Jump to content
MAINOS

Lähihoitajan töiden teettäminen sairaanhoitajalla


Taikkuli

Recommended Posts

Työskentelen kotihoidossa, jossa meitä on muutama tiimi, joissa on jokaisessa yksi (tiimivastaava) sh ja kuusi lähihoitajaa. Eli meillä sh:illa on sairaanhoidollinen vastuu tiimimme asiakkaista. Lähihoitajat myöskin tekevät sairaanhoidollisia toimenpiteitä, koska eihän yksi sh niitä kaikkia pysty tekemään. Työtä on ihan riittämiin tälläkin systeemillä (hieman kertyy ylitöitäkin, jotka vapaana otetaan pois). Nyt työpaikalla on suunnitteilla sellainen muutos, että jotta lähihoitajilla olisi vähemmän viikonloppuvuoroja, sairaanhoitajatkin alkaisivat niitä tekemään. Tällä hetkellä me 4 sairaanhoitajaa teemme arkisin päivätyötä. Nyt olisi tarkoitus, että jokainen sh vuorollaan tekisi yhden viikonlopun eli 2 vuoroa viikonloppuna perushoidollista työtä. Tämä tarkottaisi sitä, että sairaanhoidolliseen työhön meillä olisi vähemmän aikaa mitä tähän saakka. Onkohan tällainen ihan ok? Meidän sairaanhoitajien/terveydenhoitajien mielestä ei ole. Minulla ei olisi mitään vuorotyötä vastaan, jos se työ olisi koulutustani vastaavaa (joo kyllä tietenkin koulutukseen kuuluu perushoitokin), mutta tuntuu ikävältä kiristää omaa työtahtia sairaanhoitajana ja tehdä entisten töiden lisäksi myös perushoitoa sen vuoksi, että eri ammattiryhmä saisi mukavemmat työajat.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Kyllä se työnantaja saa niitä vuorojen miehityksiä pyörittää ihan omista tarpeistaan lähtien, jos kuitenkin olette jaksotyösopimuksen allekirjoittaneet, eli vuorotyötä voi teettää. Missää ei määritellä, että sairaanhoitaja ei tekisi myös perushoitoa ihan vaikka koko vuoron. Tarve ilmeisesti tälle on todellinen, koska yksikään työnantaja ei sairaanhoitajan palkkaa ja vuorolisiä maksa ns. turhaan. Vaikkakin toki täysillä kokemusvuosilisillä oleva perushoitaja voi olla kalliimpi kuin vastavalmistunut sairaanhoitaja, noin esimerkiksi. Vuorolisien astuessa kuvaan siis. Mutta mitään perustetta ei tosiaan ole kieltäytyä tällaisista työjärjestelyistä mikäli työsopimus jaksotyön sallii. Työ lienee kuitenkin hoitotyötä ja siten sairaanhoitajan ammattiin kuuluvaa.

Ymmärrän kyllä teidänkin näkökulmanne, mutta toisaalta ammattitaidon lisääminen virka-ajan ulkopuolisiin vuoroihin itsessään harvoin on huono asia millään muotoa. Kyllähän tuo taas täältä laitosnäkökulmasta tuo lisää turvallisuutta esim. loppuviikolla tapahtuviin haasteellisempiin kotiutuksiin jne, kun usein se pyöröovi takaisin sairaalaan pyörähtää usein sen vuorokauden kahden sisään jos on pyörähtääkseen ja mitä enemmän ammattitaitoa kentällä, sen korkeampi kynnys lähettää varmuudeksi sairaalaan. Sairaanhoitajana sairaanhoitajan palkalla ja vastuilla te kuitenkin ilmeisimmin ne vuorot tulette tekemään, työnkuva poikkeaa vaan virka-aikaisesta ja sisältää enemmän perushoitoa. Ehkä osan niistä arjen sairaanhoitajan tehtävistäkin siihen voi ympätä, haavahoitoja yms.? Toki varmasti kannattaa asiasta työnantajan kanssa huolella keskustella ja pyrkiä osallistumaan järjestelyjen muutoksen suunnitteluun, jotta viikonloppuun siirtyvä työpanos ei nostaisi virka-ajan työkuormaa merkittävästi.

