Jump to content
MAINOS

Vuoden 2014 alusta potilaat voivat hakeutua vapaasti hoitoon muihin EU-maihin


Reportteri

Recommended Posts

Suomalaiset voivat jatkossa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-maasta ja saada korvausta hoitokustannuksista. Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2014.

Potilaan hoitokustannuksia korvataan kahdella eri tavalla sen mukaan, onko kyse hoitoon hakeutumisesta toiseen valtioon vai ulkomailla oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämättömäksi tulleesta hoidosta. Molemmissa tapauksissa potilas voi hakea hoitokustannuksista jälkikäteen korvausta Kelalta. Potilaan ei tarvitse hakea ennakkolupaa hakeutuakseen hoitoon.

Jos potilas hakeutuu hoitoon EU- tai ETA-valtioon tai Sveitsiin, hän on oikeutettu saamaan hoitokustannuksista sairaanhoitokorvauksia (Kela-korvaus). Kustannuksista vastaa sairausvakuutusrahasto. Potilaan matkakustannukset korvataan kuten lähimpään kotimaan julkisen terveydenhuollon hoitopaikkaan, jossa vastaavaa hoitoa on tarjolla.

Jos potilas ulkomailla ollessaan sairastuu äkillisesti tai tarvitsee muuten lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, hänen tulisi käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Jos potilas kuitenkin maksaa itse hoitokustannukset, ne korvataan enintään Suomen julkisen terveydenhuollon kustannusten mukaisesti. Potilaalle maksettavasta korvauksesta vähennetään julkisen terveydenhuollon asiakasmaksu. Näistä kustannuksista vastaa valtio.

Korvattavien palvelujen kuuluttava suomalaisen terveydenhuollon valikoimaan

 

Potilaalla on oikeus saada korvausta vain sellaisesta hoidosta, joka kuuluu Suomessa terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset sekä taudinmääritys, hoito ja kuntoutus.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettava palveluvalikoimaneuvosto antaa tarkempia suosituksia palveluvalikoiman sisällöstä. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteestä saa tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen. Yhteyspiste on sijoitettu Kansaneläkelaitokseen.

Ulkomailta Suomeen tulevia potilaita kohdeltava kuten kunnan asukkaita

 

Myös muista EU-maista tulevat potilaat voivat hakea terveyspalveluja Suomesta. Ulkomailta Suomeen tulevan potilaan on päästävä julkiseen terveydenhuoltoon samassa ajassa ja samoin edellytyksin kuin kunnan asukkaiden.

Hoitoon hakeutuvien henkilöiden vastaanottoa julkisessa terveydenhuollossa voidaan rajoittaa määräaikaisesti poikkeustilanteissa silloin, kun hoitotakuun määräajat ovat kyseisessä toimintayksikössä ylittyneet.

Valtio vastaa jatkossa hoidon kustannuksista silloin, kun hoitoa annetaan Suomessa kotikuntaa vailla olevalle henkilölle, jonka sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa EU-lainsäädännön perusteella. Valtio vastaa kustannuksista myös silloin, kun kotikunnattomalle henkilölle on annettu terveydenhuoltolain mukaista kiireellistä hoitoa eikä hoidon kustannuksia ole saatu perittyä.

Tasavallan presidentti vahvisti lain 30. joulukuuta 2013.

Potilasdirektiivi http://www.stm.fi/potilasdirektiivi

Hoitopaikan valinta http://www.stm.fi/hoitopaikan_valinta

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste http://www.kela.fi/yhteyspiste

 

Lähde: STM

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...