Jump to content
MAINOS

STM: Design-huumeille kielto nykyistä nopeammin


Reportteri

Recommended Posts

Huumausainelakia ollaan muuttamassa siten, että Suomi voisijatkossa luokitella nopeasti huumausaineiksi uusia markkinoilletulevia huumaavia aineita, jotka ovat terveydelle vaarallisia.Nykyisin luokittelu tapahtuu kansainvälisten sopimusten mukaan jokoYK:n tai EU:n valmistelussa ja kestää pitkään.

Huumausainekäyttöön tulee jatkuvasti uusia kemiallisiaaineita, jotka vastaavat vaikutuksiltaan ja terveysriskeiltäänhuumausaineita. Suomessa huumausainelaki perustuu tällä hetkelläsiihen, että huumaavan ja terveydelle vaarallisen aineen luokitteluhuumausaineeksi päätetään kansainvälisessä yhteistyössä. Joställaista päätöstä ei ole, monet huumaavat ja terveydellevaaralliset aineet on luokiteltu Suomessa luvattomiksilääkeaineiksi, jolloin lääkelaki ei määrittele niiden hallussapitoaja käyttöä kielletyksi.

Valmisteilla oleva lainsäädäntömuutos tuo nopean tavankieltää ns. design-huumeet. Jatkossa huumausaineeksi voitaisiinkatsoa kansallisen päätöksen mukaan terveydelle vaarallinenhuumaan-tumiseen käytettävä aine, jonka terveysriskit on ilmoitettuEU:n päätöksentekomenettelyyn. Muutos mahdollistaisi myös sen, ettäSuomi voisi valtioneuvoston asetuksella luokitella huumausaineeksiaineen, jonka vaaroista jokin EU-maa on ilmoittanut, vaikka aine eivielä olisi saapunut markkinoillemme.

Huumausainelakiin ollaan lisäämässä myös näiden aineidenarviointiprosessia ja mahdollista luvallista käyttöä koskeviasäännöksiä. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee esitystä.Lakimuutosta on työstetty talven ja kevään aikana STM:n vetämässähuumausainepoliittisessa koordinaatioryhmässä, jossa ovat olleetedustettuna sisäasiainministeriö, Poliisihallitus,oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, THL, Tulli,Fimea, Valtakunnansyyttäjänvirasto, ulkoasiainministeriö,valtiovarainministeriö ja Ppetushallitus. Lakiesitys on tarkoitusantaa syksyllä.

MDPV-huume on tarkoitus luokitella huumausaineeksi joaiemmin ennen huumelain kokonaisuudis-tusta. Vaadittavalainsäädäntömuutos on tarkoitus viedä eduskunnan käsiteltäväksi jotänä keväänä. MDPV (metyleenidioksipyrovaleroni) on päihde, jokamuistuttaa ulkonäöltään ja vaikutuksiltaan amfetamiinia. MDPV:nkäytössä yliannostuksen vaara on suuri.

Lisätiedot

johtaja Kari Paaso, STM, p. (09) 160 74018,etunimi.sukunimi@stm.fi

hallitusneuvos Ismo Tuominen, STM, p. (09) 160 73787,etunimi.sukunimi@stm.fi

Lähde

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Tuo on ollut aika jännä juttu, miten hidastempoista on ollut julistaa design-päihde huumeeksi.

Oma asiansa on sitten, miten löysästi lääkerikoksista tuomitaan, jos levitettävä päihde on jokin muu kuin kansainvälisiltä huumelistoilta löytyvä huumaava aine tai sitten pikkuhiljaa näitä oikeasti huumeeksi julistettavia designhuumeita.

Nykyinenkään lainsäädäntö ei välttämättä hirveästi lohduta, koska designhuumeiden määrä kasvaa rajusti, ja tuotanto muuntunee sellaisiin sykleihin, että edellinen designhuume putoaa pois markkinoilta huumeeksi julistamisen jälkeen ja seuraava on jo valmiina jakeluun.

Toisin sanoen, pitäisikö sitten lääkelain pkv-, psykoaktiivis- yms. käyttöön tarkoitettuja (ei vielä sellaiseksi julistettuja ja tutkittuja) aineita kyetä tuomitsemaan nykyistä lääkelakia tiukemmin jo ennen huumeeksi julistamista? Entä aineet, jotka eivät kuitenkaan ominaisuuksiltaan ole huumeita eivätkä huumelistalle päädy, ei kai niitä voi arvioida samalla tavalla kuin bentsojen jakelusta saa sakkoja?

Vielä olisi aikaa reagoida asiaan ja kiristää säädöksiä ja mahdollistaa ehkä ei-lääkeluettelossa olevan, päihdyttävään, psykoaktiiviseen tms. käyttöön tarkoitetun aineen levittämisen lääkelakia tiukempi sanktio. Jopa ilman aineen erityistä tarkempaa mainitsemista. Riskinähän näissä designtuotteissa on niiden melkoinen arvaamattomuus ja mahdolliset pitkäaikaisvaikutukset. Toisin sanoen, tutkimusdataa tuotteiden toksisista vaikutuksista saadaan huomattavasti jälkijunassa aineiden leviämiseen nähden. Sitten kun markkinoille tulee tuotteita, joilla on vakavia sivuvaikutuksia, jotka ilmenevät vasta myöhemmin, niin voipi olla jokunen vammautunut henkilö. Toki jokainen myös vastaa itse mitä suuhunsa/suoneensa laittaa, eipä silti, joskus tavara tosin on muuta kuin mitä on luvattu. Miten oikeusjärjestelmä sitten jälkikäteen lähtee näissä asioissa pohtimaan vahinkojen ja rangaistuksen suhdetta, jää nähtäväksi.

Britanniassa tosin tehtiin selvitys, jonka mukaan alkoholi on varsin vaarallinen päihde ja sen vaikutuksethan moni lukija näkee työssään monta kertaakin päivässä. Että miten taas mitäkin suhteuttaa...

Jos potilas on sekavampi kuin meidän yksikössä hoitajansa, kuuluu potilas sairaalahoitoon...

Ylpeiksi jumalat tekevät ensin heidät, jotka jumalat haluavat tuhota.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...