Kunnallisessa koiranvirassa.

Link to comment
Share on other sites

Jos lähi- ja sairaanhoitajien toimenkuvat jatkossa menevät päällekkäin, esimerkiksi niin, että lähihoitajat kiertävät ne kohteet missä sairaanhoidollinen työ käsittää dosettien jakamista tai verenpaineen mittausta yms ja sairaanhoitajat kiertävät niitä kohteita missä täytyy antaa iv-hoitoja, eli lähihoitajille siirretään osa sairaanhoitajien töistä, jotka eivät sitä amk-tutkintoa vaadi, niin ei tuossa liene mitään ongelmaa.

Jos taas joudutte osallistumaan perushoitoon ja sen lisäksi tekemään kaikki entiset hommanne niin silloinhan tuo ei ihan oikeudenmukaisesti mielestäni tapahdu, mitään lakia siinä ei kai rikottane. Vastaan pystyy kapinoimaan mm.

- kehoittamalla lähihoitajia pyytämään palkankorotusta sillä varjolla että työ muuttuu vaativammaksi mikäli he joutuvat alkaa tekemään töitä jotka oli ennen saikkareilla

- pyytämällä itse palkankorotusta koska työmääränne lisääntyy

- sanomalla, että nykyinen järjestely ei ole mahdollista nykyisillä sairaanhoitajien resursseilla

- jättämällä samaan aikaan osastonhoitajan pöydälle irtisanoutumisilmoitukset

Kuten jättikin sanoi, niin on tuo sairaanhoitajien jakaminen useampiin vuoroihin ihan hyvä, jolloin lähihoitajat voivat kysyä neuvoa liittyen esim. potilaan päivystykseen toimittamisen tarpeesta tai lääkeongelmista.

Link to comment
Share on other sites

Ongelma olisikin juuri siinä, että tekisimme vain sitä aivan perustyötä eli pukemista, pesemistä, ruokailusta huolehtimista ja toki antaisimme lääkkeet. Eli ihan samaa perushoidollista työlistaa tekisimme kuin lähihoitajat. Meidän työpaikassa kaikki sairaanhoidollinen tapahtuu arkena päivävuorossa. Toki haavahoitoja on viikonloppuisinkin, mutta voi mennä useampi kuukausi, että jollain tiimillä ei niitäkään ole. Viikolta emme voi sairaanhoidollista työtä siirtää näihin vuoroihin, koska ne listat on sellaisia, joita tähän asti on lähihoitajat tehneet. Ja ne on erittäin työntäyteisiä vuoroja ja nimenomaan täynnä sitä perushoitoa. Jos se asiakas, joka on huonossa kunnossa ja pitää laittaa takaisin sairaalaan päivystyksen kautta ei osu juuri minun listalleni niin ei minun töissä olosta ole siinä mitään iloa. Ja lähihoitajatkin osaa sen tilanteen arvioida ja toimia. Meillä ei siis ole sairaanhoidollista tarvetta meidän viikonloppuvuoroihin.

Meillä siis myös lähihoitajat jakaa lääkkeitä ja osa ottaa myös verikokeita. Muutos tapahtui muutama vuosi sitten ja silloin sairaanhoitajien määrää vähennettiin puolella.

Link to comment
Share on other sites

Kurja tilanne sinällään ja ymmärrän toki, että se perushoito ei houkuta, eipä itseänikään tuollainen muutos varmasti ilahduttaisi, vanha ja väsynyt kun jo oon :D . Mutta noin muutoin teillä ei kyllä ole juuri aseita taisteluun. Oikeudenmukaisuudesta voi keskustella, mutta jos työnantaja haluaa maksaa perushoidollisista tehtävistä sairaanhoitajan palkan ja teetättää ne sairaanhoitajalla, niin työnantajalla on siihen oikeus.

