Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Pöllö

Lancet: Aivoinfarktin liuotushoito 6 tuntia oireista - 18 kk seuranta

Recommended Posts

Pöllö

Iskeemisen aivohalvauksen alteplaasiliuotuksen pitkäaikaistuloksista on vähän hyvää tutkittua tietoa. Kansainvälisessä satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa hoidettiin 3035 potilasta 12 maassa alteplaasilla (n = 1515) ja perushoidolla tai pelkällä perushoidolla (n = 1520). 2348 potilasta ohjelmoitiin 18 kuukauden seurantaan. Tutkimuksen mukaan iskeemisen aivohalvauksen trombolyysi alteplaasilla ei paranna elossa pysymistä, mutta johtaa tilastollisesti merkittävään, kliinisesti olennaisen toiminnallisen tuloksen ja terveydellisen elämänlaadun paranemiseen seurantahetkellä.

 

Tarkempi kuvaus tutkimuksen mittareista: Potilaita arvioitiin Oxford handicap scale -mittarilla, EuroQol -instrumentilla ja erillisillä kysymyksillä. 18 kuukauden jälkeen 34,9 % alteplaasiryhmästä oli kuollut ja 35,1 % kontrolliryhmästä (p = 0,85). 35,0 % 1177 potilaasta vs. 31,4 % 1122 potilaasta sai OHS-arvon 0 - 2 (p = 0,024). Alteplaasihoito liitettiin merkittävästi korkeampaan potilaan raportoimaan terveyteen (EQ-ero 0,060, p=0,019). 

 

Tutkimuksen "Effect of thrombolysis with alteplase within 6 h of acute ischaemic stroke on long-term outcomes (the third International Stroke Trial [iST-3]: 18-month follow-up of a randomised controlled trial" yhteenveto on julkaistu The Lancet -lehden sivuilla http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(13)70130-3/fulltext (cc by).

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...