen. Kerätty aineisto säilytetään ulkopuolisten tavoittamattomissa, lukollisessa kaapissa tutkijan työhuoneessa. Tutkimuksen valmistumisen jälkeen aineisto hävitetään asianmukaisten ohjeiden mukaisesti.

 

Tutkimuksen tuloksista tullaan raportoimaan eri julkaisuissa sekä konferensseissa. Tutkimus on osa väitöskirjatutkimusta, jonka suunniteltu valmistumisajankohta on joulukuu 2017. Voitte halutessanne seurata tutkimusprosessia sosiaalisen median välityksellä. Vastaan sähköpostitse mielelläni kaikkiin tutkimukseen liittyviin kysymyksiin.

 

Tutkimus toteutetaan osana Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen tohtoriohjelmaa. Ohjaajina toimivat professori, THT Anna-Maija Pietilä, TtT Tarja Kvist sekä professori, LT Olli-Pekka Ryynänen.

 

Mikäli haluatte osallistua tutkimukseen, pyydän Teitä vastaamaan kyselyyn 13.11.2014 mennessä.

Kysely avautuu tästä linkistä: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/8881/lomake.html

 

 

Ystävällisin terveisin,

 

Anja Terkamo-Moisio (kysytutkimuksesta@gmail.com)

Sairaanhoitaja, TtM, TtT-opiskelija

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden tiedekunta

Hoitotieteen tohtoriohjelma

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Hei,

 

keskustelua on herättänyt uskonnon / hengellisyyden osuus kyselyssä, minkä toiset ovat kokeneet erittäin häiritseväksi.

 

Aineiston keruun ollessa kesken (eli vasta tänään alkanut) vastaan tähän kysymykseen hyvin suppeasti, jotta en johdattelisi tulevia vastaajia suuntaan tai toiseen.

 

Kansainväliseen kirjallisuuteen perustuen uskonnollisuus / hengellisyys on yksi kuolema- sekä eutanasia-asenteisiin vaikuttavista tekijöistä, minkä johdosta sitä ei voi kyselyssä ohittaa. Oma merkityksensä on myös sillä että lomakkeen laadinnassa on hyödynnetty validoituja kansainvälisiä mittareita, joiden sisällön muuttaminen ei ole mielekästä.

 

Otan tähän teemaan kantaa enemmän aineiston keruun päätyttyä.

 

Ystävällisin terveisin

Anja Terkamo-Moisio

Link to comment
Share on other sites

Kansainväliseen kirjallisuuteen perustuen uskonnollisuus / hengellisyys on yksi kuolema- sekä eutanasia-asenteisiin vaikuttavista tekijöistä, minkä johdosta sitä ei voi kyselyssä ohittaa. Oma merkityksensä on myös sillä että lomakkeen laadinnassa on hyödynnetty validoituja kansainvälisiä mittareita, joiden sisällön muuttaminen ei ole mielekästä.

Ok, kiitoksia. En toki tarkoittanut, että uskonnollisuus pitäisi kokonaan ohittaa. Sehän liittyy keskeisesti kuolemaan isolla osalla ihmisiä. Vastasin kyselyyn, odotan mielenkiinnolla tutkimuksen tuloksia. :)
Link to comment
Share on other sites

Saako tätä kyselyä levittää toiseen/toisille foorumeille, ottaa aloitusteksti työpaikan taukohuoneen pöydälle tms?

Vai olenko ainoa, jolla tämä tominta mielessä?

carpe diem

Link to comment
Share on other sites

Saako tätä kyselyä levittää toiseen/toisille foorumeille, ottaa aloitusteksti työpaikan taukohuoneen pöydälle tms?

Vai olenko ainoa, jolla tämä tominta mielessä?

 

Hei,

 

tietoa tutkimuksesta saa luonnollisesti välittää eteenpäin. =)

Mitä useampi ottaa osaa tutkimukseen sekä ilmaisee näkemyksensä, sitä vahvempi aineistosta tulee.

 

Terv. Anja

Link to comment
Share on other sites

Olisin kaivannut viimeisten kysymysten esimerkkitapauksiin potilaiden omia mielipiteitä. Niiden puuttuminen vaikeutti omaa vastaamista. Mutta vastattu on kuitenkin.

Link to comment
Share on other sites

 

Saako tätä kyselyä levittää toiseen/toisille foorumeille, ottaa aloitusteksti työpaikan taukohuoneen pöydälle tms?

Vai olenko ainoa, jolla tämä tominta mielessä?

 

Hei,

 

tietoa tutkimuksesta saa luonnollisesti välittää eteenpäin. =)

Mitä useampi ottaa osaa tutkimukseen sekä ilmaisee näkemyksensä, sitä vahvempi aineistosta tulee.