Ehkäpä tuossa olisi sauma tarkastella sitten töiden organisointia kokonaisvaltaisemmin muutenkin, kuka tekee mitä ja koska ja onko kaikki virka-aikaan tehtävät työt todellakin sellaisia että ne voi hoitaa vain 8-16. Jos teillä on perushoitajia noinkin vähän niin se työvuorojen organisointi voi olla ihan lakisääteislähtöistäkin, tuollaiselle joukolle ilman teidän panosta on melkoista pään raapimista järjestellä aina joka kolmas viikonloppu edes vapaaksi, joka ois ainakin suositus. Noin äkkiseltään laskettuna, etenkin jos tiimeillä on kullakin omat vuorolistansa ja vastuualueensa esim. osoitteiden perusteella alueellisesti.

Varmasti on kovin aluekohtaista ja vähän riippuu kotihoidosta ja hoitokulttuuristakin, että minkä tasoisia asiakkaita hoidollisuudeltaan kotihoidossa hoidetaan. Mutta ainakin näin pk-seudulla vastaan kyllä itse viikonloppuisin niin moniin kotihoidolta tuleviin puheluihin, että kyllä sille sairaanhoitajan ammattiosaamiselle selkeä tarve on, jos sellaista ei satu olemaan kotihoidolla vuorossa. Nimenomaan koskien kynnystä lähettää esim. juuri kotiutettu potilas takaisin sairaalakierteeseen ja usein niistä ihan puhelinneuvonnalla selvitäänkin. Josta syystä meillä siis loppuarvioon ihan laitetaan yleensä os. puhelinnumero ja kehoitus ongelmatilanteissa soittaa.

Mutta mikään teitä ei tuolta ns. "pelasta", jos työsopimus vuorotyön teettämisen sallii. Toki jos jo etukäteen tietää että homma tulee menemään reisille, niin kannattaa sitten alusta asti alkaa keräämään dataa, että kuinka paljon omat ylityöt viikolla lisääntyy ja mitä jää hoitamatta siitä syystä että olettekin välillä viikonloppuisin töissä ja sitten jälleen pyytää töiden uudelleenorganisointia.

Kunnallisessa koiranvirassa.

Link to comment
Share on other sites

Voi älytön, onko järkee vai ei.. Jos viikonlopun työ on vain ja ainoastaan perushoitoa, tuntuu aivan älyttömältä uhraukselta laittaa saikkareiden työpanos siihen. Kun yleensäkinhän nimenomaan saikkareista/terkkareista on muutenkin tiimeissä huutava pula ja tässä sitten heidän työpanosta lähdetään jyvittämään em. tavalla. Aikaisemmissa kommenteissa on tietty hyviä ja päivänselviä pointteja, mutta aloittajan kertomat perusteet ko. järjestelylle kuulostaa oikein pöljältä. Kukahan on pomoa tässä kiristänyt, lähärit vai??

-Pessimisti ei pety-

Link to comment
Share on other sites

Hups. Pieni painovirhepaholainen oli iskenyt eli lähihoitajia on 7 per tiimi. Tällä hetkellä suurin miehitys on tietenkin arkena aamuvuorossa ja sen vuoksi vain silloin on aikaa sairaanhoidollisille asioille lähihoitajillakin.

Ehkä tämä meillä on vähän isompikin asia ylipäätään kuin vain tuo vuorotyöasia. Me sairaanhoitajat koemme, ettei meidän työnkuvaa ymmärretä eikä työpanosta arvosteta. Kun meille tuli uusi lähiesimies, joka ei aiemmin ole päivääkään kotihoidossa työskennellyt, lupasi hän olla päivän yhden sh:n mukana, että tietäisi mitä työmme on, mutta sitä ei ole tapahtunut. Jatkuvasti saamme olla vakuuttelemassa, että olemme tarpeellisia ja teemme tärkeää ja vastuullista työtä. Tämä johtunee siitä, että ennen kotipalvelussa kaupungilla oli vain kodinhoitajia ja lähihoitajia, ja sairaanhoitaja on aivan uusi ammatti työyhteisössä (tai oli sillon muutama vuosi sitten). Täytyy todeta, että arvostuksen puute aiheuttaa työuupumusta!

