Jump to content
MAINOS

STM: STM muistuttaa kuntia ympäristöterveyden erityistilanteisiin varautumisesta


Reportteri

Recommended Posts

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varauduttava ennakoltaerityistilanteisiin, joista saattaa aiheutua terveyshaittoja.Varautumalla pyritään ehkäisemään terveyshaitat ja turvaamaanyhteiskunnan toiminta myös ennalta arvaamattomissa tilanteissa.

Kunnan on lain mukaan varattava ympäristöterveydenhuollonjärjestämiseen vähintään kymmenen henkilötyövuotta. Jos kunta eitähän yksin pysty, sen on liityttävä ympäristöterveydenhuollonyhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueita on muodostetturipeästi, ja kokemukset ovat myönteisiä. Ympäristöterveydenhuollonyhteistoiminta-alueet eivät kuitenkaan aina ole samoja kuinesimerkiksi perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet. Sosiaali-ja terveysministeriö painottaa, että erityistilanteissa yhteistyönsujuvuus ympäristöterveyden asiantuntijoiden, ympäristönsuojelun japerusterveydenhuollon kesken on varmistettava.  

Tämän työn tukemiseksi sosiaali- ja terveysministeriö onjulkaissut kuntien ympäristöterveydenhuollon viranomaisille jaheidän yhteistyökumppaneilleen käytännön oppaan Ympäristöterveydenerityistilanteet. Uusi opas korvaa vuonna 2000 julkaistun oppaan,joka on vanhentunut uusien uhkakuvien ja laajojen hallinnollistenmuutosten vuoksi.

Haasteellisimpana uutena uhkakuvana oppaassa käsitelläänlaaja-alaista pitkittynyttä sähkökatkoa, joka vaikuttaisi läheskaikkeen yhteiskunnan toimintaan. Pitkittynyt sähkökatkoaiheuttaisi esimerkiksi veden tulon katkeamisen. Samalla sähkökatkovaikeuttaisi merkittävästi viranomaisten tiedonkulkua ja sitenkaikkea toimintaa. Tilannetta helpottaa, jos sähköttömyys on otettuhuomioon jo valmiussuunnittelussa ja -harjoituksissa. Nokianjoulukuun 2007 vesiepidemia on esimerkki perinteisemmästäuhkakuvasta ympäristöterveyden kriiseihin varautumisessa.

Uusia teemoja oppaassa ovat myös kulutustavaroihin jakuluttajapalveluihin liittyvät erityistilanteet, esimerkiksi jonkintavaran yllättäen ilmenevä myrkyllisyys. Oppaassa käsitellään nytmyös puolustusvoimien antamaan virka-apuun liittyviä periaatteitasekä työntekijöiden suojaamista säteilyltä sekä biologiselta jakemialliselta altistukselta.

Opasta on ollut kirjoittamassa laaja joukko asiantuntijoitapääasiassa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta. Lisäksipanoksensa ovat antaneet muiden alojen asiantuntijat esimerkiksiruoan turvallisuuden, maaperän saastumisen ja pitkän laaja-alaisensähkökatkon osalta.

Lisätietoja

johtaja Jari Keinänen, p. 050 354 7138,etunimi.sukunimi@stm.fi

lääkintöneuvos Mikko Paunio, p. 050 577 1968,etunimi.sukunimi@stm.fi

Lähde

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Eipä kovin pitkää sähkökatkoa tarvitse tulla, niin terveydenhuoltokin on pian polvlillaan.Varavoimakoneita on vain isoimmissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa ja niiden kunnostakaan ei ole takeita. Sähkökatko katkaisee pian myös veden tulon, kun pumput eivät pumppaa puhdasta vettä enään kunnan vesitorneihin ja ne tyhjenevät. VIRVE -tukiasematkaan eivät kovin monta tuntia toimi ilman sähkövirtaa. Sähkölämmitteiset asunnot kylmenevät ja niissä asuvat vanhukset ja pitkäaikaissairaat ovat kiireellisen avun tarpeessa. Kotona asuvien sähköllä toimivat apuvälineet (esim. happirikastimet) lakkaavat toimimasta. Hissit eivät kulje. Elämää ylläpitävissä laitteissa, kuten kotirespiraattoreissa on usein akut, mutta nekään eivät kestä loputtomiin. Hätäkeskusten linjat tukkeutuvat, kun ihmiset soittivat hätänumeroon ilmoittaessaan sähkön katkeamisesta ja varsinaisten hätpuheluiden läpi pääsy estyy. Ihmisillä ei ole valmiuksia toimia sähkökatkon aikana.

Vaarallisten aineiden isot onnettomuudet (esim. säteily) ovat sitten jo toinen juttu. Suojatiloja sairaaloissa ei ole suunniteltu niin, että niissä pystyttäisiin jatkamaan potilaiden hoitoa. Ne toimivat usein henkilökunnan pukutiloina tai varastoina. Esimerkiksi sairaalakaasuja ei tiloihin saada kuin pulloissa. Esimerkiksi leikkaus- ja heräämötoiminnalle ei ole tiloja. Suojatilojen käyttökuntoon saattamiseen menee vähintään 24 tuntia. Vain joissakin suurimmissa sairaaloissa tilat on suunniteltu niin, että myös potilaita pystytään siellä hoitamaan.

Eli paljon pitää vielä tehdä varautumisen parantamiseksi...

Link to comment
Share on other sites

Jokaisen olisi hyvä hiukan ajatella, mitä itse tekee omassa taloudessa jos tulee pidempi sähkökatkos. Maaseudulla olisi hyvä jos taloon voisi syöttää sähköä aggregaatilla.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...