Jump to content
MAINOS

Valvira: keikkalääkärit eivät saa kirjoittaa M1-lähetteitä


quartz

Recommended Posts

Valviran tuoreen ohjeen mukaan M1-lähetteen kirjoittavan terveyskeskuksessa toimivan lääkärin tulee olla virkasuhteessa. Eli ns. keikkalääkärit eivät saa kirjoittaa tarkkailulähetteitä.

http://www.valvira.fi/valvira/ajankohtaista/julkisen_vallan_kaytto_ja_m1-tarkkailulahete

Voi aiheuttaa mielenkiintoisia tilanteita terveyskeskuksissa ja sairaaloissakin joissa firmojen kautta lääkärit keikkailevat. Tämähän on jo ns. vanhaa tietoa mutta tähän asti käytäntö ilmeisesti ollut kirjavaa eikä ohjeistoa ole noudatettu kirjaimellisesti.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Alkuvuodestahan eduskunnan apulaisoikeusasiamies jo antoi asiasta samankaltaisen päätöksen, mutta sitä ei ole noudatettu. Nyt Kuopion hallinto-oikeus on kumonnut yhden M1-lähetteen, koska lähetteen laatinut lääkäri ei ollut virkasuhteessa (mitenköhän sen hoidon kanssa on sitten käynyt?) ja Valvira uudisti ohjeet tarkennettuna ja tiukennettuna.

Tosiaankin, monet tk-päivystykset pyörii firmojen lääkäreillä eikä suinkaan virkalääkäreillä. Lisäävätkö ne nyt sitten takapäivystäjän näitä lähetteitä varten vai tehdäänkö lähetteet vain virka-aikana jos edes silloin tk:ssa on virkalääkäreitä. Firmojen toimintaa muutenkin vaikeutetaan tai ainakin yritetään vaikeuttaa mm. eurolääkäripalvelujen osalta erikoistuvilla lääkäreillä jne. mutta se on asia erikseen.

Johtaako tämä ohje parempaan hoitoon ja mitä tällä voitetaan kun katsellaan isompia kokonaisuuksia?

Link to comment
Share on other sites

Eli siis jatkossa pitää soittaa virkasuhteessa oleva lääkäri paikalle, kun tk-päivystykseen tuodaan M-ykköstä tarvitsevaa.

Kuinkas muuten sitten erilaiset lääkärintodistukset?

"If you ain't part of a solution, you are solid or gas."

Link to comment
Share on other sites

Eli siis jatkossa pitää soittaa virkasuhteessa oleva lääkäri paikalle, kun tk-päivystykseen tuodaan M-ykköstä tarvitsevaa.

Voi tuottaa ongelmia pienillä paikkakunnilla joissa keikkalääkärit pyörittävät terveyskeskusta.

Kuinkas muuten sitten erilaiset lääkärintodistukset?

Ei kai niitäkään sitten voi tehdä? Kai sama koskee myös yksityislääkäreitä?

Tämä ei tule käytännössä toimimaan mitenkään, koska kuka tätä(kään) valvoo? Ei kukaan.

Veikkaan, että tästä tulee hyvä kantelukeino tarkkailuun joutuneiden potilaiden kohdalla. Hehän ovat muutenkin hanakasti tekemässä kanteluita. Taitaa tämäkin asia olla lähtöisin tällaiselta potilaalta.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Eli siis jatkossa pitää soittaa virkasuhteessa oleva lääkäri paikalle, kun tk-päivystykseen tuodaan M-ykköstä tarvitsevaa.

Kuinkas muuten sitten erilaiset lääkärintodistukset?

Lääkärintodistukset ei kuulu pakkokeinojen tai julkisen vallan käyttöön.

Veikkaan, että tästä tulee hyvä kantelukeino tarkkailuun joutuneiden potilaiden kohdalla. Hehän ovat muutenkin hanakasti tekemässä kanteluita. Taitaa tämäkin asia olla lähtöisin tällaiselta potilaalta.

Näinhän se menee.

Link to comment
Share on other sites

Tulee heti mieleen vantaalainen TK-päivystys jota pyörittää yksityinen firma keikkalääkäreillä. Kukahan Vantaalaisten M1 lähetteet jatkossa kirjoittaa?

Link to comment
Share on other sites

Mitenköhän vastuu siirtyy hoitajille? Kuljetukseen tarvitaan ambulanssi ja vastaanottavassa päässä hoitaja kuittaa hoitovastuun kys. laitokselle. Pitääkö meidän nyt tietää kenen lähetettä noudattaa ja kenen ei.

