Jump to content
MAINOS

U-huume?


hätälääkintäteknikko

Recommended Posts

Hei hyvät kollegat.

Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta törmäsin tuossa tilanteeseen, jossa väitettiin virtsassa otetusta näytteessä olevan  morphinin positiivinen. Itselläni on sellainen käsitys, ettei virtsasta saa niin tarkkoja tuloksia, vaan ainoa mahdollinen tulos olisi että opiaatit on positiivisia. Minun mielestä tarkat aine määritykset on mahdollista saada vain seerumi näytteestä, mutta nyt kyseessä oli siis virtsanäyte.

Eli kysymykseni on, onko olemassa virtsanäytettä, jolla pystyy määrittämään mikä opiaatti on kyseessä?

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Yleisimmät seulontatutkimukset ovat seuraavat:

U-Huume-4

Amfetamiini johdannaisineen, bentsodiatsepiinit,

kannabis ja opiaatit. Testi kattaa yleisimmin Suomessa väärinkäytetyt aineet.

U-Huume-5

Amfetamiini johdannaisineen, fensyklidiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit.

Testi kattaa kansainvälisesti yleisimmin testatut huumausaineet.

U-Huume-7

Amfetamiini johdannaisineen, fensyklidiini, barbituraatit, bentsodiatsepiinit,

kannabis, kokaiini ja opiaatit. Testi kattaa laajasti sekä huumausaineet että

yleisimmin väärinkäytetyt lääkeaineet.

http://www.helsinginlaakarikeskus.fi/tyoterveyshuolto/?file=content_exec&id=38

Link to comment
Share on other sites

Meillä duunissa seulotaan automaattisesti opiaatit, buprenorfiini, metadon, dekstropropoksifeeni, cannabis, amfetamiini, kokaiini, bentsodiatsepiinit, GHB, kodeiini. Tuo meillä u-huum, ja ihan perussetti siis.

Lisäksi jos asiakas on esimerkiksi bzd-vieroituksessa, vieroituslääkityksenä opamox, saatetaan satunnaisesti pyytää tai jos aihetta epäillä muiden bentsojen käyttöä vielä otetusta seulasta bentsoerittely jotta nähdään onko asiakas käyttänyt muita bentsoja kuin meiltä saamaansa opamoxia.

Opiaateista pystyy myös tekemään erittelyjä, en muista että meillä olisi ollut tarvetta tavan labraerittelyihin opiaattien osalta joten en mene sanomaan mitä se erittely näyttää. Mutta oikeuslääketieteen laitokselle ollaan joissakin tapauksissa lähetetty opiaattipositiivisia seuloja, ja siellä mun käsityksen mukaan seulotaan todella laajasti tuohon kategoriaan kuuluvia aineita. Uskoisin myös morphinin pystyttävän seulomaan siis.

Lisäksi huumausaineista ja lääkeaineista saadaan haluttaessa tietää cut-off arvoja ja niitä kyselläänkin aika paljon pitoisuuden selvittämiseksi.

Näin meillä, talokohtaisia eroja on.

Link to comment
Share on other sites

Kyllä virtsastakin saadaan eriteltyä morfiini jos niin halutaan, periaatteessahan pissan huumeosoituksissa positiiviset tulokset pitäisi aina lähettää jatkotutkimuksiin, muunmuassa väärien positiivisten tulosten takia.  Sen vuoksi ainakin HUSsissa tulee aina vakiolausunto mukaan huumepissavastaukseen.

Toivo on puoli elämää, välinpitämättömyys on puoli kuolemaa.

-Kahlil Gibran

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Tuolla yleisimpiä huumetestejä virtsasta: http://huslab.fi/cgi-bin/ohjekirja/tt_cgi.exe?hakulauseke=huume&submit=hae . Eipä näy morkkua erillisenä, pelkkä "opiaatit".

Se ei kuulukaan HUSLABin omaan repertuaariin, vaan lähetetään aina oikeustieteelliseen.. Eikä sitä saa seulontana, vaan pitää aina pyytää nimenomaan sitä määritystä.

Näytettä säilytetään analysoinnin jälkeen pakastettuna kaksi kuukautta, minä aikana on mahdollista tehdä varmistuspyyntö Helsingin yliopiston Oikeuslääketieteen laitoksella tehtäväksi.

http://olo.hjelt.helsinki.fi/palvelut/ulaak.htm

Toivo on puoli elämää, välinpitämättömyys on puoli kuolemaa.

-Kahlil Gibran

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...