Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Hoitajat.net

Kätilöliitto: Asenteet jarruttavat seksuaaliterveyden edistämistä

Recommended Posts

Hoitajat.net

Terveydenhuolto ei tohdi käsitellä asiakkaidensa seksuaalisuuteen liittyviä aiheita tarpeeksi, joten moni jää valitettavan usein yksin ongelmiensa kanssa. Erityisesti pitkäaikaissairaiden, ikääntyvien, kehitysvammaisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen seksuaaliset tarpeet koetaan usein tabuksi, Suomen Kätilöliitto toteaa.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi syöpäpotilaista lähes kaikki kuitenkin toivovat, että lääkärit ja hoitajat ottaisivat puheeksi seksuaalisuuteen liittyvät asiat. Myös pojat ja nuoret miehet jäävät liian usein vähäiselle huomiolle.

Kätilöliiton näkemyksen mukaan kaikilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet saada tarvittaessa seksuaaliterveysneuvontaa ja -terapiaa. Tämä edellyttäisi sekä lääkäreiden että hoitajien osalta lisää koulutusta ja asennemuutosta, jotta nämä rohkaistuisivat käsittelemään seksuaaliterveyden kysymyksiä, sekä jo olemassa olevien seksuaaliterapeuttien ammattitaidon laajempaa hyödyntämistä.

Myös mediassa tarvitaan asennemuutosta, sillä liian usein se haluaa nähdä seksuaalisuuden pinnallisesti vain seksinä, eikä ihmisen tietoisuutena siitä kuka hän on, mitä hän tarvitsee ja toivoo sekä miten hän voi ilmaista itseään turvallisesti.

Suomen Kätilöliitto ry on valinnut vuoden 2012 kehittäjäkätilöiksi kätilöt Päivi Luukkaisen, Eeva Nevasen ja Susanna Yli-Jaskarin. Valitut kehittäjäkätilöt ovat tehneet jo pitkään merkittävää työtä seksuaaliterveyden edistämiseksi, ja heillä kaikilla on kätilön tutkinnon lisäksi erityistason seksuaaliterapeutin (NACS) koulutus.

http://www.suomenkatiloliitto.fi

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
{BS}

Myös pojat ja nuoret miehet jäävät liian usein vähäiselle huomiolle.

Tämän huomasi jo ihan opinnoissa. Naisen seksuaalisuudesta puhuttiin jokaisessa osa-alueessa (ja puhun nyt ihan niistä perusopinnoista, jotka ovat kaikille yhteiset) lukemattomia tunteja, mutta toinen sukupuoli jäi ihan pintapuoliseksi. Itseä se ei tiedollisesti haitannut, koska asiat oli jo aikaisemmin aika selvillä (ihan sen oman sukupuolen takia), mutta muita opiskelijoita ajatellen asian käsittely olisi tehnyt hyvää.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×