Tulee hankalia tilanteita jos pitää tk:ssa tapella lääkärin kanssa tai vaihtoehtoisesti rajoittaa potilaan oikeuksia ilman validia rajoittamispäätöstä.

Link to comment
Share on other sites

Mitenköhän vastuu siirtyy hoitajille?

Ei mitenkään. Ei ole hoitajien tehtävä valvoa onko lähetteet virkalääkärien tekemiä vai ei.

Tarkastamisvastuuta ei ole välttämättä edes vastaanottavalla lääkärillä:

Kysymys: Onko psykiatrisessa sairaalayksikössä M1-lähetteellä tulevan potilaan tarkkailuun ottava lääkäri tai myöhemmän hoitoonmäärämispäätöksen tekevä lääkäri velvollinen selvittämään edeltävien, toisessa toimintayksikössä tapahtuneiden vaiheiden lainmukaisuutta?

Vastaus: Valviran näkemyksen mukaan lähtökohtaisesti pitää voida luottaa siihen, että aiemmin potilasta hoitaneet ovat toimineet asianmukaisesti. Ensisijaista on se, että potilasta hoidetaan hänen tilansa ja sairautensa vaatimalla tavalla (siitäkin huolimatta, että jälkikäteen päätös kumottaisiin). Jos terveyskeskuksesta lähetetyn potilaan M1-lomakkeen allekirjoitustietojen perusteella kuitenkin syntyy selvä epäily siitä, että kysymyksessä ei ole ”virkalääkäri”, asia on tarpeen tarkistaa.

Eli, taas yksi säädös jota kukaan ei valvo.

Link to comment
Share on other sites

Muuten selvää asiaa,mutta kun Valvira sen kirjoittaa niin sekavaksi menee. mm. Yksityislääkärin tekemä M1 lähete vapaaehtoisesti hoitoon haluavalle potilaalle. Hittoako se sitä M1 lähetettä väsää jos potilas haluaa hoitoon. Ja millä "virkavastuulla" se yksityislääkäri julkista valtaa käyttää?

Jos lääkärin leimassa lukee MedOne tms. niin kyllähän se M1 tarkistuksessa pitäisi huomata. Lähetteenhän pitää olla oikein täytetty muutenkin. Väärin tehdyllää lähetteellä voi heittää vesilintua. Monesti on potilas saatu puhumallakin jäämään hoitoon. Voi tosin johtaa myöhemmin osastotarkkailuun ottoon jos ei sitten viihdykkään ja edellytykset tarkkailuun ottamiseen täyttyvät. Silloinhan ei tarvita enää mitään lähetettä kun vapaaehtoisesti hoidon aloittanut potilas otetaan tarkkailuun.

Zen ja moottoripyörän kunnossapito: tutkimusmatka arvojen maailmaan. (valitettavasti Zen ei ymmärrä mitään moottorikelkkojen sielunelämästä)

Link to comment
Share on other sites

stadin 10023 eli Doctacon oy siis kirjoittelee M-1 lähetteitä omin lupineen.olis vaan tuokin toiminta saanut pysyä stadilla itsellään.aikanaan oli hieno farkku volvo palokunnalta lekurille ja kuski.nytten taksilla ajelevat.

"to ride,shoot straight and speak the truth"

Link to comment
Share on other sites

stadin 10023 eli Doctacon oy siis kirjoittelee M-1 lähetteitä omin lupineen.olis vaan tuokin toiminta saanut pysyä stadilla itsellään.

Eli suuri(n?) osa Helsingissä kirjoitetuista tarkkailulähetteistä ovat yhtä tyhjän kanssa?

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Ei tämä sinänsä mikään uusi asia ole. Onhan lainsäädäntömme lähtökohta ollut historiallisesti (ja etenkin Venäjän vallan ajasta lähtien korostuneesti) se, että kansalaisen perusoikeuksiin voivat puuttua viranomaiset, joiden toiminta perustuu lakiin. Outoa asiassa on se, että erilaisia viranomaistehtäviä on vähitellen siirretty muille kuin virkavastuulla toimiville virkamiehille. Samantapaista keskustelua on käyty pysäköinninvalvonnasta. Lienee aika selvää, ettei esimerkiksi yksityisyritys voi määrätä sakkoja. Siksi tuota toimintaa perustellaan sopimusoikeudellisin argumentein. Poliisitoiminnan uudelleenjärjestelyssäkin on katsottu tarpeelliseksi päällystöpäivystäjän saatavuus kaikkina vuorokauden aikoina, koska lain mukaan hänelle kuuluu tiettyjä hallintopäätöksiä, joita ei voida siirtää muille. Kansalaisen vapauden riistäminen hallintopäätöksellä on niin merkittävää puuttumista yksilön perusoikeuksiin, että sen tuleekin olla täsmällisesti säädeltyä.

