Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Reportteri

STM ohjeistaa kuntia varautumaan pandemiaan

Recommended Posts

Reportteri

Influenssapandemian aikana tarvitaan riittävästi työkykyisiä ja motivoituneita sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä hoitamaan sairastuneita. Työnantajan velvollisuutena on suojella työntekijöitä työhön liittyvältä tartuntavaaralta. Tartuntatautien neuvottelukunnan alainen työryhmä on nyt laatinut suosituksen, jossa arvioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön suojaamisen tarvetta sekä kuntien materiaalihankintoja pandemian varalle.

Työryhmä suosittelee, että henkilöstö tulee suojata ensisijaisesti rokotuksin. Lisäksi henkilökunnalle on tarjottava asianmukaiset henkilökohtaiset suojaimet. Suosituksen mukaan kaikille, jotka hoitavat tehohoidossa olevia potilaita, on varattava FFP3-tason hengityksensuojaimet. Muuta hoitotyötä tekevät voivat käyttää pääsääntöisesti kirurgisia suu-nenäsuojuksia. Myös henkilökunnan influenssainfektioiden hoitoa varten tulee varata tarvittavat viruslääkkeet.

Koska tehohoitopaikkojen määrä on Suomessa rajallinen, on työryhmän mukaan tarpeen selvittää, miten kapasiteettia voitaisiin kasvattaa pandemian aikana. Työryhmän mukaan on myös tärkeää, että kaikki mikrobilääkkeiden velvoitevarastot pidetään lain edellyttämällä tasolla.

Influenssapandemian uhka on pysyvä. Siihen on varauduttava sekä sosiaali- ja terveyshuollon rakenteita, poikkihallinnollisia toimintatapoja että varmuusvarastointia kehittämällä. Useat sairaanhoitopiirit ja aluehallintovirastot ovat pyytäneet sosiaali- ja terveysministeriötä arvioimaan kansallisesti yhtenäisin perustein, minkälaisia materialistisia hankintoja alueiden täytyy tehdä influenssapandemian varalle.

Työryhmässä olivat edustettuina STM:n lisäksi aluehallintovirastot, sairaanhoitopiirien tartuntatautien vastaavat lääkärit, Suomen Kuntaliitto, Puolustusvoimat, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä Huoltovarmuuskeskus.

 

Materiaalisen pandemiavarautumisen tarpeita selvittävän työryhmän raportti

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1869146

 

Pandemian varautumissuunnitelma

http://www.stm.fi/valmius/pandemia

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×