Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Reportteri

Viime vuonna korvattiin yli 2 000 potilasvahinkoa

Recommended Posts

Reportteri

Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin viime vuonna yhteensä 7 746 vahinkoilmoitusta, suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna. Korvausratkaisun Potilasvakuutuskeskus teki 6 692 tapauksesta, joista korvattaviksi potilasvahingoiksi todettiin 2 084. Korvauksia sai siis noin 31 prosenttia hakijoista. Korvatuista vahingoista 92 prosenttia oli hoitovahinkoja, 6 prosenttia infektiovahinkoja, sekä muita vahinkoja 2 prosenttia. 
 
Kaikista korvatuista vahingoista 73 prosenttia oli tapahtunut julkisen sektorin terveydenhuollossa ja muut yksityisellä sektorilla, johon lasketaan myös mm. julkisen sektorin vuokratyövoima. Yleisimmät korvattavat potilasvahingot olivat sattuneet lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa sekä ranteen ja nilkan murtumien ja hampaiston hoidossa.

potilasvahingot.png

 

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä, joiden toteutumista ei kaikissa tapauksissa voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti potilaille terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Lisätietoja: www.pvk.fi

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×