Jump to content

Verkkokoulutus parantaa psykiatrisen hoitotyön laatua


Hoitajat.net

Recommended Posts

Verkossa tapahtuvan täydennyskoulutuksen avulla voidaan lisätä sairaanhoitajien tietoa psykiatrisen potilaan hoidosta ja vaikuttaa asenteisiin positiivisesti. Täydennyskoulutuksen laatua ja vaikutuksia on kuitenkin syytä arvioida systemaattisesti, ilmenee Turun yliopistossa tarkastettavasta Mari Lahden väitöstutkimuksesta.
 
TtM Mari Lahti tutki psykiatrisille sairaanhoitajille suunnattua, verkossa tapahtuvaa täydennyskoulutusta. Arvioinnin viitekehyksenä toimi Kirkpatrickin koulutuksen arviointimalli.
 
– Psykiatrisissa sairaaloissa on entistä enemmän haastavia potilaita, ja heidän hoitonsa on suurelta osin sairaanhoitajien vastuulla. Systemaattisiin ja toimiviin täydennyskoulutusmuotoihin panostaminen on tärkeää, jotta sairaanhoitajat voivat ylläpitää osaamistaan, Mari Lahti sanoo.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutuksen välittömät kustannukset vuonna 2012 olivat 51 miljoonaa euroa, ja keskimäärin täydennyskoulutukseen osallistuttiin 4 päivää.
 
– Täydennyskoulutuksen systemaattinen arviointi on tärkeää, koska tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa sairaalaorganisaatioiden budjetti on rajallinen. Tällöin tehokkaan koulutuksen merkitys kasvaa, Lahti sanoo.
 
Katse käytännön vaikutuksiin
 
Tutkimus osoittaa, että verkossa tapahtuvan täydennyskoulutuksen avulla voidaan lisätä sairaanhoitajien tietoa psykiatrisen potilaan hoidosta ja vaikuttaa asenteisiin positiivisesti. Sairaanhoitajat ja heidän esimiehensä kokivat, että täydennyskoulutus mahdollistaa tiedon siirron ja vaikutukset suoraan psykiatrisen potilaan hoitotyöhön.
 
– Koulutuksen arviointiin on tärkeää keskittyä juuri siitä näkökulmasta, miten täydennyskoulutuksessa saatu tieto siirtyy ja vaikuttaa käytännön työhön.
 
Verkkokoulutuksesta hyötyy sekä opiskelija että työnantaja
 
Verkossa tapahtuva täydennyskoulutus on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Systemaattista tutkimusta koulutuksen vaikutuksista psykiatriseen hoitotyöhön on kuitenkin vasta vähän.bVäitöstutkimuksen mukaan verkkokoulutuksella on selviä hyötyjä niin opiskelijan kuin koulutuksen maksajankin näkökulmasta.
 
– Verkko mahdollistaa sen, että opiskelija voi itse päättää, milloin ja missä opiskelee. Myös koulutuksen maksajan näkökulmasta verkkokoulutus tarjoaa selkeitä etuja. Kouluttaa voidaan monta ihmistä kerralla miettimättä matkakuluja ja muita kustannuksia, Lahti pohtii.
 
Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: Evaluation of an e-learning course: coercion practices in psychiatric nursing

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...