Jump to content
MAINOS

Millaisia käsityksiä sinulla on kuolemasta? Osallistu väitöskirjatutkimukseen


Hyväpahakuolema

Recommended Posts

Kansalaisten ja sairaanhoitajien käsityksiä kuolemasta

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selittää kansalaisten ja sairaanhoitajien käsityksiä kuolemasta. Sen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa aiemmin vähän tutkitusta aiheesta sekä tuoda esiin yhteiskunnassamme vallitsevia arvoja kuolemaan liittyen. Tarkoituksena on lisäksi edistää yhteiskunnallista, elämän loppuvaihetta ja kuolemaa koskevaa keskustelua.

Mikäli olette täysi-ikäinen ja Teillä on riittävä suomen kielen taito, pyydän Teitä osallistumaan tutkimukseen.

Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä, jossa Teille esitetään seitsemän kuolemaan kohdistuvaa, avointa kysymystä. Näihin kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, vaan kaikki Teidän käsityksenne ovat tutkimukselle tärkeitä. Avointen kysymysten lisäksi lomake sisältää taustatietokysymyksiä. Arvioitu aika kyselyyn vastaamiseen on noin 20 minuuttia ja voitte osallistua tutkimukseen teille sopivana ajankohtana.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä siitä koidu Teille mitään haittaa. Tutkimuksessa ei kysytä Teidän henkilökohtaisia tietojanne, jolloin henkilöllisyytenne ei paljastu tutkimuksen missään vaiheessa edes tutkijalle. Tästä johtuen antamienne tietojen poisto ei ole vastaamisen jälkeen mahdollista, koska vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen osallistujaan. Tutkimuksen aikana kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti. Aineistoa käytetään ainoastaan aiheeseen liittyvään tieteelliseen tutkimukseen.  Kerätty aineisto säilytetään ulkopuolisten tavoittamattomissa, lukollisessa kaapissa tutkijan työhuoneessa. Tutkimuksen valmistumisen jälkeen aineisto hävitetään asianmukaisten ohjeiden mukaisesti.

Tutkimuksen tuloksista tullaan raportoimaan eri julkaisuissa sekä konferensseissa. Tutkimus on osa väitöskirjatutkimusta, jonka suunniteltu valmistumisajankohta on joulukuu 2017. Voitte halutessanne seurata tutkimusprosessia sosiaalisen median (hyvapahakuolema.blogspot.fi, Facebook, Twitter) välityksellä. Vastaan sähköpostitse mielelläni kaikkiin tutkimukseen liittyviin kysymyksiin.

Tutkimus toteutetaan osana Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen tohtoriohjelmaa. Ohjaajina toimivat professori, THT Anna-Maija Pietilä, TtT Tarja Kvist sekä professori, LT Olli-Pekka Ryynänen.

Mikäli haluatte osallistua tutkimukseen, pyydän Teitä vastaamaan kyselyyn viimeistään 20.4.2014. Kysely avautuu tästä linkistä: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/7965/lomake.html

Ystävällisin terveisin,

Anja Terkamo-Moisio (kysytutkimuksesta@gmail.com)

Sairaanhoitaja, TtM, TtT-opiskelija

Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden tiedekunta

Hoitotieteen tohtoriohjelma

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
MAINOS

Tämän aineiston keruu on päättynyt. Kyselyyn vastasi yhteensä 258 henkilöä, mikä ei ole vain asetettua tavoitetta suurempi määrä, vaan myös huomattavasti enemmän kuin olin edes varovasti uskaltanut ajatella.

Kiitos kaikille osallistuneille, ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista!

Enemmän mietteitä on luettavissa blogissa.

Aurinkoista kevään jatkoa,

Anja

Link to comment
Share on other sites

21.4.2014 klo 10.33, Hyväpahakuolema kirjoitti:

Tämän aineiston keruu on päättynyt. Kyselyyn vastasi yhteensä 258 henkilöä, mikä ei ole vain asetettua tavoitetta suurempi määrä, vaan myös huomattavasti enemmän kuin olin edes varovasti uskaltanut ajatella.

Kiitos kaikille osallistuneille, ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista!

Enemmän mietteitä on luettavissa blogissa.

Aurinkoista kevään jatkoa,

Anja

Sen siitä saa, kun laittaa sivuston historian parhaan (perustuu muistiini) selostuksen tehtävästä tutkimuksesta, eikä alustus ole tasoa "Jeesatkaa pliis".

Link to comment
Share on other sites

23.4.2014 klo 19.00, Janne kirjoitti:

Sen siitä saa, kun laittaa sivuston historian parhaan (perustuu muistiini) selostuksen tehtävästä tutkimuksesta, eikä alustus ole tasoa "Jeesatkaa pliis".

On näitä ollut ennenkin, osasta on väiteltykkin. :) ks esim

http://hoitajat.net/forums/topic/15033-nuori-alle-30-vuotias-sairaanhoitaja-–-tule-haastateltavaksi/

ja siitä sitten -> http://hoitajat.net/forums/topic/16641-väitös-osa-nuorista-sairaanhoitajista-harkitsee-ammatinvaihtoa/

 

Link to comment
Share on other sites

Kiitos Janne :)

Varmasti sillä on merkitystä että tiedote nimensä mukaisesti tiedottaa, tosin kuten Osku mainitsi on useita hyviä tiedotteita. Itse olen sitä mieltä, että on tosi hyvä myös saada tietää että projekti, johon osallistuu on saatettu myös päätökseen. Siinä konkreettisesti näkee mitä ja millaisia tuloksia on aineiston perusteella saatu, jossa itse on ollut osallisena.

Jotenkin olin vain "kuullut juttua" (näin tieteellisesti ilmaistuna :) ) ettei avoimiin kysymyksiin olisi niin paljoa motivoituneita vastaajia. No nyt tiedän paremmin =) Lupaa hyvää syksylle, jolloin on vuorossa se määrällisen aineiston keruu... 99% suljettuja kysymyksiä :)

Anja

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Tutkimusprosessini alussa, keväällä 2014 pyysin teitä vastaamaan kuolemaa koskeviin avoimiin kysymyksiin. Lupasin silloin että kerron tuloksista heti kun se on mahdollista. Nyt viimeinkin ensimmäinen tähän aineistoon perustuva artikkeli on julkaistu.

Joten olkaa hyvä: tällainen on hyvä kuolema suomalaisten sairaanhoitajien käsityksissä. http://hyvapahakuolema.blogspot.fi/2016/09/hyva-kuolema-suomalaisten.html

Lämmin kiitos vielä kerran kaikille teille, jotka osallistuitte aikanaan tähän kyselyyn. Ilman teitä tätäkään artikkelia ei olisi koskaan kirjoitettu!

Anja

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...