Mielenkiintoisia tilanteita tulee muillekin kuin lääkäreille. Esimerkiksi sairaankuljetuksessa ja etenkin L4:n tehtävissä työhön voi kuulua sellaista julkisen vallan käyttöä, jonka käyttäminen kaupallisen yrityksen työntekijöiden toimesta voi olla peräti kyseenalaista ja jos ei suorastaan lainvastaista, niin ainakin vailla yksiselitteistä normiperustaa. Kun tietyllä alueella toimii useampia yrityksiä, on jonkun firman työntekijän nimeäminen alueen L4:ksi kilpailuoikeudellisestikin ongelmallista. Suomessa on vaan kiihtyvään tahtiin luotu maantapaa, jossa lainsäädäntö ei ole pysynyt perässä.

Omasta mielestäni on kyllä hyvinkin perusteltua, että julkista valtaa käyttävät viranhaltijat, joiden päätöksista voidaan valittaa tuomioistuimeen. Oikeusvaltion ihan perusasioihin kuuluu, että päätökseen liittyy valitusmahdollisuus. Loppupelissä epäselvä säädösperusta ei ole sen paremmin työntekijän kuin potilaankaan etu. Ja siitäkin voi keskustella, onko terveydenhuollon systeemi ihan kunnossa, jos se pyörii pelkästään keikkalääkäreiden varassa.

Link to comment
Share on other sites

stadin 10023 eli Doctacon oy siis kirjoittelee M-1 lähetteitä omin lupineen.olis vaan tuokin toiminta saanut pysyä stadilla itsellään.

Eli suuri(n?) osa Helsigissä kirjoitetuista tarkkailulähetteistä ovat yhtä tyhjän kanssa?

siltähän tämä nyt vaikuttaa.odottakaas millon hullut keksivät,että heidät on toimitettu"laittomasti"pakkohoitoon.

"to ride,shoot straight and speak the truth"

Link to comment
Share on other sites

Sinänsä hyvä että M1:n kirjoittamiseen tulee jotain rajaa. Jotkut lähetteet ovat hutaisten tehtyjä ja siten laittomia.

Link to comment
Share on other sites

Työsuhteen laatuko sen lääkärin pätevyyden määrittää...? Pyh sanon minä. Onneksi psykiatriset sairaalat sijaitsee yleensä sen verran isoissa kaupungessa että sieltä varmasti se virkalääkäri löytyy. Siinä mielessä ongelmaa lähetteen saamisesta tuskin tulee. Virallista ohjeistusta odotellessa...

Link to comment
Share on other sites

Onneksi psykiatriset sairaalat sijaitsee yleensä sen verran isoissa kaupungessa että sieltä varmasti se virkalääkäri löytyy.

Paitsi että vastaanottava laitos ei sitä lähetettä kirjoita, lähetteen tekee usein esim tk-lääkäri, tk-päivystyksessä jne.

Link to comment
Share on other sites

Työsuhteen laatuko sen lääkärin pätevyyden määrittää...? Pyh sanon minä. Onneksi psykiatriset sairaalat sijaitsee yleensä sen verran isoissa kaupungessa että sieltä varmasti se virkalääkäri löytyy. Siinä mielessä ongelmaa lähetteen saamisesta tuskin tulee. Virallista ohjeistusta odotellessa...

Ei siinä pätevyydestä ole kyse, vaan siitä että M1 on käytännössä ainoa terveydenhuollon keino, jolla puututaan potilaan itsemääräämisoikeuteen (päihdehuolto- ja tartuntatautilait on toki myös, mutta niiden soveltaminen on marginaalista). Kun yhteiskunta jotenkin rajoittaa yksilön itsemääräämisoikeutta, sen pitää perustua lakiin ja tapahtua virkavastuulla.

