Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Pöllö

Iäkkäiden ihmisten palveluiden uusi laatusuositus julkaistu

Recommended Posts

Pöllö

Suomen Kuntaliitto ja Sosiaali- ja terveysministeriö ovat uudistaneet iäkkäiden ihmisten palveluiden kehittämistä koskevan laatusuosituksen. Vuoden 2013 uusitussa laatusuosituksessa huomioidaan toimintaympäristön muutokset ja uusin tutkimustieto. Suositus tukee ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista ja auttaa ns. vanhuspalvelulain toimeenpanoa, ja se on ensisijaisesti suunnattu kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle.

 

Laatusuosituksen keskeiset sisällöt liittyvät osallisuuteen ja toimijuuteen, asumiseen ja elinympäristöön, mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaamiseen, oikeaan palveluun oikeaan aikaan, palveluiden rakenteeseen, johtamiseen sekä hoidon ja huolenpidon turvaamiseen. Suositelluille asiakokonaisuuksille on esitetty perustelut sekä indikaattoreita, joiden avulla suositusten toteutumista voidaan arvioida. Suositus korostaa iäkkäiden osallisuuden vahvistamista ja iäkkäiden äänen huomioimista. Kotiin annettavaa tukea tulisi lisätä ja monipuolistaa, sekä lisätä erilaisia kuntoutuspalveluita. Suosituksessa korostetaan myös ravitsemusta ja liikuntaa.

 

Hoiva- ja hoitopalveluissa tarvitaan myös riittävästi henkilöstöä, joka vastaa asiakkaiden toimintakykyä ja palveluiden tarvetta. Suosituksia annetaan myös henkilöstön kohdentamisesta kotihoidossa sekä henkilöstömitoituksista tehostetussa palveluasumisessa, laitoshoidossa ja terveyskeskuksen pitkäaikaishoidossa. Suositusten toteutumista tulisi seurata järjestelmällisesti. STM on jo aloittanut henkilöstön ja tehtävärakenteen kehityksen seuraamisen mm. vanhuspalvelulain seurantakyselyjen kautta.

 

Suora linkki julkaisuun "Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi" pdf-tiedostona (1222 kB): http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6511564&name=DLFE-26915.pdf. Aiheesta voit lukea lisää STM:n ja Suomen Kuntaliiton tiedotteista 17.7.2013: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1860580 ja http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2013/07/Sivut/Laatusuositus-tukee-ikaantyneiden.aspx.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×