Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Reportteri

Ulkomaalaistaustaiset hoitajat ovat tyytyväisiä työhönsä

Recommended Posts

Reportteri

Terveydenhuollossa työskentelevät ulkomaalaistaustaiset hoitajat ovat erittäin motivoituneita ja sitoutuneita työhönsä, sekä vähemmän kuormittuneita kuin kantasuomalaiset kollegansa. Ulkomaalaistaustaiset ammattilaiset näyttävät sijoittuvan usein tehtäviin, joihin on vaikea saada kantasuomalaista työvoimaa, kuten vanhustenhuoltoon. Ulkomaalaistaustaiset hoitajat ovat kantasuomalaisia useammin myös kaksi- tai kolmivuorotyössä.

Terveydenhuollon lähiesimiehet suhtautuvat ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin pääosin myönteisesti. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden katsotaan rikastuttavan työyhteisöä ja lisäävän työyhteisön tietoisuutta monikulttuurisuudesta. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden riittämätön kielitaito huolestuttaa kuitenkin esimiehiä ja aiheuttaa ongelmia potilastyössä ja työyhteisössä.

Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimuksesta, johon osallistui 515 hoitajaa. Tutkimukseen haastateltiin myös 15 ulkomaalaistaustaista hoitajaa sekä heidän esimiehinään viisi osastonhoitajaa.

Lähde http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=33289

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×