Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

lemmy

Kamerakännyköiden käytöstä psykiatrisilla osastoilla.

Recommended Posts

lemmy

Herätelläämpäs tätäkin aluetta eli minkäslaisia käytäntöjä ja sääntöjä on muualla päin koskien kamerakännyköitä ja niiden käyttöä osastoilla? Voidaan ottaa mukaan pohdintaan myös läppärit ja tabletitkin. Tuntuu, että käytäntöjä on yhtä monta kuin on sairaanhoitopiirejäkin tai yleensäkin psykiatrisia sairaaloita. Omalla työmaalla oli aikoinaan käytäntö, että kännykät yleensäkin otettiin yöksi talteen yörauhan turvaamiseksi. Näin siis toimittiin osaston sääntöihin vedoten. Nyt kun työnantaja vaihtui niin käytännöksi muuttui se, että potilaalle annetaan talon puolesta kännykkä jossa ei ole kameraa ja potilas vaihtaa jos osaa siihen sim korttinsa. Toki siis hoitopoika tai -tyttö joutuu puhelinasentajaksi kans väliin. Käytäntö on mielestäni hieman outo jos ajatellaan potilaan oikeuksia. Tässä systeemissähän lähdetään siitä, että estetään kaikkien mahdollisuus kuvata osastolla ja näin suojellaan yksityisyyden suojaa mikä tietty on ihan ok. Mutta se, että laitetaan kaikki samalle viivalle on mielestäni sosialismia ja idiotismia. Vrt. maaninen tai masentunut potilas. Ja eikös somaattisellakin osastolla toisten potilaiden kuvaaminen ole ihan yhtä iso rikos? Ei taida vaan kieltoja sillä puolen olla? Potilaat kuitenkin voi olla samoja. Lisäksi mainittakoon, että nykyisellä työpaikalla läppäreiden käyttö on sallittua tiettynä aikana, niissäkin on kamerat. Vaatimuksena käytölle on se, että käyttöä voidaan valvoa. En tiedä sitten olisiko järkevämpääkin tekemistä kuin tuo valvominen, jos se edes oikeasti toteutuu. Mitenkä muualla?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Söppe

Suoraan lakikirjasta:

 

Mielenterveyslaki

 

22 j § (21.12.2001/1423) Yhteydenpidon rajoittaminen

Potilaalla on oikeus pitää yhteyttä sairaalan ulkopuolelle käyttämällä puhelinta, lähettämällä ja vastaanottamalla kirjeitä tai muita luottamuksellisia viestejä ja muita lähetyksiä sekä vastaanottamalla vieraita.

Potilaan yhteydenpitoa sairaalan ulkopuolelle saadaan rajoittaa, jos yhteydenpidosta on vakavaa haittaa potilaan hoidolle, kuntoutukselle tai turvallisuudelle tai jos rajoittaminen on välttämätöntä muun henkilön yksityiselämän suojaamiseksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta syystä potilaan lähettämä tai hänelle osoitettu yksittäinen kirje tai muu siihen rinnastettava viesti saadaan lukea ja pidättää. Potilaan hallussa olevat yhteydenpitoon käytettävät välineet ja laitteet saadaan rajoituksen ajaksi ottaa toimintayksikön haltuun tai niiden käyttöä saadaan rajoittaa. Pidätetyt kirjeet on säilytettävä erillään potilasasiakirjoista siten, että ne ovat vain pidättämispäätöksen tekemiseen osallistuvien luettavissa.

Potilaan ja sairaalan toimintaa valvovien viranomaisten, lainkäyttöviranomaisten ja ihmisoikeuksien kansainvälisten valvontaelimien välistä kirjeenvaihtoa tai muuta yhteydenpitoa ei saa rajoittaa. Potilaan yhteydenpitoa oikeusavustajaansa tai sairaalan potilasasiamieheen ei saa rajoittaa.

Sairaalan psykiatrisesta hoidosta vastaavan ylilääkärin tai muun vastaavan lääkärin on tehtävä 2 momentissa tarkoitetusta yhteydenpidon rajoittamisesta kirjallinen päätös. Ennen päätöksen tekemistä on potilaalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Myös muulle sairaalan tiedossa olevalle asianosaiselle on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Päätöksessä on mainittava rajoituksen syy, henkilöt, joihin rajoitus kohdistuu, millaista yhteydenpitoa rajoitus koskee ja missä laajuudessa se toteutetaan. Rajoitusta koskevan päätöksen tulee olla määräaikainen ja se saa olla voimassa enintään 30 päivää kerrallaan.

