Jump to content
MAINOS

STM: Lisärahaa lääkärihelikoptereille ja veteraanien kuntoutukseen


Reportteri

Recommended Posts

Hallitus esittää vuoden 2012 talousarvioesityksen täydennyksessäSTM:n hallinnonalalle lisämäärärahaa muun muassalääkärihelikopteritoimintaan ja veteraanien kuntoutukseen.

Lääkärihelikopterit turvaavat hyvän ensihoidon

Lääkärihelikopteritoimintaan esitetään 10,7 miljoonan euronlisäystä eli vuonna 2012 toimintaa rahoitettaisiin yhteensä 22,4miljoonalla eurolla.

Lääkärihelikopteritoiminta on osa terveydenhuoltolainmäärittelemää ensihoidon kokonaisuutta, joka muodostuu ensihoidostaja siihen liittyvistä tukipalveluista eli lentotoiminnasta,tukikohdista ja maayksiköistä. Vuoden 2012 alussatukipalvelutoiminta siirtyy kokonaan FinnHEMS Oy:n vastuulle javaltion rahoittamaksi.

"Pitkään valmisteltu, jo Vanhasen 1. hallituksessasisäasiainministerinä toimineen Kari Rajamäen alulle laittamalääkärihelikopteritoiminnan siirtäminen osaksi julkisrahoitteistaensihoitojärjestelmää toteutuu vuodenvaihteen jälkeen.Hyvinvointivaltion periaatteisiin kuuluu hoitaa näin tärkeää,ihmishenkiä pelastavaa toimintaa osana normaalia ensihoidonkokonaisuutta, eikä jättää sitä riippuvaiseksi keräysvaroista taimuista epävarmuustekijöistä", toteaa peruspalveluministeri MariaGuzenina-Richardson.

Rintamaveteraanien kuntoutukseen 4 miljoonaa lisää

Rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan esitetään lisää 4miljoonaa euroa. Lisäyksen jälkeen kuntoutukseen olisi ensi vuonnakäytettävissä yhteensä 30,6 miljoonaa euroa.

"Kunniavelan maksaminen on velvollisuus, johon osallistunmielelläni ja iloitsen siitä, että kuntoutustaso saadaan nytturvattua tällä budjettiin lisätyllä 4 miljoonalla eurolla. Tällärahalla mahdollistetaan esimerkiksi noin 4000 kuntoutusjaksoalisää", sanoo peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson.

Rintamaveteraanikuntoutuksen tavoitteena on, että veteraanitsaavat suunnitelmallista kuntoutusta vuosittain. Suomessa on vajaat50 000 viime sotien veteraania, joista sotainvalideja on vajaat 7000. Veteraanien keski-ikä on 87 vuotta.

Lisätietoja

erityisavustaja Martta October, p. 09 160 74157

Lähde

Link to comment
Share on other sites

MAINOS
  • 3 months later...

On se kallista... http://suomenkuvaleh...aksinkertaistui

"Maalaisensihoitolääkäreillä" on painava mielipide näistä vispilöiden sijoitteluista, keskittämisestä ja hyödystä kansalaisille:

"Siirron perusteet vaikuttavat älylliseltä epärehellisyydeltä. Koptereiden siirtymistä suuriin kaupunkeihin perusteltiin FinnHemsin itse itselleen teettämässä tutkimuksessa sillä, että 30 minuutin lentoajalla saavutetaan 70 prosenttia väestöstä. Kuulostaa hyvältä?

Asia muuttuu hieman toisenlaiseksi, jos otetaan huomioon seuraavat tosiasiat: lääkäritasoinen ensihoidon apu tai vaikuttavuus on olematon silloin, kun potilas pystytään kuljettamaan potilaan kohtaamisen jälkeen parinkymmenen minuutin sisällä hoitavaan sairaalaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa mainitusta 70 prosentista pystytään hoitamaan hoitotasoilla ensihoitohenkilöstöllä ja ambulansseilla ilman lääkärihelikopteriakin nimenomaan suurissa kaupungeissa tai niiden välittömässä läheisyydessä.

Sijoittamalla kopterit suuriin kaupunkeihin kohdistetaan siis hoidon kärki sellaiseen potilasjoukkoon, jotka jo nytkin saavat suhteellisen hyvää hoitoa. Järjestelmä siis vahvistaa ketjun vahvinta lenkkiä mutta ei heikointa.

