Jump to content
MAINOS

Tehy: Pikakoulutus hoiva-avustajaksi eettisesti arveluttavaa


Reportteri

Recommended Posts

Tehyn mukaan hallituksen rakennepaketissa esitettyä ja jo aiemmin ongelmalliseksi todettua hoiva-avustajan koulutusta sosiaali- ja terveysalalla ei tule edistää. Asia oli esillä tänään Helsingissä koolla olevassa Tehyn valtuustossa.
 
Erityisesti työ- ja elinkeinoministeriö on ajanut hoiva-avustajakoulutusta työllistymis- ja kouluttautumisväylänä ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden palveluihin sosiaali- ja terveydenhuollossa.  
 
-On eettisesti erittäin arveluttavaa, että juuri ikäihmisten ja vammaisten palveluissa eli haavoittuvimmissa potilasryhmissä, voitaisiin tinkiä osaamisesta ja koulutuksesta. Nyt on käytävä arvokeskustelua näiden ryhmien oikeudesta laadukkaisiin palveluihin, toteaa Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.
 
Sosiaali- ja terveysalan ammatit ovat tarkoin säädeltyjä hoidon laadun ja potilasturvallisuuden takia. Siksi avustavat tehtävät on pidettävä selkeästi erillään tehtävistä, joissa vaaditaan hoitoalalla tarvittavaa osaamista ja koulutusta. Hoiva-avustaja ei voi työskennellä työvuorossa yksin tai kantaa itsenäistä vastuuta asiakasta koskevista tehtävistä. Tämän on todennut myös valvontaviranomainen (Valvira).
 
Hoiva-avustajat eivät myöskään ole terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä. Valvontaviranomaiset ovatkin mahdottoman tehtävän edessä, mikäli hoiva-avustajien työpanos hyväksytään kokonaan tai edes osittain osaksi hoitohenkilökunnan mitoitusta. Myös hoiva-avustajan oma oikeusturva on määrittelemättä. On epäselvää kuka ottaa vastuun, jos riittämätön koulutus aiheuttaa hoitovirheitä.
 
-On totta, että avustavaa henkilökuntaa sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan, mutta avustaviin tehtäviin on jo olemassa oma koulutus, ns. kotityöpalveluiden ammattitutkinto. Näin ollen erillinen hoiva-avustajan pikakoulutus ei ole tarpeen. Avustavien tehtävien koulutus on myös pidettävä selvästi erillään varsinaisesta sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta, Vesivalo korostaa.
 
Alalle hakeutuvien soveltuvuus on myös aina testattava huolellisesti, sillä kaikki eivät alalle sovi. Koulutuksen tavoitteena tulee olla kokonainen tutkinto eikä voimavaroja kannata pilkkoa pikakoulutuksiin.
 
Sosiaali- ja terveysalan palvelurakenteet uudistuvat ja julkisen sektorin on toimittava jatkossa yhä tuloksellisemmin ja tuottavammin. Näissäkään tavoitteissa ei edetä koulutustasoa madaltamalla.
 
Hoiva-avustajakoulutus on luomassa yhteiskuntaan uuden naisvaltaisen matalapalkka-alan, jonka asema työmarkkinoilla ja sosiaali- ja terveydenhuollossa on hyvin epämääräinen ja määrittelemätön. Sosiaali- ja terveysalan työvoima- ja osaamistarpeet tulee määritellä sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta. Hoiva-avustajakoulutusta ei voi käyttää työvoimapoliittisena puskurina, jolla ensisijaisesti ratkotaan esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien tai työkykynsä menettäneiden työllistymistä.
 
Sosiaali- ja terveysalalta on poistunut yli 30 000 sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa muille aloille. Alan työvoimapula ratkeaa parhaiten lisäämällä työpaikkojen vetovoimaisuutta.  Pikakoulutusten sijaan panokset on laitettava sosiaali- ja terveysalaan kiinnittäviin tekijöihin kuten koulutukseltaan ja määrältään riittävä henkilöstö, palkkaus, työn organisointi ja johtaminen. 
 
Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Hoiva-avustajat eivät myöskään ole terveydenhuollon ammattihenkilörekisterissä. Valvontaviranomaiset ovatkin mahdottoman tehtävän edessä, mikäli hoiva-avustajien työpanos hyväksytään kokonaan tai edes osittain osaksi hoitohenkilökunnan mitoitusta. Myös hoiva-avustajan oma oikeusturva on määrittelemättä. On epäselvää kuka ottaa vastuun, jos riittämätön koulutus aiheuttaa hoitovirheitä.

