Jump to content

Oikeus hakeutua hoitoon muualle EU:iin, korvaus jälkikäteen?


Pöllö

Recommended Posts

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle Hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi. Esitys loisi uuden lain rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Laki liittyy eurooppalaisen potilasdirektiivin täytäntöönpanoon.

 

Lakiehdotuksen lähtökohtana on henkilön vapaa oikeus hakeutua hoitoon toiseen EU:n tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon tai Sveitsiin ja saada siitä jälkikäteen korvaus. Henkilölle aiheutunut hoitokustannus korvattaisiin sairasvakuutuksen sairaanhoitokorvauksina, jos henkilö ei ole saanut erillistä lupaa hoitoon hakeutumiseen. Kustannukset korvattaisiin todellisten kustannusten suuruisina, mutta enintään siihen määrään saakka, joka vastaa henkilön kotikunnan julkisen terveydenhuollon kustannusta vastaavan hoidon järjestemisestä vähennettynä kotimaisen terveydenhuollon asiakasmaksulla. Kustannuksista vastaisi valtio. Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi sairausvakuutuslain perusteella lähimpään hoitopaikkaan saakka.

 

Potilaalle korvattaisiin vain sellainen hoito, joka kuuluu suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Palveluvalikoiman määrittelyä varten perustettaisiin sosiaalis- ja terveysministeriön yhteyteen toimielin, joka määrittäisi suomalaisen lääke- tai hammastieteellisesti perusteltavien sairauksien ennaltaehkäisyn, tutkimukset, hoidon ja kuntoutuksen. Kunnan olisi järjestettävä toisessa EU-valtiossa vakuutetulle henkilölle julkisen terveydenhuollon palvelut ilman syrjintää samojen perusteiden mukaisesti kuin Suomessa asuvalle, jos henkilö hakeutuu kyseisten palveluiden piiriin. Poikkeusoloissa oikeutta voitaisiin rajoittaa. Kuluista vastaisi ehdotuksen mukaan valtio, jos henkilöllä ei ole kotikuntaa ja Suomi vastaa sairaanhoidon kustannuksista EU-säädösten nojalla.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lakiehdotuksen lausunnolle. Lausuntoaika päättyy 31.7.2013. Lausuntopyyntö lakiehdotuksineen on luettavissa tällä hetkellä STM:n lausuntopyyntöjä koskevalta sivustolta: http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot ja luonnos hallituksen esitykseksi laista suoraan sivulta: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6719234&name=DLFE-26655.pdf. Kun säädös on hyväksytty, se julkaistaan esim. Finlexissä, www.finlex.fi.

 

Link to post
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Rekisteröidy yhteisöömme

    Tervetuloa joukkoon!

×
×
  • Create New...