Se loppu 30 prosenttia väestöstä, jota kopterit eivät auta, saa sen sijaan entistä huonompaa palvelua mutta kuitenkin maksaa siitä, koska toiminnan rahoitus perustuu verorahoitukseen.

Kysymys ei ole laadun parantamisesta vaan loputtomasta uskosta keskittämisen autuuteen. Keskittäminen yleensä heikentää paikallisia palveluita, mutta ei suinkaan laske palveluiden hintaa."

Heikki Laine

anestesiaylilääkäri, ESSHP

Ilmarin maalaisensihoitolääkäri

Janne Kuusela

ensihoidon vastuulääkäri ESSHP

Ilmarin maalaisensihoitolääkäri

http://www.epensihoi...nsihoidon-laatu

Link to comment
Share on other sites

Totta kai valtion maksama osuus kasvaa, kun enää ei osin keräysvaroin koptereita makseta. Neuvottelumenettelyllähän operaattorit valittiin, eikä yhdistysten omaisuutta uusille toimijoille tietenkään automaattisesti siirry. 15 tarjoajaa tuossa ilmeisesti oli, ja toki toiminnan kriteerejä on myös muutettu.

Lääkärikopterihan on ilmeisesti suomalaisessa terveydenhuollossa ainoa asia, mikä enää vaikuttaa ihmisen hoitoon.... 24/7 konsultaatiolla, vastuulääkärillä, ohjeistuksella, kouluttamisella tai logistisilla periaatteilla ei enää sitten niin väliä. Jos kopterit olisi sijoitettu toisin, olisi sitten kirjoiteltu vastalauseita, kun koptereista ja lääkäreistä ei saa toisenlaista tehoa - ja mitä lääkäriyksiköiden vaikuttavuudesta on dataa, niin erilaisia aikaikkunoitahan niille sitten on, eikä 20 minuutin kuljetusmatka lähimpään sairaalaan, missä hoito sitten kuitenkin vasta annetaan, ihan aina taida vastata sitä totuutta siirtämisen ja hoidon aloittamisen viipeistä ja hoidon vaikuttavuudesta. Kopterit eivät peitä maan joka tonttia, eivät edes tiheämmin asuttua aluetta, kuten eivät tehneet ennenkään.

Noita sijoittumis- ja simulaatioselvityksiä mielenkiinnosta tuli selailtua itsekin, ja suomalaisittain kohtuullisesti tehtyä työtä, useita erilaisia skenaarioita kuitenkin huomioitu - ja nykymallikin on jo eräänlainen kompromissi suurimman tuottavuuden ja hajautetun mallin välillä. Veikkaisin myös koptereiden työkuorman kasvavan nykyisilläkin painoarvoilla, eikä kaikki työ ole lentelyä maaseudun päällä, vaan myös raakaa työskentelyä maayksiköllä - kuten mm. Medi-Helit ovat historiallisesti paljon tehneet. Jos sitten lääkäriä ei joillain toiminta-alueilla vasteissa tarvita, niin vasteenmuodostuksesta voi sopia paikallisesti. Koptereiden sijoittumiseenhan on paikoin vaikutettu myös paikallisesti, Lapin kopterin päätöksessä FinnHEMS ei tainnut olla lopullisena päättäjänä, vaan taidettiin se päätös tehdä tuolla pohjoisessa.

Varsin mielenkiintoisilla kommenteilla sijoituspaikkoja on kannatettu ja vastustettu, parhaat ovat tasoa "meillä on yksi kuljetusta vaativa potilas vuodessa" -tasoa, kopteri pitää saada tänne. Tuossa kuitenkin mielenkiintoinen ajatus seuraavaan simulaatioon, ikävä vain, ettei tällainen näkökulma sitten tullut huomioiduksi alkuperäisessä mallinnosprojektissa. Tosin kalliista koptereista tulee saada mahdollisimman paljon myös hyötyä irti, eikä ensihoito taajamissakaan ole vain kuljettamista lähimpään sairaalaan. Jostain kumman syystä maan aktiivisin ja pisimpään toiminut lääkäriyksikkö on kuitenkin seudulla, missä se lähin sairaala on aina kulman takana.

