Jump to content
MAINOS

VSSHP suunnittelee yt-neuvotteluja


Lääkärihoitaja

Recommended Posts

Varsinais-Suomessa ei mene kovin hyvin. Nyt nousee savu niin korvista, että tyydyn linkkaamaan. Tulin nimittäin lukemaan foorumista muiden mielipiteitä aiheesta, mutta ei täällä kukaan ollutkaan mitään huomannut.

 

http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/uutiset/sairaanhoitopiiri-aikoo-kaynnistaa-yt-neuvottelut

Veripalvelu kaipaa kipeästi hengenpelastajia!

Link to comment
Share on other sites

Kukahan sitten taas potilaat hoitaa, ja mitä välillisiä kustannuksia hoitamatta jättäminen saa taas aikaan...

 

Kyllähän julkinen talous velkaantuu, kunnilla on paljon puuhaa talouden kanssa, mutta suomalainen terveydenhuolto on kansainvälisesti kohtuuhinnalla rahoitettua ja varsin tehokasta. Pelkään vain hetkeä, jolloin säästäminen aiheuttaa suuria kerrannaiskuluja; terveydenhuollosta katoavat osaajat, vastuut pirstaloituvat, terveydenhuollot tungetaan esimerkiksi sosiaalimenoiksi ihmisten menettäessä työkykynsä ja eläköityessä, ja muutenkin vastuuta tungetaan jatkuvasti jollekulle muulle. Suomessa ääneen sanottuna käytetään tästä syystä tehottomia hoitomuotoja, ennaltaehkäisy ei saa rahaa, varhaisessa vaiheessa tai nuoruudessa ei asioihin puututa, hoitoon pääsyn viivästyminen aiheuttaa sairauskuluja, turhia päivystys- ja tutkimuskäyntejä, sairauslomakuluja ja työkyvyttömyyksiä.

 

Terveydenhuollossa tulisi tehdä rakennemuutosta, mutta ei se tehokkuus ja tulos taida parantua vain vähentämällä suorittavasta tasosta ihmisiä. Erikoissairaanhoidosta voisi siirtää resursseja perusterveydenhuoltoon. Lasten ja nuorten terveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään työhön pitäisi lisätä resursseja. Hoitoprosesseja tulisi tehdä nopeammiksi - ja samalla erilaisia tapauksia paremmin huomioiviksi. Mutta tätähän tämä on, todetaan, että rahat on loppu, säästetään, tuli se sitten miten kalliiksi hyvänsä.

 

Tammisaaren sairaalasta Länsi-Uudellamaalla HUS on tietääkseni irtisanomassa hoitajia, koska psykiatrisia hoitoja keskitetään ja ko. sairaalan osastoilta vähennetään paikkoja. Ainakin osalle tarjottaneen töitä muualta HUS-alueelta.

 

Myötätuntoa varsinaissuomalaisille kollegoille. Heidän lisäkseen sääliksi käyvät potilaat. Katsotaan nyt sitten, onko jokin lomautus tms. irtisanomisia kevyempi toimenpide.

Jos potilas on sekavampi kuin meidän yksikössä hoitajansa, kuuluu potilas sairaalahoitoon...

Ylpeiksi jumalat tekevät ensin heidät, jotka jumalat haluavat tuhota.

Link to comment
Share on other sites

Tammisaaren sairaalasta Länsi-Uudellamaalla HUS on tietääkseni irtisanomassa hoitajia, koska psykiatrisia hoitoja keskitetään ja ko. sairaalan osastoilta vähennetään paikkoja. Ainakin osalle tarjottaneen töitä muualta HUS-alueelta.

Käsittääkseni kaikille tarjotaan töitä muualta. Husissa taitaa olla vakanssien täyttökielto ennen kuin näille Länsi-Uudenmaan työntekijöille saadaan tarjottua töitä. Hus on iso työnantaja, kyllä töitä varmasti on, mutta taitaa aika harva Länsi-Uudellamaalla asuva lähteä esim. Porvooseen töihin. Tai edes Helsinkiin.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

 

Sairaanhoitopiiri esittää yt-neuvottelujen käynnistämistä heikon taloustilanteen vuoksi

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vakava talousennuste ei ole parantunut. Siksi sairaanhoitopiiri esittää hallitukselleen koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Hallitus käsittelee esitystä ensi viikon kokouksessaan 13.8.2013.

