Jump to content
MAINOS

Työryhmä: Tasa-arvolain mukaista palkkakartoitusta täsmennettävä


Reportteri

Recommended Posts

Tasa-arvolain tarkistamista valmistellut työryhmä luovutti ehdotuksensa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle tänään. Työryhmä ehdottaa, että lakiin lisätään palkkakartoituksesta oma säännös. Siihen kirjattaisiin tasa-arvosuunnitelman osana tehtävän palkkakartoituksen tarkoitus, velvollisuus selvittää naisten ja miesten välisten selkeiden palkkaerojen syyt sekä velvollisuus korjata palkkaerot, joille ei ole hyväksyttävää syytä. Näin palkkakartoituksen sisältö määriteltäisiin laissa nykyistä sitovammin. 
 
Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, ja ehdotuksen mukaan heillä tulee olla riittävät vaikutusmahdollisuudet suunnitelman teossa. Lisäksi työnantaja velvoitettaisiin tiedottamaan henkilöstölle työpaikan tasa-arvosuunnitelmasta ja palkkakartoituksesta. Tasa-arvosuunnitelma pitäisi jatkossa laatia työpaikoilla vähintään joka toinen vuosi, kun se tällä hetkellä on vuosittainen velvoite. Jos työpaikalla kuitenkin tehtäisiin tasa-arvosuunnitelma edelleen joka vuosi, jatkossakin voitaisiin paikallisesti sopia, että palkkakartoitus tehdään vähintään kerran kolmessa vuodessa.
 
Ehdotettu muutos selkiyttäisi ja täsmentäisi työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa ja sen osana tehtävää palkkakartoitusta koskevia säännöksiä. Täsmennys lakiin olisi tarpeellinen, koska palkkakartoitus on käytännössä laadittu eri työpaikoilla hyvin eri tavoin. Palkkakartoituksen sisällön lisäksi muutostarpeita on tullut esiin erityisesti tiedottamisessa ja henkilöstön edustajien osallistumisessa. Työryhmän ehdotukset lähetetään seuraavaksi lausuntokierrokselle.

STM
Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...