Jump to content
MAINOS

EMA: HES suositellaan poistettavaksi myynnistä


Pöllö

Recommended Posts

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA tiedottaa 14.6.2013, että Euroopan lääkeviraston EMA:n lääketurva- ja riskinarviontikomitea PRAC suosittaa hydroksietyylitärkkelystä (HES) sisältävien infuusionesteiden myyntilupien peruuttamista. Suositus perustuu arvioon, jossa todettiin HES:llä annettavan hoidon riskien olevan hyötyjä suuremmat. PRAC käynnisti aiheesta selvityksen vuonna 2012 julkaistujen tutkimustulosten perusteella. Näissä tuloksissa arvioitiin hydroksietyylitärkkelystä sisältävillä infuusionesteillä saavutettujen hoitotulosten olevan huonompia kuin kirkkailla infuusionesteillä. PRAC arvioi, ettei hydroksietyylitärkkelyksellä saatava vähäinen hyöty ole riittävä riskeihin verrattuna. Hydroksietyylitärkkelyksellä hoidetuilla potilailla on suurempi riski saada dialyysia vaativa munuaisvaurio sekä suurempi riski kuolla kuin kirkkailla infuusionesteillä hoidetuilla potilailla.

 

Lue aiheesta lisää FIMEA:n tiedotteesta: http://www.fimea.fi/ajankohtaista/ajankohtaista_uutissivu/1/0/eman_laaketurva-_ja_riskinarviointikomitea_suosittaa_hydroksietyylitarkkelysta_hes_sisaltavien_infuusionesteiden_poistamista_myynnista

 

Jos potilas on sekavampi kuin meidän yksikössä hoitajansa, kuuluu potilas sairaalahoitoon...

Ylpeiksi jumalat tekevät ensin heidät, jotka jumalat haluavat tuhota.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
MAINOS

Markkinointiorganisaatioita on pyytänyt EMAa arvioimaan uudelleen suositustaan, joten em. suositus on väliaikaisesti hyllyllä. Myöhemmin kuullaan sitten, miten HES-tuotteiden käy. 

 

Linkki EMA:n sivuille: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/07/news_detail_001844.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Jos potilas on sekavampi kuin meidän yksikössä hoitajansa, kuuluu potilas sairaalahoitoon...

Ylpeiksi jumalat tekevät ensin heidät, jotka jumalat haluavat tuhota.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Meidän talossa HES:in käyttö on vähentynyt merkittävästi. Ei juuri enään käytetä ko. valmistetta.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...