Jump to content
MAINOS

Saako sairaslomasta 1-3vrk myös lisät?


Ninnu

Recommended Posts

Varmaan tyhmä kysymys mutta palkkakuittia tarkastellessani huomasin ettei sunnuntain sairaslomasta oltu maksettu lisiä ollenkaan...

Saako siis sunnuntailta siihenkuuluvat lisät jos on sairaana, vai maksetaanko vain peruspalkka?

"You can't be as an tourist in your own life"

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Käsittääkseni sairaslomasta saa keskiarvon mukaan lasketun tuntipalkan? eli arki aamuna tienaat paremmin olemalla saikulla, pyhäsaikusta ottaa takkiin...

*oho olin väärässä... ei yllättävää*

Link to comment
Share on other sites

Teme on oikeilla jäljillä. Sairausloman ajalta saa kuukausipalkan ja menetettyjä lisiä kompensoi sairauslomalisä (nimestä en ole satavarma), joka on lasketaan muistaakseni viimeisten 6 kk:n lisien mukaan. Mutta siis sairauslomalisä on vakio sairastuit sitten arkena tai sunnuntaina. Itse en ole valitettavasti ollut sairauslomalla pitkään aikaan, joten en pääse tarkistamaan noita tietoja palkkakuitista :nauraa:

siis KVTES:n mukaan näin.

Kokemus on hyvä opettaja, mutta lähettää sikamaisen isoja laskuja

Link to comment
Share on other sites

KVTES:n mukaan sairasloman ajalta maksetaan varsinainen palkka (enemmän kuin peruspalkka), sisältäen mm. tehtäväkohtaisen palkan, henkilökohtaiset lisät ja hk-lisien vuosisidonnaiset osat / vastaavat. Lisäksi, jos säännölliseen työaikaan on kuulunut sunnuntaityötä, maksetaan niiden kompensaatio samalla kaavalla, kuin vuosiloman kompensaatiossakin (KVTES:n 5.luku, 2§, 6.mom.) Ns. menetettyjä suntislisiä tai muitakaan epämukavan työajan korvauksia ei makseta. Eli menetetyllä tarkoitan sairasloman alle jäänyttä sunnuntaita, yövuoroa jne.

Link to comment
Share on other sites

Jep jep... sunnuntain sairastelu klo 7-22 toi tosiaan takkiin sen 150 e ja rapiat. Sairaslomalisää sain 20e. Eli jatkossa sunnuntaina vaikka pääkainalossa töihin, varsinkin tuplavuoroon!

"You can't be as an tourist in your own life"

Link to comment
Share on other sites

TP- tessissä maksetaan suunniteltujen vuorojen mukaan, eli jos jo lista on valmiina niin saa lisät.

"Köyhät venyttelee, rikkaat käyttää särkylääkkeitä."

Link to comment
Share on other sites

TP- tessissä maksetaan suunniteltujen vuorojen mukaan, eli jos jo lista on valmiina niin saa lisät.

Niinkö? Pystytkö linkittämään TP-tessistä ko. kohdan tänne?

Link to comment
Share on other sites

Neuvottelutulos on vasta tullut uusia tekstejä ei vielä ole, mutta vanhassa näin (§19).

http://www.finlex.fi/data/tes/stes1603-PT24TervpalTSN0710.pdf

Minä en löytänyt tuosta pykälästä sellaista kohtaa.

Mä kanssa katselin tuota sopimusta, mutta en mistään sitä kohtaa löytänyt, ainoastaan siellä oli samalla tavalla kuin KVTESsissä, että lasketaan keskimääräiset lisät ja niiden perusteella sairaslomalisä.

15§ Lisät palkalliselta poissaololta

23. Palkalliselta poissaoloajalta otetaan huomioon säännöllisestä työajalta tulevat lisät siten, kuin tämän työehtosopimuksen 16 §:n 8. kappaleessa on määrätty.

16 § 8. Vuosiloman ajalta työntekijällä on oikeus saada palkkansa vuosi-lomalain mukaisesti. Sen lisäksi kuukausipalkkaisella työntekijällä, jonka työaikaan sisältyy säännöllisenä työaikana tehtävää sunnun-tai-, ilta-, yö- tai lauantaityötä, on oikeus saada em. työaikakorvauk-sia vastaava lisäys vuosiloma-ajan palkkaan ja vuosilomakorvauk-seen. Työaikakorvauksista suoritettava rahakorvaus otetaan huo-mioon vuosiloma-ajan palkassa niin, että varsinaisen kuukausipal-kan perusteella laskettua vuosilomapäiväpalkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka osoittaa, kuinka monta prosenttia lomanmää-räytymisvuoden aikana maksetut työaikakorvaukset ovat olleet sa-malta ajalta maksetuista varsinaisista säännöllisen työajan palkois-ta.

muokattu tummennuksia ja alleviivauksia..

