Jump to content
MAINOS

Kunnat valmistautuneet hyvin vanhuspalvelulain toteuttamiseen


Reportteri

Recommended Posts

Uusi vanhuspalvelulaki tuli voimaan heinäkuussa 2013. THL toteutti yhteistyössä Valviran kanssa kunnille kyselyn vanhusten palveluista. ​Vastaajista yli puolet (58 %) oli laatinut suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnitelmiin oli useimmiten kirjattu vanhuspalvelujen tavoitteet ja toimenpiteet, mutta voimavarat ja vastuutahot suunnitelman toteuttamiseksi oli kirjattu vain puolessa vastanneista.

Vanhuspalvelulaissa on korostettu vanhusneuvoston roolia ikääntyneen väestön vaikuttamismahdollisuuksien tukijana. Jo 91 prosenttia kunnista ilmoittaa, että vanhusneuvosto on asetettu. Yli puolet kunnista arvioi, että tehostettua palveluasumista, vanhainkotihoitoa ja terveyskeskusten pitkäaikaista vuodeosastohoitoa on saatavissa melko riittävästi. Toisaalta vajaa viidennes kunnista arvioi tehostettua palveluasumista olevan riittämättömästi. Haasteena kunnissa näyttää olevan erityisesti ikääntyneelle väestölle suunnattujen päihdepalvelujen (60 %) ja mielenterveyspalvelujen (55 %) riittämättömyys.

Vanhuspalvelulain tavoite on siirtää palvelujen painopistettä ihmisten toimintakykyä tukevaan toimintaan. Tulokset osoittavatkin, että jo 80 % kunnista järjestää ikääntyneille neuvontapalveluja ja terveystarkastuksia tai kotikäyntejä järjestää 87 % kunnista. Näitä hyvinvointia edistäviä palveluita tarjottiin erityisesti riskiryhmille, muun muassa muistisairaille, omaishoitajille ja vanhimmille ikäluokille.

Kyselyn tuloksiin voi käydä tutustumassa osoitteessa: www.thl.fi/vanhuspalvelulainseuranta

Lähde: Kunnat.net

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...