Jump to content

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Pöllö

EMA: HES suositellaan poistettavaksi myynnistä

Recommended Posts

Pöllö

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA tiedottaa 14.6.2013, että Euroopan lääkeviraston EMA:n lääketurva- ja riskinarviontikomitea PRAC suosittaa hydroksietyylitärkkelystä (HES) sisältävien infuusionesteiden myyntilupien peruuttamista. Suositus perustuu arvioon, jossa todettiin HES:llä annettavan hoidon riskien olevan hyötyjä suuremmat. PRAC käynnisti aiheesta selvityksen vuonna 2012 julkaistujen tutkimustulosten perusteella. Näissä tuloksissa arvioitiin hydroksietyylitärkkelystä sisältävillä infuusionesteillä saavutettujen hoitotulosten olevan huonompia kuin kirkkailla infuusionesteillä. PRAC arvioi, ettei hydroksietyylitärkkelyksellä saatava vähäinen hyöty ole riittävä riskeihin verrattuna. Hydroksietyylitärkkelyksellä hoidetuilla potilailla on suurempi riski saada dialyysia vaativa munuaisvaurio sekä suurempi riski kuolla kuin kirkkailla infuusionesteillä hoidetuilla potilailla.

 

Lue aiheesta lisää FIMEA:n tiedotteesta: http://www.fimea.fi/ajankohtaista/ajankohtaista_uutissivu/1/0/eman_laaketurva-_ja_riskinarviointikomitea_suosittaa_hydroksietyylitarkkelysta_hes_sisaltavien_infuusionesteiden_poistamista_myynnista

 

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Pöllö

Markkinointiorganisaatioita on pyytänyt EMAa arvioimaan uudelleen suositustaan, joten em. suositus on väliaikaisesti hyllyllä. Myöhemmin kuullaan sitten, miten HES-tuotteiden käy. 

 

Linkki EMA:n sivuille: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/07/news_detail_001844.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
pekka

Meidän talossa HES:in käyttö on vähentynyt merkittävästi. Ei juuri enään käytetä ko. valmistetta.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×
×
  • Luo uusi...