Voi älytön, onko järkee vai ei.. Jos viikonlopun työ on vain ja ainoastaan perushoitoa, tuntuu aivan älyttömältä uhraukselta laittaa saikkareiden työpanos siihen. Kun yleensäkinhän nimenomaan saikkareista/terkkareista on muutenkin tiimeissä huutava pula ja tässä sitten heidän työpanosta lähdetään jyvittämään em. tavalla. Aikaisemmissa kommenteissa on tietty hyviä ja päivänselviä pointteja, mutta aloittajan kertomat perusteet ko. järjestelylle kuulostaa oikein pöljältä. Kukahan on pomoa tässä kiristänyt, lähärit vai??

Yhden listoja laativan lähihoitajan idea tämä oli.

Link to comment
Share on other sites

Ei siinä välttämättä kiristämisestä ole kyse, vaan työvuorojen laadinta voi oikeesti olla aika haasteellista että niistä saa oikeudenmukaiset tai edes lailliset. Työvuorojen laatijoille on saattanut tulla palautetta, joku jatkuviin viikonlopputöihin kypsähtänyt kysellyt liitolta, taustalla voi olla ihan mitä vaan. Tietääkö aiheen aloittaja? Kukaan esimies ei vain toisen ammattiryhmän "kitinöiden" takia haaskaa sairaanhoitajien ammattitaitoa vuoroihin joissa sitä ei aidosti tarvita, ellei ole aivan jälkeenjäänyt. Omaa oksaansahan siinä vaan sahaa. Se tietysti kuinka järkevää tilannetta on korjata nyt näin on sitten hyvä keskustelunaihe, tosin listantekijällä voi olla vaihtoehdot vähissä, mikäli ei uusia vakansseja ole luvassa.

Työyhteisönä suosittelisin nyt yhteistä rintamaa enkä missään nimessä vetämään juopaa lähi- ja sairaanhoitajien välille. Ihan yhtä lailla kun sairaanhoitajia nyt kismittää se että joutuu perushoitoon parina päivänä listassa, niin ihan taatusti sitten lähihoitajia kismittää se että viikonlopputöitä on älyttömiä määriä. Ratkaisu ei ole kääntyä toisiaan vastaan vaan pikemminkin yrittää saada työnantaja ymmärtämään, että resurssit on kaikkiaan riittämättömät jos ei ammattitaitoa ja työvoiman tarvetta saa järjestettyä niin että työvuorolistat on ihan _kaikille_ oikeudenmukaiset ja kaikki ammattikuntien edustajat ammattitaitoineen asiakkaan näkökulmasta järkevissä vuoroissa.

Ihan mielenkiinnosta, paljonko niillä lähihoitajilla on tähän asti ollut viikonloppuja sitten kiinni? Kerran kolmeen viikkoon, kaksi kertaa, vaiko joskus jopa kaikki viikonloput kiinni, joka alkaa häilyä jo siellä rajalla että onko ihan sallittua.

Kunnallisessa koiranvirassa.

Link to comment
Share on other sites

Tällä hetkellä me 4 sairaanhoitajaa teemme arkisin päivätyötä. Nyt olisi tarkoitus, että jokainen sh vuorollaan tekisi yhden viikonlopun eli 2 vuoroa viikonloppuna perushoidollista työtä.

Mitä työsopimuksessasi sanotaan työaikamuodosta? Yleistyöajasta muutos jaksotyöhön ei käy pelkästään ilmoitusasiana, siitä pitää käydä yt-neuvottelut. Jos sinut on palkattu päivätöihin, sitä ei muuteta tosta noin vaan vuorotyöksi. Ota yhteyttä luottamusmieheesi.

Tehtävänkuvan työnantaja toki saa sanella.

Link to comment
Share on other sites

Tehtävänkuvan työnantaja toki saa sanella.

Jos Suomen lakia ei rikota niin työnantajan direktio-oikeus on sen verran vahva että voi työnantaja voi teetättää vaikka lääkärillä siivoojan hommia. Työntekijä voi sitten taas yrittää neuvotella toimenkuvaa paremmaksi tai jos tämä ei onnistu niin sitten kannattaa varmasti vaihtaa työpaikkaa.
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Eikö siellä kotihoidossa koskaan viikonloppuna tapahdu mitään niille potilaille että tarvisi sairaanhoitajaa konsultoida jne. Ei kai sitä voi etukäteen tietää että on vain perushoitoa?:(

Link to comment
Share on other sites

Otsikkoon viitaten; entäs sairaanhoitajan töiden teettäminen lähihoitajalla?

