Jump to content
MAINOS

Väitös: Osa nuorista sairaanhoitajista harkitsee ammatinvaihtoa


Hoitajat.net

Recommended Posts

Mervi FlinkmanTuoreen väitöstutkimuksen mukaan jopa 26–37 % nuorista sairaanhoitajista on harkinnut ammatinvaihtoa. Lähtöä harkitaan pitkään, joten hoitotyön esimiesten on mahdollista vaikuttaa siihen.

Turun yliopistossa väittelevä Mervi Flinkman korostaa, että kaikille nuorille sairaanhoitajille tulisi tarjota riittävän pitkä perehdytysjakso työelämään siirryttäessä, sosiaalista tukea esimiehiltä ja kokeneemmilta kollegoilta sekä urakehitysmahdollisuuksia.

– Lisäksi terveydenhuollon organisaatioissa tulisi kiinnittää huomiota nuorten liialliseen työkuormitukseen, työn ja perheen välisiin ristiriitoihin sekä työuupumuksen kokemuksiin. Kun poliittisessa päätöksenteossa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalveluita, nuorten sairaanhoitajien halu kehittyä työssään ja toive toteuttaa eettisesti korkealaatuista hoitoa tulisi mahdollistaa, Flinkman sanoo.

Nuorten sairaanhoitajien ammatinvaihtamisaikomukset eivät Flinkmanin tutkimuksen mukaan johdu yksittäisistä tekijöistä, vaan olivat monen tekijän summa. Osa nuorista sairaanhoitajista harkitsee ammatinvaihtoa siksi, että he eivät saa riittävästi perehdytystä ja sosiaalista tukea ensimmäisessä työpaikassaan. Toinen ryhmä nuoria taas väsyy liialliseen työkuormitukseen ja kokee jopa sairauslomalle johtavaa työuupumusta. Kolmas ryhmä harkitsee lähtevänsä ammatistaan, koska kokevat urakehitysmahdollisuutensa rajallisiksi.

– Neljäs ryhmä ammatinvaihtoa harkitsevista on valinnut sairaanhoitajan ammatin toissijaisena vaihtoehtona tai sattumalta. Kun he valmistuvat sairaanhoitajiksi, he haluavat sittenkin hakeutua ensisijaiseen unelma-ammattiinsa esimerkiksi opettajaksi, lääkäriksi tai psykologiksi, Flinkman kertoo.

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten sairaanhoitajien aikomusta lähteä ammatistaan kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen, kyselytutkimuksen ja kahden haastattelututkimuksen avulla. Mervi Flinkman kehitti käsitteellisen mallin kuvaamaan nuorten sairaanhoitajien pitkäkestoista ammatista lähtemisaikomusta.

Mervi Flinkmanin väitöskirja Young registered nurses' intent to leave the profession in Finland – a mixed-method study" (Nuorten sairaanhoitajien aikomus lähteä ammatistaan Suomessa – monimenetelmällinen tutkimus) tarkastetaan 11. huhtikuuta Turun yliopistossa. Väitös kuuluu hoitotieteen alaan.

Virallisena vastaväittäjänä on professori Walter Sermeus (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia) ja kustoksena professori Sanna Salanterä. Väitös kuuluu hoitotieteen alaan.

Flinkman on syntynyt 1975 Hangossa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1994 Hankoniemen lukiosta. Hän valmistui sairaanhoitajaksi 1997 Helsingin Diakoniaopistosta ja terveystieteiden maisteriksi 2002 Turun yliopistosta. Flinkman on työvoimapoliittisena asiantuntijana Tehy ry:ssä.

Lisätietoja: www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/mediatiedotteet/vaitostiedotteet
 
Osa väitöksen aineistosta on kerätty Hoitajat.net-sivuston kautta. Kiitos haastatteluihin osallistuneille.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...