 

Terv. Anja

 

Kiitos vastauksesta!

carpe diem

Link to comment
Share on other sites

Olisin kaivannut viimeisten kysymysten esimerkkitapauksiin potilaiden omia mielipiteitä. Niiden puuttuminen vaikeutti omaa vastaamista. Mutta vastattu on kuitenkin.

 

Samaa mieltä. Mielestäni mikään tapauksista ei tuollaisenaan ollut sellainen, jossa eutanasiaa pitäisi edes harkita. Ehdoton edellytys on potilaan oma toive sekä liitännäissairaus, johon liittyy invalidisoiva oire kuten voimakas kipu. Tällaisia ei tullut esiin mistään esimerkistä.

 

Uskonnollisuus häiritsi minunkin vastauksia hieman, kun lähes kaikki ensimmäisen osion kysymykset käsittelivät kuolemaa uskonnollisena tapahtumana. En ollut ihan varma aina että vastaanko oikeaan asiaan. Pääsääntöisesti vastaaminen oli kuitenkin helppoa.

Link to comment
Share on other sites

Eutanasia on äärimmäisen vaikea aihe. Varsinkin jos potilas ei itse ole kykenevä ilmaisemaan mielipidettään. 

EKG NERD

Link to comment
Share on other sites

Eutanasia on äärimmäisen vaikea aihe. Varsinkin jos potilas ei itse ole kykenevä ilmaisemaan mielipidettään. 

 

No mutta länsimaisessa lääketieteessähän nimenomaan käsitetään eutanasia potilaan omasta tahdosta tehtyyn elämän päättämiseen. Eihän missään vaiheessa tätä laillistamiskeskustelua ole puhuttu siitä että ruvettaisiin ottamaan hengiltä ihmisiä jotka ovat "säilöntähoidossa" vaan nimenomaan että ihminen halutessaan voi turvautua eutanasiaan. 

Arguing on the internet is like running in the Special Olympics. Even if you win you're still retarded.

Link to comment
Share on other sites

Hei,

 

kiitos uusista kommenteista ja palautteestanne, josta olen erittäin iloinen.

Kuten aiemmin kirjoitin, en ota tässä vaiheessa kantaa palautteeseen, mutta aineiston keruun päätyttyä kirjoitan "oman vastineeni" blogiin ja linkitän sen tähän viestiketjuun. Näin ollen halukkaat voivat lukea minun kommenttini.

 

Olen aidosti iloinen siitä että kysely herättää keskustelua ja mielenkiintoa! Toivottavasti mahdollisimman moni ihminen tuo kantansa esiin, jotta aineistosta tulee vahva :)

 

Mukavaa illan jatkoa,

Anja

Link to comment
Share on other sites

Hei!

 

Vastasin myös. Minäkään en ymmärtänyt uskontoon viittaavien kysymysten merkitystä, mutta toisaalta niihin oli helppo vastata.

 

Potilasesimerkit olivat mielestäni hieman löyhiä, noilla tiedoilla on vaikeaa pohtia puoltaisiko eutanasiaa vai ei. Jos vakava sairaus olisi esimerkiksi identifioitu jollain tasolla (Esim. ALS), olisi aiheeseen voinut ottaa vahvemmin kantaa. Toki tutkijalla saattaa olla tässä kohden itsellä selkeä tarkoitus kysymyksen asettelulla. Knnatan eutanasiaa vahvasti, mutta noilla esimerkeillä en voinut ´vastata "erittäin paljon samaa mieltä".

 

Kiitos kyselystä, tärkeä aihe!

 

Liisa

Link to comment
Share on other sites

Vastasin myös, koin asiat kuten edellä sanottu eli liikaa uskontoa ja liian vähän infoa potilaskeisseistä.

Toisaalta ymmärrän sen tehdyn myös siviileitä ajatellen, ei mitään liian monimutkaista, mihin takertua tai kompastua ilman hoitoalan koulutusta.

carpe diem

Link to comment
Share on other sites

Hei jälleen,

 

KIITOS uusista kommenteista, joihin myös palaan aineiston keruun päätyttyä.

 

Tänään tuota pohdin, kysely on saanut paljon keskustelua aikaiseksi eri puolella sosiaalista mediaa. Se on siis jo tässä vaiheessa herättänyt keskustelua ja tuonut aivan varmasti esiin uusia näkökulmia, mikä oli eräs prosessin tavoitteista.  Kiitos siitä kuuluu keskustelijoille, eli teille. (Minähän vaan käyn toteamassa kommentoivani asiaa myöhemmin ;) )

 

Anaiston keruu jatkuu edelleen, vielä 13.11. voi käydä vastaamassa :)

 

Terveisin, Anja

Link to comment
Share on other sites

Kävin kanssa vastaamassa kyselyysi. Olen täysin samaa mieltä aiemmin kommentoineiden kanssa siitä, että potilascaseissa oli niin niukasti tietoa, etten voinut niihin juurikaan ottaa kantaa. Tämä tilanne ei missään muotoa vastaa todellisuutta, missä päätöksenteko eutanasian suhteen tapahtuu.