Kansalaisten tasavertaisuus on tärkeää, mutta taloudellisestihan valtio rahoittaa mm. kuntia, joilla perinteisesti on ollut sairaankuljetuksen järjestämisvelvollisuus, jopa 14-kertaisilla eroilla eri puolilla maata. Ikävästi taloustilanteessa ei ihan aina voida sitten maksaa vaikkapa 28- tai 42-kertaisesti, vaikka tasavertaisuus on tärkeää. Jossain määrin tietysti voisi vilkaista myös sinne kuntiin itseensä, koska huikeista valtion tulonsiirroista lukuun ottamatta ei ensihoidon tai päivystyksen toiminnot käytännössä ole kummoiset. Kommentti siitä, että myös syrjäseudun asukas maksaa helikopteripalvelusta, vaikka se ei siellä toimi, on kyseenalainen. Asukas maksaa noin 5 euroa vuodessa kopteripalveluista, mutta saattaa saada parhaimmillaan noin 5000 euroa muulta maalta tulonsiirtoja palveluidensa järjestämiseen. Jos kopteria ei 5 eurolla näy, harmittavaa, mutta jos 5000 eurolla per asukas vuosittain ei irtoa kohtuullisia ensihoitopalveluita (järjestämiskustannukset 2 - 4 % em. summasta), niin silloin vika ei enää ole valtiossa.

Summa summarum: kauniisti ajateltu kirjoittajilta, ettei kopteri kohtaa kaikkea väestöä. Nykyresursseilla järjestelmää ei saada optimoitua mitenkään tehokkuuden ja tasapuolisuuden välillä. Ennenkuin resursseja saadaan 2 - 3 lisäkopteriin, jolloin kattavuus on erilainen. Silloin sijainnit taas vaihtuvat, kopterit eivät tavoita kaikkia, alkaa keskustelu, onko järjestelmä liian kallis, saisiko rahat jossain toisaalla käyttämällä enemmän tasavertaisuutta...

Jos potilas on sekavampi kuin meidän yksikössä hoitajansa, kuuluu potilas sairaalahoitoon...

Ylpeiksi jumalat tekevät ensin heidät, jotka jumalat haluavat tuhota.

Link to comment
Share on other sites

Nykyresursseilla järjestelmää ei saada optimoitua mitenkään tehokkuuden ja tasapuolisuuden välillä. Ennenkuin resursseja saadaan 2 - 3 lisäkopteriin, jolloin kattavuus on erilainen. Silloin sijainnit taas vaihtuvat, kopterit eivät tavoita kaikkia, alkaa keskustelu, onko järjestelmä liian kallis, saisiko rahat jossain toisaalla käyttämällä enemmän tasavertaisuutta...

Tasapuolisinta olisi jos vispilät vedettäisiin ilmasta ja rahat laitettaisiin sellaiseen terveydellisesti vaikuttavaan juttuun joka olisi tehokasta ja suuntautuisi tasapuolisesti kaikille kansalaisille. Lappiin ja Turun saaristoon ehkä kuitenkin kopterit jättäisin..
Link to comment
Share on other sites

Tasapuolisinta olisi jos vispilät vedettäisiin ilmasta ja rahat laitettaisiin sellaiseen terveydellisesti vaikuttavaan juttuun joka olisi tehokasta ja suuntautuisi tasapuolisesti kaikille kansalaisille. Lappiin ja Turun saaristoon ehkä kuitenkin kopterit jättäisin..

Kun ei ole meillä niin ei saa olla kenelläkään muullakaan?

Väestömäärästä kuitenkin varsin suuri osa on jollain tavalla kopteritoiminnan piirissä. Toisekseen toiminta on tasavertaisempaa kuin vaikkapa kuntien peruspalveluihin jaettu rahasumma, joka voi jakautua 15-kertaisesti eri tavalla riippuen missä päin maata asuu. Ja silloin ei ole kyse 5 euron summasta, vaan nelinumeroisista luvuista. Jännä ettei moisesta epätasa-arvosta sitten puhuta...

Jos potilas on sekavampi kuin meidän yksikössä hoitajansa, kuuluu potilas sairaalahoitoon...

Ylpeiksi jumalat tekevät ensin heidät, jotka jumalat haluavat tuhota.

Link to comment
Share on other sites

Tasapuolisinta olisi jos vispilät vedettäisiin ilmasta ja rahat laitettaisiin sellaiseen terveydellisesti vaikuttavaan juttuun joka olisi tehokasta ja suuntautuisi tasapuolisesti kaikille kansalaisille. Lappiin ja Turun saaristoon ehkä kuitenkin kopterit jättäisin..

Kun ei ole meillä niin ei saa olla kenelläkään muullakaan?

