Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

hätälääkintäteknikko

U-huume?

Recommended Posts

hätälääkintäteknikko

Hei hyvät kollegat.

Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta törmäsin tuossa tilanteeseen, jossa väitettiin virtsassa otetusta näytteessä olevan  morphinin positiivinen. Itselläni on sellainen käsitys, ettei virtsasta saa niin tarkkoja tuloksia, vaan ainoa mahdollinen tulos olisi että opiaatit on positiivisia. Minun mielestä tarkat aine määritykset on mahdollista saada vain seerumi näytteestä, mutta nyt kyseessä oli siis virtsanäyte.

Eli kysymykseni on, onko olemassa virtsanäytettä, jolla pystyy määrittämään mikä opiaatti on kyseessä?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gents

Yleisimmät seulontatutkimukset ovat seuraavat:

U-Huume-4

Amfetamiini johdannaisineen, bentsodiatsepiinit,

kannabis ja opiaatit. Testi kattaa yleisimmin Suomessa väärinkäytetyt aineet.

U-Huume-5

Amfetamiini johdannaisineen, fensyklidiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit.

Testi kattaa kansainvälisesti yleisimmin testatut huumausaineet.

U-Huume-7

Amfetamiini johdannaisineen, fensyklidiini, barbituraatit, bentsodiatsepiinit,

kannabis, kokaiini ja opiaatit. Testi kattaa laajasti sekä huumausaineet että

yleisimmin väärinkäytetyt lääkeaineet.

http://www.helsinginlaakarikeskus.fi/tyoterveyshuolto/?file=content_exec&id=38

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jollyx

Meillä duunissa seulotaan automaattisesti opiaatit, buprenorfiini, metadon, dekstropropoksifeeni, cannabis, amfetamiini, kokaiini, bentsodiatsepiinit, GHB, kodeiini. Tuo meillä u-huum, ja ihan perussetti siis.

Lisäksi jos asiakas on esimerkiksi bzd-vieroituksessa, vieroituslääkityksenä opamox, saatetaan satunnaisesti pyytää tai jos aihetta epäillä muiden bentsojen käyttöä vielä otetusta seulasta bentsoerittely jotta nähdään onko asiakas käyttänyt muita bentsoja kuin meiltä saamaansa opamoxia.

Opiaateista pystyy myös tekemään erittelyjä, en muista että meillä olisi ollut tarvetta tavan labraerittelyihin opiaattien osalta joten en mene sanomaan mitä se erittely näyttää. Mutta oikeuslääketieteen laitokselle ollaan joissakin tapauksissa lähetetty opiaattipositiivisia seuloja, ja siellä mun käsityksen mukaan seulotaan todella laajasti tuohon kategoriaan kuuluvia aineita. Uskoisin myös morphinin pystyttävän seulomaan siis.

Lisäksi huumausaineista ja lääkeaineista saadaan haluttaessa tietää cut-off arvoja ja niitä kyselläänkin aika paljon pitoisuuden selvittämiseksi.

Näin meillä, talokohtaisia eroja on.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Piikkis

Kyllä virtsastakin saadaan eriteltyä morfiini jos niin halutaan, periaatteessahan pissan huumeosoituksissa positiiviset tulokset pitäisi aina lähettää jatkotutkimuksiin, muunmuassa väärien positiivisten tulosten takia.  Sen vuoksi ainakin HUSsissa tulee aina vakiolausunto mukaan huumepissavastaukseen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Piikkis

Tuolla yleisimpiä huumetestejä virtsasta: http://huslab.fi/cgi-bin/ohjekirja/tt_cgi.exe?hakulauseke=huume&submit=hae . Eipä näy morkkua erillisenä, pelkkä "opiaatit".

Se ei kuulukaan HUSLABin omaan repertuaariin, vaan lähetetään aina oikeustieteelliseen.. Eikä sitä saa seulontana, vaan pitää aina pyytää nimenomaan sitä määritystä.

Näytettä säilytetään analysoinnin jälkeen pakastettuna kaksi kuukautta, minä aikana on mahdollista tehdä varmistuspyyntö Helsingin yliopiston Oikeuslääketieteen laitoksella tehtäväksi.

http://olo.hjelt.helsinki.fi/palvelut/ulaak.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...