Suomen vuodeosastoilla työskentelee sadoittain kylvettäjiä ja laikkareita jotka osallistuu oman perustyön ohella (ja jopa päätoimisesti) perus- ja ainakin joissakin paikoissa myös lääkehoitoon. Miten tämä porukka eroaa näistä hoiva-avustajista, miksi näiden henkilöiden oikeusturva-asiat ja mitoitukset ei ole kymmenien vuosien aikana häirinnyt ketään?
Link to comment
Share on other sites

Huoli tässä on se, että näillä pikakoulutetuilla aletaan rahan takia korvaamaan koulutettua terveydenhuollon henkilöstöä. 

Link to comment
Share on other sites

Huoli tässä on se, että näillä pikakoulutetuilla aletaan rahan takia korvaamaan koulutettua terveydenhuollon henkilöstöä.

Vähän kakspiippuinen juttu. Säästää kuntien pitää ja kyllähän alalle avustavaa henkilökuntaa mahtuu. Pointti on vaan siinä että tekeekö nämä pelkkää perushoitoa vai osallistuuko lääkehoitoon yms vaativampaan hoitotyöhön.
Link to comment
Share on other sites

Hoiva-avustajien palkkaaminen on mielestäni lähtökohtaisesti hyvä asia, mikäli:

- Hoitajia ei aleta korvaamaan hoiva-avustajilla, eli hoiva-avustajat olisivat nykyiseen nähden vain lisätyövoimaa eikä hoitajista vähennettäisi

- Hoiva-avustajat tekisivät vain niitä hommia, mitkä heille kuuluvat joita hoitajat eivät ehdi tehdä eli käyttäisivät vanhuksia ulkona ja tekisivät asioita heidän kanssaan. Lääkehoidot, hoitotoimenpiteet ym jäisivät hoitajille.

 

Omien vähäisten kokemusten perusteella fakta kuitenkin on se, että etenkin tuolla vanhuspuolella työntekijöitä on niin vähän, etteivät he kerkeä vanhusten kanssa puuhastelemaan juuri muuta kuin välttämättömän, eli pesut ja kuivattelut, lääkkeenannot, haavanhoidot, syöttämiset ym. Hoiva-avustajat voisivat parantaa tilannetta mikäli nuo edellä mainitsemani ehdot täyttyisi, sillä kyllähän se kiistämättä potilaiden hyvinvointiin vaikuttaa, että joku heidän kanssaan juttelee, käyttää ulkona jne.

 

edit: Jos tällä pikakoulutuksella siis saadaan väkeä työllistettyä ja vanhusten oloja parannettua, niin mielestäni se on lähtökohtaisesti ainoastaan hyvä asia. Jännä nähdä mitä tuo käytänössä tarkoittaa jos noita aletaan pikakouluttamaan ja palkkaamaan.

Link to comment
Share on other sites

Hoiva-avustajien palkkaaminen on mielestäni lähtökohtaisesti hyvä asia, mikäli:

- Hoitajia ei aleta korvaamaan hoiva-avustajilla, eli hoiva-avustajat olisivat nykyiseen nähden vain lisätyövoimaa eikä hoitajista vähennettäisi

Mitä luulet, jos tarkoitus on säästää, palkataanko silloin lisää henkilökuntaa?

 

Avustavaa henkilökuntaa saa olla vaikka armeija, heitä on ollut hoitajien rinnalla aina. Ongelma syntyy silloin kun heidät lasketaan hoitajakiintiöön. Hoiva-avustajat eivät ole Valviran silmissä terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Heillä on ihan samat vastuut ja velvoitteet kuin vaikka vanhainkodin talonmiehellä. Ihan eri asia siis kuin terveydenhuollon ammattilainen, joiden toimintaa säätelee ihan eri lait ja asetukset, pätevyysvaatimukset jne.

Mukavaahan se olisi jos vanhusten iloksi palkattaisiin lisää henkilökuntaa, jolla olisi aika enemmän ulkoiluun, kortinpeluuseen yms, mutta se ei ole realismia.

Link to comment
Share on other sites

Juu, jos syynä noiden koulutukselle on nimenomaan säästöt, niin silloin noita mainittuja ongelmia alkaa näkyä vanhus- ja vammaishoitolaitoksissa.

