Jump to content

Elvytettyjen hypotermiahoito historiaan?


pekka

Recommended Posts

Suositukset muuttuvat. Nyt ollaan luopumassa elvytettyjen hypotermiahoidoista, koska hoidon vaikuttavuutta ei tutkimuksisa ole voitu todistaa 36 asteen lämpötilaan verrattuna. Lämmön nousua yli 36 asteen pyritään myös jatkossa välttämään ensimmäisen 36 tunnin aikana.  Tarvittaessa potilasta viilennetään aktiivisesti.  Jos potilaalla on ennustetta,  seuraavat 36 tuntia potilaat pidetään lämpötilassa alle 37,5 astetta.  

 

Ilmeisesti HUS:in Meilahti vielä jatkaa, koska heillä on joku tutkimus aiheesta menossa. Muut keskukset ovat jo hypotermiahoidosta luopumassa. Osassa maata elvytettyjen hypotermiahoitoa toteutettiin jo sairaaloiden ulkopuolella.  

 

Hypotermiahoidon hyödyistä aiemmin puhuttaessa jopa vaikutti siltä, että siitä saattaisivat hyöytyä myös muut potilasryhmät.

Katsotaan, mitä uusi tutkimus tuo tullessaan.

Link to comment
Share on other sites

Täällä Norjassa ollaan myös luopumassa hypotermiahoidosta, siis elvytettyjen osalta.

No comments

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

TYKS:n ja Meilahden tutkimuksessa ei tutkita hypotermiahoidon vaikuttavuutta vaan ksenon-jalokaasun vaikutusta kammiovärinästä elvytettyjen potilaiden neurologiseen ennusteeseen. 

Link to comment
Share on other sites

Mielenkiintoista nähdä minkälaista on elvytys ja elvytetyn hoito parinkymmenen vuoden päästä kun lähes kaikki elvytyksen/hoidon kulmakivet on käännetty ympäri viimeisten vuosikymmenien aikana. Akuuttihoidon puolella on aina oltu innokaita muuttamaan protokollia jopa yksittäisten tutkimusten pohjalta, eli sinällään tämä soutaminen ja huopaaminen ei hämmästytä. 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Kesäkuussa pidetyssä meetingissä, joka käsitteli kahden päivän verran elvytyksen jälkeistä hoitoa, päätyivät Pohjoismaiden anestesialääkärit, että 36 asteen viilennys ei sovi kaikille ja asiaa pitäisi tutkia lisää. Tanskassa on liikenteessä TTH48-tutkimus, joka myöskin Suomeen on tulossa. Tutkimuksessa verrataan 24h ja 48h viilennyksen vaikutuksia potilaan selviämiseen. Aiheesta lisää http://www.tth48.com/TTH48.com/Home.html

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
  • 2 weeks later...

Vielä jatketaan! Hyvien hoitotuloksien vuoksi ei kannata toimivaa systeemiä myllätä ;) Uutta tutkimusta pukkaa elvytetyistä, mutta siitä sitten joskus lisää. 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Ksenon-kaasu vähentää aivovaurioita

Suomalainen ryhmä löysi keinon suojata aivoja hapenpuutteelta

16.3.2016 Arja Kivipelto HS

_____________________________________________________________________________

http://www.hs.fi/tiede/a1458017746391

"Jalokaasu ksenon suojaa aivoja hapenpuuttteen aiheuttamilta vauriolita, todistaa joukko suomalalisia tutkijoita eilen tiistaina ilmestyneessä Jama-lehdessä."

"Suomalaisten tutkimuksessa arpa jakoi 110 potilasta kahteen ryhmään, joista toinen sai tavanomaista jäädystyshoitoa ja toinen lisäksi ksenonia hengitysilman mukana"

"Runsaat kaksi vuorokautta sydänspysähdyksen jäkeen otetutu mangneettikuvat paljastivat, että tavalliseen tapaan hoidetuilla potilailla 42 prosenttia aivojen valkean aineen hermoradoista oli merkittvästi vaikeammin vaurioituneita kuin jalokaasua hengittäneillä."

"Jyrsijöillä ja porsailla on havaittu, että jalokaasu kiinnittyy aivojen glutamattireseptoreihin ja estää niitä toimimasta. Glutamatti on tärkeä välittjäaine, joka tosin aiheuttaa tuhoa, jos sitä on liikaa. Hapenpuute sysää vauhtiin oravanpyörän, jossa glutamattoreseptoreita aletaan valmistaa lisää ja myös glutamaattia syntyy entistä enenemmän, selittää suomalalista tutkimusta johtanut anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Timo Laitio."

"Lisäksi aivojen hapenpuute kiihdyttää ohjelmoitua solulukolemaa eli apoptoosia. Ksenon estää sitä muun muassa vauhdittamalla apoptoosia ehkäisevien proteiinien toimintaa ja vähentämällä solujen tuhoutumista edistäviä proteiineja.  Ksenon myös aktivoi hapenpuuttelta suojaavia ionikanavia. Sillä on edullisia vaikutuksia verenkiertoelimistöön: se laskee sykettä eikä vaikuta sydämen supistusmivireyteen".

"Jalokaasun hengittäminen on aloitettava neljän tunnin kuluessa siitä, kun potilas on saatu sairaalaan. Potilaan ruumiinlämpö lasketaan vuorokaudeksi 33 asteeseen. Ksenonia potilas hengittää 24 tuntia."

"Tutkijat seurasivat potilaita puoli vuotta tehohoidon jälkeen. Heistä 75 selvisi hengissä. Kaikki eivät toivu aivan ennalleen, mutta noin yhdeksän kymmenestä selviää itsenäisesti ja osa voi palata työhön. Ksenonia saaneilla valkean aineen hermoradoissa on vähemmän vaurioita".

"Ennen kuin ksenon voidaan ottaa yleiseen käyttöön teho-osastoilla, tarvitaan vielä laaja tutkmius, jossa voidaan havaita erot kuolleisuudessa ja neurologisessa tilassa. Sellainen on tarkoitus aloittaa vuonna 2017".

"Ksenon maksaa 20 euroa litralta. Tuoreessa suomalsitutkimuksessa yksi sydänpysähdyspotilas hengitti yhteensä 50-80 litraa ksenonia. Sitä voitaisiin periaatteessa kierrättää, sillä molekyyli ei muutu mintenkään ihmisen keuhkoissa. Ksenonia annosteltaisiin ensin yhdelle potilaalle, otettaisiin talteen hänen uloshengityksestään, puhdistettaisiin ja annettaisiin seuraavalle".

JAMA-lehden artikkeli "Effect of Inhaled Xenon on Cerebral White Matter Damage in Comatose Survivors of Out-of-Hospital Cardiac Arrest" http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2503174

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...