Paljon onnea tutkimuksellesi! Jäämme innolla odottamaan tuloksia!

The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return

Link to comment
Share on other sites

Kiitos kaikille jotka ovat jo käyneet vastaamassa kyselyyn ensimäisen viikon aikana.

Osallistujia on ollut mukavasti, mutta niin kuin tiedätte, mitä enemmän vastaajia, sitä suurempi painoarvo.

 

Eilen käynnistyi aineistonkeruun toinen viikko.
Joko olet ehtinyt käydä ilmaisemassa oman kantasi?

Terv, Anja

Link to comment
Share on other sites

Noi on kyllä typeriä noi potilasesimerkit, mun mielestä olisi siinä pitänyt ensin aukikirjoittaa mitä eutanasialla kussakin kohtaa tarkoitetaan. Onko se potilaasta itsestään lähtöisin oleva toive vai nöy jne. 

Arguing on the internet is like running in the Special Olympics. Even if you win you're still retarded.

Link to comment
Share on other sites

Noi on kyllä typeriä noi potilasesimerkit, mun mielestä olisi siinä pitänyt ensin aukikirjoittaa mitä eutanasialla kussakin kohtaa tarkoitetaan. Onko se potilaasta itsestään lähtöisin oleva toive vai nöy jne. 

 

Sanoppa muuta... Mielipidettä tuosta taivaankannen yliluutnantista kyllä vatvottiin joka suunnasta ja jokapäin, mutta sitten nämä oli vain tämmöisiä pierasuja.

 

Selailin nyt vielä uudestaan nuo kysymykset läpi, niin minun mielestä tuolla on paljon vastaajaa ohjailevia kohtia, ylipäätänsä saan tästä sellaisen käsityksen, että pyrkimyksenä on saada ulos tietynlainen tutkimustulos. Niinkuin tässä jo sanottiin, niin noihin potilasesimerkkeihin ei oikein noilla tiedoilla voi vastata kannattavansa eutanasiaa.

Link to comment
Share on other sites

Huomenta Satu & Kunkku,

 

kiitos kommenteistanne!

 

On mielenkiintoisista huomata millaisia reaktioita kysely eri ihmisissä herättää. Kiitos siitä, että jaatte ajatuksianne.

Oma palautteeni tulee aiheeseen kun kysely on päättynyt.

 

Ystävällisesti,

Anja :)

Link to comment
Share on other sites

Kiintoisa kysely, vastasin. Sellaisen kommentin haluaisin antaa, että kyselyn alussa eutanasia määritellään kuolinavuksi potilaan omasta pyynnöstä, mutta esimerkkitapauksissa jotkut potilaista eivät ota ulkomaailmaan mitään yhteyttä, joten siinä vastaajan täytyy itse määritellä millaisesta kuolinavusta hän luulee että on kyse. Ovatko omaiset pyytäneet? Onko potilas itse pyytänyt ennen kuin on lakannut kommunikoimasta ulkomaailman kanssa? Päättääkö hoitohenkilökunta? Se tekee kysymyksestä hiukan avoimen, eikä tuloksista välttämättä tule niin luotettavia.

Link to comment
Share on other sites

Huomenta Rosie,

 

kiitos kommentistasi sekä osallistumiesta kyselyyn. Huomioin tämänkin kommentin tulevassa palautteessani :)

 

Edelleen voi osallistua, kivasti on vastattu, mutta muistattehan että kaikkien mielipide on tärkeä =)

Mukavaa torstaita kaikille!

 

Terv. Anja

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Aineiston keruu edelleen käynnissä 13.11.2014 saakka, eli vielä ehtii halutessaan vastaamaan :)

 

 

Sunnuntaiterveisin,
Anja

Link to comment
Share on other sites

Aineiston keruu edelleen käynnissä, eli vielä ehtii halutessaan vastaamaan :)

Sunnuntaiterveisin,
Anja

Link to comment
Share on other sites

Hei!

Kysely sulkeutuu kuuden päivän kuluttua.
Mukavasti on tullut vastauksia, kiitos siitä kaikille osallistuneille!

Kuten aiemminkin olen sanonut, JOKAINEN mielipide on tärkeä, eli mikäli olet miettinyt osallistumista omalta kohdaltasi, vielä on muutama päivä aikaa!

Hyvää viikonloppua,
Anja

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...