 

 

Laki potilaan oikeuksista:

 

Hänen ( eli potilaan) hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.

 

Rikoslaki:

Salakatselu

Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa

1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka

2) yleisöltä suljetussa 3 §:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten,

on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

 

Oikeusasiamiehen lausunto kuvaamisesta TK:n odotustilassa:

 

(Valokuvaaminen on sananvapautta)

 

Sananvapauteen kuuluu, että sen käyttämiseen ei edellytetä ennakkolupaa. Siten

luvan edellyttäminen ja asettaminen kuvaamisen ehdoksi kantelussa

tarkoitetussa paikassa ei ole lainmukaista. Sen sijaan ohjaus ottaa ennen

kuvaamista yhteys terveyskeskuksen henkilökuntaan on – yksityisyyden suojan

erityinen merkitys terveyttä koskevissa asioissa huomioon ottaen – mielestäni

aiheellista ja takaa molempien kysymyksessä olevien perusoikeuksien

mahdollisimman suuren täysimääräisen toteutumisen.

 

Kotijuristin pätevyydellä voisin todeta, että voidaan rajoittaa keskustelun ja kuulemisen mahdollisuuden jälkeen kirjallisella päätöksellä jos kuvailee sillä kännykällä muita potilaita.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
lemmy

Juu en hakenutkaan sitä etteikö se kuvaaminen olisi kiellettyä vaan sitä, että voidaanko kaikilta potilailta kieltää kamerakännykän käyttö siis muuhun kuin kuvaamiseen osaston sääntöihin vedoten? Siis mm. vapaaehtoiseen hoitoon tulevilta. Nyt tuossa kamerakännykkäkiellossa on olettamuksena se, että kaikki potilaat ovat potentiaalisia kuvaajia osastolla. Vähän samaan tyyliin kuin poliisi antaisi sakot ylinopeudesta kaikille jotka vastaan tulee vaikkeivat ylinopeutta ajaisikaan. Ristiriita tässä on se, että niitä läppäreitä saa käyttää. Nykyinen älykännykkä on mun mielestä ihan sama kapistus kuin läppäri tai tabletti mutta vaan pienemmässä koossa. Kännykässä on nykyään mm. sähköpostit, fb jne...siis viestien lähettelyyn tarkoitetut nykyajan välineet jotka mainitaan myös mt-laissa kohdassa muu kirjeeseen verrattava yhteydenpito. 

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
lemmy

Tuon valviran kannan luinkin jo. Mielestäni hieman vanhentunut ohje koska ei tainnut 2008 vielä älykännyköitä olla monellakaan. Ja periaatteessa tuon ohjeen mukaan toimitaankin työpaikallani. Ongelma vain on sitten se, että osalla potilaista on se talon kännykkä ja osalla oma. Onko hoitajan hommaa valvoa vapaaehtoisessa hoidossa olevan puhelimen käyttöä? Siis valvoa ettei tämä potilas vain kuvaa ketään? Mutta käytännön esimerkkejä kaipailen muualta päin Suomea miten tämä kännykän käyttö asia on järjestetty?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Söppe

Suoraan lakikirjasta:

 

Mielenterveyslaki

 

22 j § (21.12.2001/1423) Yhteydenpidon rajoittaminen

 

Sairaalan psykiatrisesta hoidosta vastaavan ylilääkärin tai muun vastaavan lääkärin on tehtävä 2 momentissa tarkoitetusta yhteydenpidon rajoittamisesta kirjallinen päätös. Ennen päätöksen tekemistä on potilaalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Myös muulle sairaalan tiedossa olevalle asianosaiselle on mahdollisuuksien mukaan varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Päätöksessä on mainittava rajoituksen syy, henkilöt, joihin rajoitus kohdistuu, millaista yhteydenpitoa rajoitus koskee ja missä laajuudessa se toteutetaan. Rajoitusta koskevan päätöksen tulee olla määräaikainen ja se saa olla voimassa enintään 30 päivää kerrallaan.

 

Onko teillä kirjallinen päätös kamerakännykän poisottamsesta ja onko se määräaikainen? Jos ei, niin laiton käytäntö.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Pagba

Laastari auttaa vaivaan kuin vaivaan. Sellaisen kun laittaa kamerakännykän linssin päälle, niin potilas saa kuvata vehkeellä niin paljon kuin lystää toisten yksityisyyttä loukkaamatta.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×