Jump to content
MAINOS

Hoitohenkilöstön ammatinharjoittamisoikeuksiin puututaan yhä useammin


Reportteri

Recommended Posts

Valvira teki viime vuonna 209 päätöstä, jotka koskivat 194 terveydenhuollon ammattihenkilöä. Ammattioikeuksiin puuttumiseen syynä oli useimmiten päihde- ja/tai lääkeriippuvuus. Päihteiden tai lääkkeiden väärinkäyttöön liittyi joskus myös lääkevarkauksia tai omaisuusvarkauksia.

Useimmissa päätöksissä oli kysymys ammattioikeuksien poistamisesta tai kiellosta käyttää terveydenhuollon ammattinimikettä. 110 päätöksessä oli kysymys hoitohenkilökuntaan kuuluvasta henkilöstä, ja 80 päätöksessä lääkäristä. Hoitajien ja lääkäreiden kokonaismääriin suhteutettuna lääkäreitä koskevia päätöksiä tehtiin selvästi enemmän. Ammattioikeuksiin ei puututa kevein perustein, vaan asia edellyttää laajoja selvityksiä, ja joissain tilanteissa kiireellistä puuttumista henkilön toimintaan.

Ammattihenkilöitä koskevien päätösten määrätoikeuksiin puuttumisen määrät ovat nousseet joka vuosi; viisi vuotta sitten päätöksiä tehtiin yhteensä 90. Valviran käsityksen mukaan kysymys ei välttämättä ole siitä, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden päihde- ja lääkeongelmat olisivat kasvussa. Asiasta ei ole tutkimustietoa, mutta sitä tarvittaisiin. Kysymys on kuitenkin todennäköisemmin siitä, että omavalvonta on parantunut terveydenhuollon toimintayksiköissä. Työnantajat eivät enää katso ongelmia läpi sormiensa, vaan niistä ilmoitetaan entistä herkemmin valvontaviranomaisille.

Valvira on huolissaan ammattihenkilöiden päihde- ja lääkeongelmista, jotka ovat selvä riski potilasturvallisuudelle. Asiasta on neuvoteltu mm. sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja työntekijöiden ammattijärjestöjen kanssa. Toimijat miettivät yhdessä keinoja päihdeongelmaisten henkilöiden tunnistamiseksi ja auttamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin on vielä tehtävissä muutakin kuin rajoittaa ammatinharjoittamisoikeuksia tai poistaa ne.

 

Liite: Valvontalautakunnan päätökset 2013

 

Lähde: Valvira

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...