Sellaistakin sattuu, on erilaisia työpaikkoja ja jokaisessa on oma työmallinsa ja -sääntönsä, ei ole yhtä ja ainutta oikeaa mallia, pitää vaan sopeutua eikä voi sanoa, että "niinkuin siellä tehtiin". Tietysti on olemassa lait ja määräykset terveydenhuollossa, mutta kyllä vaan löytyy erioikeuksia esim. työpaikkakoulutuksen kautta,

eri asia on sitten kuka maksaa palkan 8) kun teet sh:n hommia perus-/lähihoitajana, onhan se työnantajalle kannattavaa...

Link to comment
Share on other sites

Otsikkoon viitaten; entäs sairaanhoitajan töiden teettäminen lähihoitajalla?

Sellaistakin sattuu, on erilaisia työpaikkoja ja jokaisessa on oma työmallinsa ja -sääntönsä, ei ole yhtä ja ainutta oikeaa mallia, pitää vaan sopeutua eikä voi sanoa, että "niinkuin siellä tehtiin". Tietysti on olemassa lait ja määräykset terveydenhuollossa, mutta kyllä vaan löytyy erioikeuksia esim. työpaikkakoulutuksen kautta,

eri asia on sitten kuka maksaa palkan 8) kun teet sh:n hommia perus-/lähihoitajana, onhan se työnantajalle kannattavaa...

Toimipaikkakoulutukset antaa tosiaan valmiuksia, eri asia sitten on kuka on neuvotellut itselleen jotain korvausta noista. Ja kuten sanoit, on useita eri toimintatapoja jotka saattaa vaihdella ihan saman puljun eri toimipisteidenkin välillä. Mikä on sairaanhoitajan ja mikä lähihoitajan työnkuva? Yksi yleisiä eroja on suonensisäinen lääkkeen annostelu, ei sekään ihan jokapaikassa päde. Onko niitä jossain laissa määritelty? STM on ainakin lääkehoitoa koskien antanut suosituksiaan eri ammattiryhmien osallistumisesta siihen, mutta sekin on "näin kannattaisi ehkä tehdä" eikä "näin on pakko tehdä" -ohje.

Lääkäreiden töitä siirrettäessä sairaanhoitajille on käytännöt kaiketi vaihdelleet jonkin verrankin, jossain on saatu parempi korvaus ja toisaalla ehkä otettu asia vastaan ilmaiseksi. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien työnkuvia vertaillessa on kuitenkin ehkä helpompi tunnistaa selkeästi toiselle ammattiryhmälle kuuluvat työt, esimerkiksi itse olen törmännyt siihen, että sairaanhoitaja annostelee nivelensisäisesti lääkettä ja aspiroi näytteen nivelnesteestä, hoitaa marevanpotilaan annosmuutoksia ja mediassakin pyörinyt lääkkeenmäärääminen. Nämä on yleisesti lääkärin toimenkuvaan kuuluvia töitä, joista on helpompi lähteä perimään sitä henkilökohtaista lisää.

Tämä on hankala kysymys, jota on tällä foorumilla jonkin verran käsiteltykin, tosin yleensä siitä näkökulmasta että miksi lähihoitaja ei saisi tehdä jotain mitä sairaanhoitaja saa tehdä. (Eihän tähänkin ketjuun laiteta tittelisotaa, eihän? :D )

Kannattavuudesta sen verran, että se on niin kauan kannattavaa kunnes ryssit jotain ja ilmenee että et olisi ollut pätevä työhön. Työntekijähän siitä raastuvassa on, mutta tuskin työnantajakaan selviytyy ilman sanktioita jos todetaan että lähihoitajilla on teetetty sellaista työtä, joka ei sovellu heille vaativuutensa vuoksi.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...