Toivo on puoli elämää, välinpitämättömyys on puoli kuolemaa.

-Kahlil Gibran

Link to comment
Share on other sites

Missään ei mainita kuin täysi palkka, tätä ei ole tarkennettu koska ei ole suhteutettu mistään kuten kunnalla. Näin kuitenkin toimmitaan, sillä tiedän että työnantaja haluaisi samanlaista ratkaisua kuin kv- tessissä.

"Köyhät venyttelee, rikkaat käyttää särkylääkkeitä."

Link to comment
Share on other sites

Missään ei mainita kuin täysi palkka, tätä ei ole tarkennettu koska ei ole suhteutettu mistään kuten kunnalla. Näin kuitenkin toimmitaan, sillä tiedän että työnantaja haluaisi samanlaista ratkaisua kuin kv- tessissä.

Tuo Piikkiksen laittamat pykälät antavat ymmärtää, että TP-tessissä maksetaan prosenttuallinen korotus, jolla kombensoidaan palkkallisen poissaolossa (mm. sairasloma) epämukavan työajan korvaukset. Eli se ei ole sama asia, että jos olet sairaana sunnuntain, saisit ko. sunnuntain lisät automaattisesti. Eli sinällään tuo ei juurikaan poikkea KVTES:sta

Link to comment
Share on other sites

Ekomamma, täydellä palkalla tarkoitetaan peruspalkkaa, vuorotyölisät ovat lisiä.

momentista 19 lainaus:

1. Jos työntekijä työsuhteen jatkuttua 90 kalenteripäivää on sairau-den tai tapaturman vuoksi työkyvytön eikä hän ole aiheuttanut sai-rauttaan tai tapaturmaa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella,hänellä on työsuhteen jatkuessa oikeus saada kussakin poissaolo-tapauksessa työnantajaltaan palkkansa seuraavasti:

• 28 kalenteripäivältä, mikäli yhtäjaksoinen työsuh-de on kestänyt alle 3 vuotta,

• 35 kalenteripäivältä, mikäli yhtäjaksoinen työsuh-de on kestänyt yli 3 vuotta mutta alle 5 vuotta

• 42 kalenteripäivältä, mikäli yhtäjaksoinen työsuh-de on kestänyt yli 5 vuotta mutta alle 10 vuotta

• 56 kalenteripäivältä, mikäli yhtäjaksoinen työsuh-de on kestänyt yli 10 vuotta.

a) Sairausvakuutuslain tarkoittamaan karenssiai-kaan sisältyvältä ajanjaksolta maksetaan täysi palk-ka ja tämän jälkeiseltä ajanjaksolta päiväpalkan ja sairausvakuutuslain perusteella suoritettavan päivä-rahan erotus. Palkan erotusosan suorittaminen edellyttää, että työnantajalle on selvitetty työntekijäl-le maksettavan tai jo maksetun päivärahan määrä.

b) Työnantaja suorittaa palkan suoraan työntekijäl-le, jolloin työnantaja hakee sairausvakuutuslain mu-kaisen korvauksen sairausvakuutustoimistolta saa-tuaan työntekijältä siihen tarvittavat selvitykset. Päi-värahan ylittäessä palkan määrän, ylimenevä osa kuuluu työntekijälle.

Täydestä palkasta puhutaan siksi, että sairasloman jatkuessa pidempään, saa vain osan palkasta, esim. 75 % (en nyt muista tarkkoja prosentteja, mutta get my point?)

Toki jos jossain on niin hyvä paikallinen sopimus, että lisätkin saa, niin se on eri asia. Pelastuslaitoksillahan saa, jos on kiinteät lisät (42 % joka kk), niin lisät tulee vaikka olisi sairaanakin.

Toivo on puoli elämää, välinpitämättömyys on puoli kuolemaa.

-Kahlil Gibran

Link to comment
Share on other sites

Näin meillä on käytäntö ainakin tes neuvottelijoiden mukaan...

"Köyhät venyttelee, rikkaat käyttää särkylääkkeitä."

Link to comment
Share on other sites

Näin meillä on käytäntö ainakin tes neuvottelijoiden mukaan...

Ei nyt oikein vakuuttanut mua ainakaan. Täysin epäloogistahan niitä ois maksaa sairastelijalle, kun niiden idea on tehdä se epämukava työaika houkuttelevammaksi... Eikä kovin kannattavaakaan tässä maailmassa missä saat helposti saikkua kun vähän yskäset puhelimessa.

Anna muutokselle aikaa. Eihän mikään voi kasvaa pellossa, jota jatkuvasti kynnetään.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...