Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Pöllö

Fimea: Velvoitevarastoitavien lääkkeiden luettelo päivitetty

Recommended Posts

Pöllö

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut 4.9.2013 päivitetyn luettelon velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkevalmisteista. Luettelo perustuu lääkkeiden velvoitevarastointia säätelevään lakiin (979/2008) ja valtioneuvoston asetukseen (1114/2008). Velvoitevarastoitavat lääkkeet ovat lääkinnälliseltä merkitykseltään keskeisiä. Varastoinnin piiriin kuuluvat myös ko. lääkkeiden valmistuksessa käytettävät apu- ja lisäaineet sekä pakkausmateriaalit, mikäli velvoitevarastointivelvollinen varastoi valmiin lääkevalmisteen sijaan lääkeainetta. Velvoitevarastoinnin piirissä on yhteensä 1508 lääkevalmistetta.

 

Uusittu luettelo tulee voimaan 1.1.2014. Varastointivelvollisia voivat olla lääketehtaat, lääkevalmisteiden maahantuojat, terveydenhuollon toimintayksiköt ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Velvolliset ilmoittavat varastointivelvoitteensa tämän vuoden loppuun mennessä Fimealle. 

 

Lue lisää Fimean tiedotteesta "Velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden luettelo on päivitetty" 13.9.2013: http://www.fimea.fi/ajankohtaista/ajankohtaista_uutissivu/1/0/velvoitevarastoinnin_piiriin_kuuluvien_laakevalmisteiden_luettelo_on_paivitetty (sisältää linkit mm. velvoitevarastointiluetteloon).

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
pekka

Aika kaukaiselta tällä hetkellä tällaiset luettelot tuntuvat. Mutta velvoitevarastointi voi joskus osoittautua enemmän kuin tärkeäksi. Lääkkeiden saantia voivat vaikeuttaa toimituskatkokset, vakavat kriisit tai muun näihin verrattavat syyt.

 

Velvoitevarastoinnilla turvataan lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus on Suomessa vaikeutunut tai estynyt. Velvoitevarastointi koskee lääketehtaita, maahantuojia sekä THL:ää. Velvoitevarastointia suorittavat myös terveydenhuollon eri toimitayksiköiden apteekit/lääkekekukset.

 

Yksi kriittinen ongelma on se, ettei Suomessa ole enään infuusionesteiden valmistusta. Puolustusvoimilla on välineistö ja tilat käynistää tarvittaessa infuusionesteiden tuotanto. Myös rokotetuotannon siirtyminen ulkomaille on viime aikoina noussut keskusteluun.

 

Viime aikoina tuntuu siltä, että lääkkeiden toimituskatkosket ovat lisääntyneet. Korvaavia valmisteita ei ole ollut heti saatavilla.

 

Hyvä, että edes velvoitevarastointiin on (vielä) panostettu.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×