Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Hoitajat.net

Lääkehaitoista raportoidaan laiskasti

Recommended Posts

Hoitajat.net

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan ammattilaiset ilmoittavat rekisteriin vain noin kymmenen prosenttia todetuista tapauksista.

Terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta ilmoittaa muiden lääkeaineiden kuin rokotteiden havaituista haittavaikutuksista. Fimea toivookin ryhtiliikettä ilmoitusten tekoon.

-Toivottavaa olisi, että ilmoituksia tehtäisiin useammin, toteaa Fimean ylilääkäri Marja-Leena Nurminen.

Kuluttajat saavat pian oikeuden ilmoittaa epäilemistään haittavaikutuksista suoraan valvontaviranomaiselle. Tällä odotetaan saatavan parannusta lääketurvallisuuteen. Asiasta on säädetty EU:n lääketurvadirektiivissä, joka tulee viedä jäsenmaiden kansalliseen lainsäädäntöön 21. heinäkuuta mennessä.

Lähde http://www.tehy.fi/tehy/ajankohtaista/?x22250=22406868

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
{BS}

Siitä vasta riemu repeää ilmoitusten käsittelijöillä, kun foliohatut lähtee tekemään ilmoituksia "lääkehaitoista".

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Pöllö

Siitä vasta riemu repeää ilmoitusten käsittelijöillä, kun foliohatut lähtee tekemään ilmoituksia "lääkehaitoista".

Noissa haittavaikutusilmoituslomakkeissa kyllä kysellään henkilötietojen lisäksi seuraukset, annokset, lääkemuodot, muut käytetyt lääkkeet, antoreitit jne. Hoitajia ei muuten lomakkeessa ole merkattu ilmoituksen antajaksi, vaan siinä ovat lääkärit, hammaslääkärit, proviisorit ja farmaseutit. Meillä on noita 2000-luvulla kai kaksi tehty. Toinen oli epäily vaarallisesta haittavaikutuksesta (ei sitten oikeasti ollut), ja toinen oli lievä haittavaikutus tai yhteisvaikutusmahdollisuus, jota ei Pharmaca tunnistanut eikä interaktiotietokannat tienneet. Oireet ilmaantuivat kyllä melko systemaattisesti lääkkeen käytön aikana, poistuivat lääkkeen käytön loppuessa, alkoivat lääkkeen käytön aikana.

Viranomaisillahan on intressi lähinnä saada tietää hengenvaarallisten tai kuolemaan johtaneiden insidenssien tiheyttä sekä mahdollisesti entuudestaan tuntemattomia haittoja tai yhteisvaikutuksia. Melkoinen harmaa alue, kun voi olla aika vaikea tietää, johtuiko haitta oikeasti just siitä lääkkeestä. Mediuutisissahan taidettiin juuri mainita dabigatraanin peruskorvattavuuden kohdalla, että vaativat peruskorvaukseen B-lausunnon, jotta erikoislääkärit osaisivat koota tietoa lääkkeen vaikutuksista ja käytöstä, ja viestiä tulisi sitten etiäpäin... Hm, rahallahan ei tietenkään ole mitään vaikutusta asiaan, että tehdään uuden, mutta Marevania selvästi kalliimman lääkkeen korvattavuudesta jäykkä...?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×