Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Reportteri

Kiire aiheuttaa työtapaturmia

Recommended Posts

Reportteri

Tuoreen selvityksen mukaan lähes puolet työntekijöistä kokee joutuvansa kiirehtimään saadakseen työnsä tehtyä. Kiireen kokeminen lisää tapaturmariskiä, sillä se nostaa stressiä.

Kiire, kireä työtahti ja suuri työmäärä ovat yleisiä stressiä lisääviä tekijöitä työssä. Kiire voi johtua ulkoisista tekijöistä, kuten esimerkiksi asiakkaiden asettamista tiukoista aikatauluista. Se voi johtua myös työpaikan sisäisistä tekijöistä, muun muassa sairaaloissa alhaisesta henkilöstömäärästä suhteessa potilaiden määrään.

- Tapaturmaan joutuneen kollegat joutuvat usein tekemään poissa olevan työt, jolloin heidänkin stressinsä ja sitä kautta työtapaturmariskinsä kasvaa, toteaa vanhempi tutkija Simo Salminen Työterveyslaitoksesta.

Suomessa sattuu vuosittain noin 130 000 työtapaturmaa. Noin kuudesosa niistä sattuu työmatkalla. Puolet työtapaturmista aiheuttaa alle neljän päivän sairauspoissaolon, ja joka kymmenes yli kuukauden mittaisen työkyvyttömyyden.

www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1869449

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×