Ei tietenkään, vaan vähät resurssit pitää sijoittaa niin että niistä saadaan kansalaisille maksimaalinen hyöty. Kunnollista suomalaista vaikuttavuustutkimusta odotellessa..
Link to comment
Share on other sites

Koptereiden sijoittaminen yo-sairaaloiden yhteyteen on aika typerää. Ideana kun kerta on tavoittaa potilas nopeasti ja tämähän tapahtuu jo kyseisissä kaupungeissa. Suurin merkitys olisi pohjoisessa, itäisessä Suomessa ja saaristoissa. Eli ne kannattaisi ekana miehittää ja sitten muita.

Edit: Peevelin typot kosketusnäytöllä...

"If you ain't part of a solution, you are solid or gas."

Link to comment
Share on other sites

Koptereiden sijoittaminen yo-sairaaloiden yhteyteen on aika typerää. Ideana kun kerta on tavoittaa potilas nopeasti ja tämähän tapahtuu jo kyseisissä kaupungeissa. Suurin merkitys olisi pohjoisessa, itäisessä Suomessa ja saaristoissa. Eli ne kannattaisi ekana miehittää ja sitten muita.

Tuossa on kai kaksi perustelua - saadaan toisaalla suuremmat väestömäärät lääkäriyksiköllä tavoitettaviksi. Toinen sitten on tämä puhdas logistinen ajattelutapa, eli kohtaamisnopeus on erittäin suuri tilanteissa, jossa lääkäri menee vastaan joka tapauksessa yliopistosairaalaan kuljetettavaa, lähestyvää potilasta. Ja sitten on valmiusajattelu logistiikassa, siinä saadaan taas lisää hyötyä. Sijoituspaikkoja valittaessa on kuitenkin mietitty tehtävämäärää, tehtävien sijoittumista paikkatietojen mukaan, erilaisia skenaarioita (väestö-, haja-asutus-aluepainotteisia), useita logistisia peruslähtökohtia tankkauksista lähtien, toimintasäteitä, kuinka moni tehtävistä oikeasti kyetään hoitamaan, ja kaikki erilaiset skenaariot on vielä läntätty käppyröihiin rinnan. Ei kopteri ole kuitenkaan ensihoidon yksikkö, jonka varaan potilaan tavoittaminen saati ensimmäinen tavoittaminen voidaan laskea, toisekseen ei usean miljoonan arvoista laitetta voi jättää myöskään liian vähälle käytölle. Kun noita taustaselvityksiä oikeasti ajan kanssa lukee läpi, niin niissä nousee aika paljon reunaehtoja, joita on myös syytä miettiä. Nykyinen tilanne on kompromissi.

Voin yrittää tietysti vielä löytää linkit ainakin osaan noita taustaselvityksiä, joskus taisin osan tallennella koneelle ja käydä niitä läpi ajan kanssa. Kovasti tunteita kopterit herättävät.

Jos potilas on sekavampi kuin meidän yksikössä hoitajansa, kuuluu potilas sairaalahoitoon...

Ylpeiksi jumalat tekevät ensin heidät, jotka jumalat haluavat tuhota.

Link to comment
Share on other sites

Sunnuntaisuomalainen: Medi-Helin varainhankinnasta puolet keräyskuluihin: http://www.savonsanomat.fi/uutiset/kotimaa/sunnuntaisuomalainen-medi-helin-varainhankinnasta-hupeni-puolet-kuluihin/737387

Noo, tuota varainhankintaa tuskin olisi voitu tehdä ilman aktiivista, soittoihin perustuvaa rahankeräystä, ja toki tällaisessa vastikkeellisessa keräystavassa kulujakin tulee - lahjoittaja on usein ostanut jonkin esineen tai tuotteen, jolloin tietysti kulutkin ovat suuremmat. Joskus jopa pidän tuollaisesta vastikkeellisesta keräystoiminnasta enemmän, itsekin saa jotain konkreettista ja käyttökelpoista. Jos vaikka Medi-Heli -fleecen olisi ostanut, niin totta kai siinä voi ymmärtää, että vain osa myyntihinnasta menee todelliseen toimintaan. Tavallaan kova kulurakenne, mutta jos vertaa johonkin kaupan katteeseen tai yleensä yritysten liiketoiminnan tulokseen, niin... Eipä vaihtoehtoa moisen rahamäärän keräämiselle oikein ole ollut.

Jos potilas on sekavampi kuin meidän yksikössä hoitajansa, kuuluu potilas sairaalahoitoon...

Ylpeiksi jumalat tekevät ensin heidät, jotka jumalat haluavat tuhota.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...