Jump to content

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Pöllö

Biopankkilaki voimaan syyskuussa

Recommended Posts

Pöllö

Viime vuonna annettu biopankkilaki tulee voimaan syyskuun 2013 alussa. Laki tukee ihmisperäisiä näytteitä hyödyntävän biopankkitutkimuksen edellytyksiä suojaten samalla yksityisyyden suojaa ja yksilön itsemääräämisoikeutta. Biopankki voi kerätä näytteitä esimerkiksi ihmiskudoksesta, säilyttää näytteitä ja niihin liittyviä tietoja, luovuttaa niitä tutkimukseen sekä analysoida näytteitä. Biopankin toiminnan tulee olla perusteltua huomioiden näytteitä käyttävä tutkimus. Oikeus näytteiden käsittelyyn biopankissa perustuu henkilön kirjalliseen suostumukseen, ellei säädöksissä toisin säädetä. Henkilöllä on oikeus myös peruuttaa annettu suostumus, kun näytettä säilytetään biopankissa tunnisteellisena. Lain voimaantullessa terveydenhuollon toimintayksikön säilytyksessä olevat näytteet ja niihin liittyvät potilaskirjat voidaan eräillä edellytyksillä siirtää biopankkiin.

 

Biopankin voi perustaa mm. yksityinen tai julkinen oikeushenkilö, jolla on taloudelliset, toiminnalliset, tutkimukselliset sekä oikeudelliset edellytykset biopankin ylläpitoon ja näytteiden käsittelyyn. Biopankin tulee saada myös valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan TUKIJAn myönteinen lausunto sekä tehdä ilmoitus Valviralle. Valvira ylläpitää rekisteriä biopankeista, johon tallennetaan myös tiedot mm. näytteiden saannista ja tietojen käytettävyydestä.

 

Aiheesta voit lukea lisää Valviran tiedotteesta 30.7.2013: http://www.valvira.fi/valvira/ajankohtaista/biopankkilaki_voimaan_syksylla_2013 ja suoraan biopankkilaista 688/2012 Finlexistä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120688?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=biopankkilaki.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×
×
  • Luo uusi...