Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Lääkärihoitaja

Pakkohoito päihdelailla

Recommended Posts

Lääkärihoitaja

Tuolla toisaallakin puhutusta asiasta olisin tiedustellut, että onko joku muu törmännyt potilaan toimittamiseen pakkohoitoon a) ilman lääkäriä b) päihdelain perusteella. Mikään mutu-tieto ei nyt kiinnosta vaan kylmä fakta ja mielellään lähde jos se ei ole oma kokemus.

Päihdelainkin perusteella tuo saataisiin väkisin katkolle jos tahdottais. 1) akuutti päihdeongelma 2) väkivaltainen .

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

2 LUKU

Hoito henkilön tahdosta riippumatta

10 §

Hoitoon määräämisen edellytykset

Hoitoon tahdostaan riippumatta voidaan määrätä henkilö, jonka hoidon ja huollon järjestämisessä vapaaehtoisuuteen perustuvat palvelut eivät ole mahdollisia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja joka

1) ilman päihteiden käytön keskeyttämistä ja asianmukaista hoitoa on hänellä olevan tai hänelle päihteiden käytöstä välittömästi aiheutumassa olevan sairauden tai vamman johdosta välittömässä hengenvaarassa tai saamassa vakavan, kiireellistä hoitoa vaativan terveydellisen vaurion (terveysvaara); tai

2) päihteiden käytön vuoksi väkivaltaisella tavalla vakavasti vaarantaa perheensä jäsenen tai muun henkilön terveyttä, turvallisuutta tai henkistä kehitystä (väkivaltaisuus).

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860041

En muista että olisin nähnyt tätä lakia sovellettavan, käytännössä pakkohoitomuodot ovat olleet M1:llä sairaalaan jos psykoosissa ja putkaan jos taas väkivaltainen.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Julma

En usko että ilman lääkäriä voidaan laittaa pakkohoitoon, eikös tässä ollut se julkisen vallan käyttöprobleema minkä vuoksi keikkalääkäritkään eivät saa kirjoittaa noita tarkkailulähetteitä. Hoitaja voi tietysti käynnistää ketjun kohdatessaan potilaan vaikka ksh:n tai sairaankuljetuksen kautta.

Me ollaan ainakin tehty niin jos löydetään kohteesta henkilö jonka epäillään olevan m1-arvion tarpeessa niin soitetaan lääkärille ja kysytään hänen mielipidettään. Jos lääkäri haluaa suorittaa arvion niin hän käskee tuomaan potilaan näytille ja tarvittaessa hoitaa poliisilta virka-apua. Sama pätee mm. intoksikaatiopotilaisiin, sokkisiin yms, joiden oma arviointikyky on heikentynyt sillä hetkellä.

Mutta siis tosiaan: Ilman lääkärin päätöstä ei voida pakkohoitaa.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
otto

12 § (22.9.2000/814)

Lyhytaikainen hoito väkivaltaisuuden perusteella ja päätöksen alistaminen

Sosiaalihuoltolain (710/1982) 10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla viranhaltijalla, jonka mainitun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimielin on tehtävään määrännyt, on oikeus toimielimen vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti määrätä henkilö tahdostaan riippumatta hoitoon väkivaltaisuuden perusteella päihteiden käytön katkaisemiseksi enintään viideksi vuorokaudeksi ja päättää siihen liittyvistä muista toimenpiteistä sekä käyttää näissä tapauksissa toimielimen puhevaltaa itse tai asiamiehen välityksellä.

Päätös, jolla henkilö on määrätty hoitoon tahdostaan riippumatta, on alistettava heti hallinto-oikeuden vahvistettavaksi.

13 § (22.12.2009/1542)

Hoito väkivaltaisuuden perusteella

Hallinto-oikeus voi sosiaalilautakunnan esityksestä päättää henkilön määräämisestä hoitoon tahdostaan riippumatta väkivaltaisuuden perusteella enintään 30 vuorokaudeksi, milloin 12 §:ssä tarkoitettu hoitoaika on osoittautunut riittämättömäksi.

Vaan tuskimpa on sovellettu käytäntöön. Yhden tapauksen muistan 20 vuotta sitten jossa laput oli jo tehty, mutta henkilö lähti vapaaehtoisesti. Oli liikuntakyvyttömänä maannut paskoissaan ainakin viikon ja kaverit kaato Marinolia kitaan.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
hiski

Vaan tuskimpa on sovellettu käytäntöön. Yhden tapauksen muistan 20 vuotta sitten jossa laput oli jo tehty, mutta henkilö lähti vapaaehtoisesti.

Aikanaan selvittelin tätä yhden koulutusproggiksen takia, ja tilastoista löytyy vuosittain 0-5 päihdehuoltolain perusteella tehtyä pakkohoitopäätöstä koko maassa. Eli todella harvoin on käytetty on tuo pykälä.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Telaketju

mulle on tullu vain yksi vastaan.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×