 

En ole tuohon hallituksen rakennepakettiin perehtynyt, joten vaikea ottaa ton enempää kantaa kuin että jos lähtökohtana on potilaiden olojen parantaminen palkkaamalla pienempipalkkaisia hoiva-avustajia tekemään niitä hommia joita hoitajat eivät ehdi tehdä ja jotka vastaavat heidän koulutustaan, on idea ihan hyvä. Jos taas lähtökohtana on pelkkä säästöjen hakeminen, niin idea ei olekaan niin hyvä vaan altistaa noille tehynkin luettelemille ongelmille.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Del_User

Tämä on käytännössä sitä, että isommissa hoitopaikoissa joissa hoidetaan ikääntyneempää väestöä, sairaanhoitajille kuuluu työalueeseen useampi kuin yksi osasto. Hoidon laatu huononee kaikenkaikkiaan tällaisista uudistuksista. Ymmärrän että rahaa pitää säästää. Mutta tämä on jo aikaisemmin esittämääni huolta siitä, että sote-uudistus on näkemykseni mukaan viemässä suomea huonotasoisempaan hyvinvointiyhteiskuntaan. Vai voikohan sanan hyvinvointiyhteiskunta jo parin kymmenen vuoden päästä unohtaa. Jo nyt käytetään hoitovälineistössä käytäntöjä jotka on kaivettu käyttöön 30 vuoden takaa koska ne todettiin silloin käyttökelpoisiksi vaikka nykyisin on asiallisetkin tarvikkeet olemassa. Se että hoitoon osallistuvien koulutustaso heikkenee, oli jo 2011-2013 nähtävissä useassa paikassa, ihan omin silmin sen näin, että suoranaisia hoitovirheitä, laitonta toimintaa tapahtui, jota vieläpä johdonkin tasolta pidettiin normaalina. No, minä tein sitten yhden ilmoituksen avi`in, koska ei laitonta toimintaa voi katsella eikä toisaalta syyttää niitä matalatasoisemmin koulutettuja mutta niitä oli niin paljon ettei heidän opettaminenkaan oman työn ohessa olisi ollut mahdollista. Se tietojen tarve oikein tehtyyn hoitotyöhön oli heillä niin laaja-alaista. Eli koulun penkille vain. Jos rahaa ei ole, minkäs sille voi. Mutta koko sote-uudistuksessa on toivottavasti tarpeeksi sairaanhoitopiirien lääkäreitä sitä tekemässä eikä vain poliitikkoja. No, tietysti lääkäreissäkin on poliitikkoja joten pieleen se vielä voi mennä koko juttu. Niin..ja sitten; onhan mm. päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneita joilla ei ole mitään muuta koulutusta, tekemässä ihan sairaanhoidollista työtä ja perushoitoa. Eli toimipaikkakoulutuksenako useat asiat sc pistoksista alkaen pitää opettaa. Saati sitten tulosten tulkinta koska he saattavat olla joissain yksiköissä yksin jopa työvuorossa.

Link to comment
Share on other sites

Olen Tehyn kirjoituksen kanssa täysin samaa mieltä, edellä mainituista syistä. Lisäisin vielä, että koska hoiva-avustaja ei voi työskennellä työvuorossa itsenäisesti potilaan kanssa, kantaa siis koulutettu henkilökunta aina lopullisen vastuun siitä, mitä työvuoron aikana tapahtuu. Ajankohtaisessa kakkosessa oli hiljattain juttu tästä aiheesta. Espoon kaupunki on jo kouluttanut liudan näitä avustajia ja heidän palkkansa oli vain n. 200e pienempi kuin lähihoitajan. Kuulostaa myös aika houkuttelevalta oikotieltä onneen jollekin nuorelle, jolle kolmen vuoden lähäriopinnot ei maistu. Säälittää todella paljon sellainen ajattelu, että kuka tahansa ja vieläpä pikakoulutuksella soveltuu tekemään hoitotyötä. Minusta tällainen inflaatio on tapahtunut jo ainakin osittain myös lähihoitajan tutkinnolle. Alalle on haalittu kaikki mahdollinen massa ja se on koulutusvaihtoehto, jota suunnilleen kaikille tarjotaan etunenässä. Varmasti suurin osa lähihoitajista on ammattitaitoisia ja hyviä työntekijöitä, mutta valitettavasti myös nämä toisenlaiset lähärit alkavat olla melko yleinen näky menitpä minne vain. Tämä näkyy myös koulutuksen tasossa. Kouluilla on suuret paineet saada kaikki opiskelijat valmistumaan, jolloin mm. voidaan jättää tenttejä pitämättä, koska opiskelijat eivät pääse niistä läpi (tämä on tosielämän tilanne eräästä ammatti-instituutista vuonna 2013).

 

Mutta koska raha tuntuu olevan nykyään ainoa laadun kriteeri, tulee hoiva-avustajien koulutus ja (väärin)käyttö varmasti yleistymään. Siinäpä sitten taas odotellaan katastrofia ja ihmetellään joidenkin vuosien päästä, että missäs ne hoitajat on.

The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...