Jump to content

Hoitotoalan koulutuksessa kirjatentti ajaa saman asian kuin soveltuvuuskoe


Hoitajat.net

Recommended Posts

Turun yliopistossa tänään tarkastettava tutkimus osoittaa, että hoitotyön koulutuksen valintakokeissa kirjatentillä päästään samaan lopputulokseen kuin soveltuvuuskokeella. Tutkimuksessa vertailtiin hoitotyön koulutuksessa käytettyjä valintakoemenetelmiä: soveltuvuuskoetta ja kirjatenttiä. Tutkimuksen kohteena oli joukko ammattikorkeakouluun eri valintakoemenetelmin valittuja sairaanhoitotyön, terveydenhoitotyön ja kätilötyön opiskelijoita. Tutkimuksessa tarkasteltiin hoitotyön koulutuksessa käytettyjä valintakoemenetelmiä kirjallisuuskatsauksen, kyselytutkimuksen ja arkistotutkimuksen avulla.

 

– Tulokset osoittavat, että soveltuvuuskokeella ja kirjatentillä valikoitui pienistä eroista huolimatta osaamiseltaan ja opiskelumotivaatioltaan hyvin samanlaisia opiskelijoita, Turun yliopistossa hoitotieteen alalta väittelevä Kirsi Talman sanoo.

 

Kirjatentillä valittujen opiskelijoiden arvosanoin mitattu osaaminen osoittautui opintojen alussa paremmaksi kuin soveltuvuuskokeilla valittujen, mutta erot tasoittuivat valmistumisvaiheeseen mennessä. Soveltuvuuskokeella valitut opiskelijat kokivat ryhmän kannustavuuden valmistumisvaiheessa vahvemmaksi. Tulokset antavat myös aihetta tutkia hoitotyön opiskelijavalinnoissa käytettyjä muita valintakoemenetelmiä ja kehittää uusia, kustannustehokkaita menetelmiä.

 

Lähde:

http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/mediatiedotteet/vaitostiedotteet/Sivut/hoitotyon-valintakoekaytannot-tutkittiin-kirjatentti-ajaa-saman-asian-kuin-soveltuvuuskoe.aspx

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...