 

 

Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on valmistellut esitystä kesän aikana kokouksissaan 31.7. ja 5.8. Hallituksen esityslista julkaistiin internetissä tiistaina 7.8. sen jälkeen, kun se oli postitettu hallituksen jäsenille. Sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen kirjoitti aiheesta ylimääräisen blogin samana aamupäivänä. Myös media on ehtinyt uutisoida esitystä tuoreeltaan.

 

 

Lehtonen korostaa, että toistaiseksi on vasta esitys ja on sitten hallituksen päätettävissä, mihin toimenpiteisiin se mahdollisesti johtaa.

 

 

– Henkilöstökulujen supistustarve on niin suuri, että neuvottelutarve koskee koko henkilöstöä. Kokonaan eri asia on, miten neuvottelujen jälkeen toimeenpantavista menettelyistä sovitaan tai mistä hallitus aikanaan päättää. Olemme jo alustavasti keskustelleet henkilöstöjärjestöjen kanssa eri vaihtoehdoista, mutta emme ole päässet yhteiseen näkemykseen käytettävistä keinoista, Lehtonen toteaa.

 

 

Hallituksen esittelytekstiin sisältyvän tilannearvion mukaan sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne on kehittynyt vakavaksi. Sitovien nettokulujen ylitysennuste on 12,2 milj. euroa. Vuoden 2012 tilinpäätös jäi 24,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikä poikkesi talousarviosta 18,0 miljoonaa euroa. Uusin, kesäkuun lopun mukainen tulosennuste näyttää kuluvan tilikauden alijäämäksi 17,1 miljoonaa euroa, mikä olisi 13,2 miljoonaa euroa suurempi kuin talousarviossa.

 

 

Esittelytekstin mukaan sairaanhoitopiirissä ei ole vielä näkyvillä riittävän nopeasti vaikuttavia keinoja henkilöstökulujen vähentämiseksi. Lisäksi juuri tällä hetkellä kuntayhtymän vuodeosastojen suoritetuotanto on edelleen vähenemässä. Hoitojaksot tulosennusteen mukaan ovat vähenemässä viime vuoteen verrattuna 8.7 % ja hoitopäivät 8,8 %. Avohoitokäynnit ovat edelleen lisääntyneet 7,1 % vuoteen 2012 verrattuna.

 

 

Johtoryhmä pitää välttämättömänä jatkaa vuoteen 2013 kohdistuvien toimintakulujen supistuksia. Johtoryhmän mielestä on kuitenkin oleellista, että nyt toteutettua organisaatiouudistusta, hyvää kehittämishenkeä, monia meneillään olevia kustannusten alentamishankkeita ja hyvää työilmapiiriä ei vaaranneta. Talouden tilaa ei voida korjata puuttumatta nykyistä nopeammin henkilöstökustannuksiin nyt toimeenpanossa olevien virkojen ja toimien täyttölupamenettelyn, sijaisten käytön minimoinnin ja säästövapaiden käytön lisäksi.

 

 

Työnantajan virkamiesedustajat ovat käyneet toimenpiteistä työntekijäjärjestöjen kanssa alustavat keskustelut 20.5., 26.6. ja 27.6.2013. Henkilöstöjohtaja ja johtoryhmä ovat valmistelleet hallituksen esityslistan liitteen 3 mukaisen taulukon eri keskitettyjen toimenpiteiden menettelyistä, eduista ja haitoista.

 

 

Veripalvelu kaipaa kipeästi hengenpelastajia!

Link to comment
Share on other sites

Meillä ollut myös lomautuksen uhka ilmassa, kun kaupunki säästää, mutta kolmivuorotyöpaikoissa lomautuksiin ei menty. Osa henkilökunnasta tosin pitää vapaaehtoisesti palkattomia lomia, joita työnantaja pyysi...