Psykiatrisen sairaalan sijaitseminen Isokaupungissa ei auta, jos se potilas on Pikkukylässä ja välissä on 100km, eikä potilas halua vapaaehtoisesti lähteä. Siinähän olet sitten.

Link to comment
Share on other sites

Psykiatrisen sairaalan sijaitseminen Isokaupungissa ei auta, jos se potilas on Pikkukylässä ja välissä on 100km, eikä potilas halua vapaaehtoisesti lähteä. Siinähän olet sitten.

Kyllähän tämä ongelma on olemassa ollut jo kauan siinä muodossa, että tk-päivystyksiinkin on usein matkaa pikkukylistä. Siihen on ratkaisukin. Soitetaan lääkärille, jolla on nyt velvollisuus pyytää virka-apua poliisilta jotta saadaan toimittaa potilas tarkistettavaksi. Ja M1-lähetteenhän saa tehdä kuka tahansa laillistettu lääkäri, eli se psykiatrian erikoislääkäri siellä vastaanottavassa hoitolaitoksessa on varmasti pätevä heppu siihen hommaan.

Siitä en tosin tiedä, että voiko lähettävä ja vastaanottava lääkäri olla sama henkilö kun on kyse pakkohoidosta. Varmaan ainakin myöhemmässä vaiheessa on pyydettävä toisenkin lääkärin kanta asiaan.

EDIT: Osku tuolla aiemmin olikin jo kirjoittanut, että lähetettä ei voi tehdä vastaanottava lääkäri. Pitää sitten vain toivoa että jossain sadan kilometrin säteellä olisi virkasuhteessa oleva lääkäri. Tiedon saatuan hän on kuitenkin velvollinen järjestämään asian.

Link to comment
Share on other sites

Kolmea eri lääkäriä pitää pakkohoitopäätöksissä käyttää.

-tule turma tuonen tietä, pikku reppu selässä, pikku kirves kontissa. Napsauta sillä ohtaan, justiinsa nokan kohtaan-

Link to comment
Share on other sites

joo Aurorassa homma menee näin case 1.pot. tulee/tuodaan pkl,lääkäri suosittaa jäämistä hoitoon.jos pot. suostuu siirtymään päivystysos. puolelle niin hänet voidaan asettaa tarkkailuun jos vaikka pot. mieli muuttuukin ja haluaa lähteä pois.

case 2:pot tulee tuodaan pkl,mutta vastoin tapaavan psykiatrin suositusta haluaa poistua omille teilleen.jos tämä ei ole hyväksyttävissä oleva ratkaisu,poliklinikalle soitetaan 10023 lääkäri tekemään M-1 ja pot. voidaan siten ottaa pakkohoitoon.vaikka Aurorassa on aina etupäiv. lääkäri ja osastoja päivystävä lääkäri,tarvitaan se 10023 lekuri vielä M-1 väsäykseen.

case 3: pot.tuodaan M-1 lähetteellä pkl.,jossa päivystävä psykiatri ei ole yhtä mieltä lähettävän lääkärin kanssa M-1 tarpeesta vaan kumoaa lähetteen heti.pot. on vapaa poistumaan valitesemaansa suuntaan.

case 4: pot.tuodaan oikein täytetyn M-1 lähetteen kanssa pkl,jossa päiv. psykiatri on samaa mieltä hoidon tarpeesta.pot.siirretään joko päiv.osataolle tai suoraan kantaosastolle hoitoon.

M-1 on muistaakseni voimassa 4- päivää jona aikana hänestä on tehtävä joko vapauttava päätös,joka voi merkitä että pot.uloskirjoitetaan tai pot. jää hoitoon vapaaehtoisena,tai osastonlääkäri kirjoittaa M-2 lähetteen jossa ehdottaa pot. pitämistä pakkohoidossa,jos apulaisylilääkäri on samaa mieltä pot. tehdään M-3 hoitopäätös,jota voidaan sitten jatkaa hamaan tulevaisuuteen aina välistä uudelleen arvioiden.

"to ride,shoot straight and speak the truth"

Link to comment
Share on other sites

Kolmea eri lääkäriä pitää pakkohoitopäätöksissä käyttää.

Niinhän se on. On oltava lähettävä lääkäri, sitten arvioiva lääkäri (psykiatrian erikoislääkäri tai hänen ohjauksessaan oleva erikoistuva) ja tahdonvastaisesta hoidosta päätöksen tekevä, laitoksen ylilääkäri.

"If you ain't part of a solution, you are solid or gas."

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...