Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Hoitajat.net

Kolmannes hoitajista harkitsee alan vaihtoa

Recommended Posts

Hoitajat.net

Viime vuosina on keskusteltu runsaasti sosiaali- ja terveysalan työvoimapulasta. Esimerkiksi sairaanhoitajista ja lähihoitajista arviolta 30 000 on vaihtanut alaa. Ongelmaa on yritetty ratkoa mm. tuomalla ulkomailta hoitajia Suomeen tai lisäämällä alan koulutuspaikkoja. Vähemmän on kiinnitetty huomioita syihin, jotka saavat hoitajia vaihtamaan alaa.

Tehy kysyi teettämässään järjestötutkimuksessa jäsentensä näkemyksiä alan tulevaisuudesta. Tulosten mukaan koulutettu hoitohenkilöstö kokee tekevänsä tärkeää työtä ja on ylpeä ammatistaan, mutta samaan aikaan koetaan, että alalla ei välttämättä jakseta työuran loppuun saakka. Hoitajat pitävät tärkeänä myös mahdollisuutta tehdä työnsä hyvin, mutta käytännössä hyvä hoito ei aina toteudu. Tehyn järjestötutkimuksen vastanneista 96 % on ylpeä omasta ammatistaan. Toisaalta 41 % ei usko jaksavansa työuran loppuun saakka alalla. Houkutusta siirtyä toisen alan tehtäviin koki 35 % vastanneista.

Lähde: http://www.tehy.fi/t...x22250=22979727


Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Telaketju

työuran loppu,mitä se on?eläke,sairauseläke,vai jotain muuta?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×