Link to comment
Share on other sites

Osa henkilökunnasta tosin pitää vapaaehtoisesti palkattomia lomia, joita työnantaja pyysi...

 

Vapaaehtoinen lomautus. Joustavia työntekijöitä teillä. 

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Itsekin viime kesänä pidin säästövapaita. Hienoja sanoja...

 

muoks* Siis palkatonta lommaa

Veripalvelu kaipaa kipeästi hengenpelastajia!

Link to comment
Share on other sites

 

Kotimaa 13.8.2013 klo 13:35

 

Tyksin yt-neuvottelut käyntiin

 

Sairaanhoitopiirin hallitus oli yksimielinen Tyksin koko henkilöstön yt-neuvotteluiden aloittamisesta.

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt tiistaina yksimielisesti aloittaa koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn. Aamupäivällä kokoontunut hallitus ottaa kuitenkin asian uudelleen käsittelyyn viikon kuluttua.

 

 

Kokoukseen tuodaan tarkempi selvitys yt:n sisällöstä. Selvitys tehdään yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan Olli-Pekka Lehtosen mukaan sairaanhoitopiirin nettokulut uhkaavat ylittyä kuluvan vuoden aikana toistakymmentä miljoonaa euroa ellei nopeita säästötoimia oteta käyttöön.

 

 

Tyksin pääluottamusmies Jussi Rantanen oli pettynyt hallituksen päätökseen. Rantanen pelkää yt-neuvottelujen tarkoittavan lomautuksia tai palkan alennuksia.

 

Veripalvelu kaipaa kipeästi hengenpelastajia!

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri esittää työntekijäjärjestöille ensi viikolla alkavissa yhteistoimintaneuvotteluissa ensisijaisesti paikallista sopimusta, jolla voitaisiin sopia:

 

• osittaisesta luopumisesta 1.4.–31.12.2013 välisenä aikana kertyvistä lomarahoista, jolloin tältä ajanjaksolta kertyvien palkanjaksotusten vaikutus kohdistuu tilikauteen 2013

 

• säännöllisen kuukausipalkan alentamisesta määräajaksi vuonna 2013

 

• paikallisesti sovitun palkanlisän alentamisesta tai poistamisesta määräajaksi vuonna 2013

 

• tai jostain muusta vastaavasta vaihtoehdosta tai niiden yhdistelmästä.

 

 

 

 

 Alkaako karenssi alusta kalenterivuoden alussa koskien siis liiton maksamaa lomautus..öö..korvausta?

Veripalvelu kaipaa kipeästi hengenpelastajia!

Link to comment
Share on other sites

Prokassan sivuilta, tuskin näissä omavastuukysymyksissä on eroja:

 

"Seitsemän omavastuupäivää on kerättävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

 

Omavastuuaika asetetaan aina uudelleen sen jälkeen, kun jäsenelle on täyttynyt uusi työssäoloehto, vaikka hänelle ei olisi maksettu ansiopäivärahaa yhdeltäkään päivältä edellisen ansiopäivärahan määrittelyn ja omavastuuajan asettamisen jälkeen."

 

Mitään mainintoja kalenterivuosista en löytänyt.

Link to comment
Share on other sites

 

Tammisaaren sairaalasta Länsi-Uudellamaalla HUS on tietääkseni irtisanomassa hoitajia, koska psykiatrisia hoitoja keskitetään ja ko. sairaalan osastoilta vähennetään paikkoja. Ainakin osalle tarjottaneen töitä muualta HUS-alueelta.

Käsittääkseni kaikille tarjotaan töitä muualta. Husissa taitaa olla vakanssien täyttökielto ennen kuin näille Länsi-Uudenmaan työntekijöille saadaan tarjottua töitä. Hus on iso työnantaja, kyllä töitä varmasti on, mutta taitaa aika harva Länsi-Uudellamaalla asuva lähteä esim. Porvooseen töihin. Tai edes Helsinkiin.

 

Helsingistä on kohta lähdettävä Kellokoskelle,kun psyk.kesk. vaikeahoitoisten osasto siirtyy sinne.

"to ride,shoot straight and speak the truth"

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...