Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Pöllö

Digoksiini ei lisääkään sydän- ja kokonaiskuolleisuutta?

Recommended Posts

Pöllö

Aiemmin on julkaistu AFFIRM-tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksessa arvioitiin digoksiinin lisäävän sydän- ja kokonaiskuolleisuutta eteisvärinää sairastavilla potilailla. Tutkimuksen vertailuryhmät käyttivät muita sydänlääkkeitä. Tutkimusryhmiä ei kuitenkaan oltu luotettavasti valikoitu arvioimaan digoksiinin vaikutuksia. Tutkimusryhmien muut ominaisuudet, kuten eri tavoin sairaat potilaat, ovat voineet vaikuttaa tutkimuksen johtopäätöksiin. Samasta aineistosta on tehty uusi analyysi, jossa digoksiinia käyttäneelle ryhmälle muodostettiin luotettavampi, digoksiiniryhmän ominaisuuksia vastaava kontrolliryhmä. Tässä analyysissä ei havaittu digoksiinia käyttävillä lisääntynyttä kuolleisuutta tai sairaalahoidon riskiä.

 

Tutkimuksen Gheorghiade et al: "Lack of evidence of increased mortality among patients with atrial fibrillation taking digoxin: findings from post hoc propensity-matched analysis of the AFFIRM trial" on julkaistu European Heart Journal lehdessä, Vol. 34, Iss. 20, pp. 1489-1497. Artikkelin abstrakti on luettavissa osoitteessa: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/34/20/1489.abstract.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×