Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Vepi78

Eristetyn potilaan vierihoidosta?

Recommended Posts

Vepi78

Olisin tässä tiedustellut, onko olemassa joitain suosituksia (STM, THL ym.) joka suosittaa/velvoittaa vierihoitajan käytön eristetylle potilaalle?? MT-lakihan ei suoranaisesti tätä vaadi mutta muistelen että jokin suositus olisi olemassa??

Ja jos sen vielä löytäisi kirjallisessa muodossa niin kiva olisi.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Pöllö

Olisin tässä tiedustellut, onko olemassa joitain suosituksia (STM, THL ym.) joka suosittaa/velvoittaa vierihoitajan käytön eristetylle potilaalle?? MT-lakihan ei suoranaisesti tätä vaadi mutta muistelen että jokin suositus olisi olemassa??

Mielenterveyslaki vaatii kyllä potilaan jatkuvaa valvontaa (ks. esim. www.finlex.fi, ajantasainen lainsäädäntö, mielenterveyslaki). Lakia muutettiin (21.12.2001/1423), jolloin 22 e ja f -pykälät erityisesti kuvaavat eristämistä, f:n 2. momentissa kysymääsi asiaa kuvataan seuraavasti:

"Kun potilas on määrätty eristettäväksi tai sidottavaksi, on hänelle samalla määrättävä vastuuhoitaja, jonka tulee huolehtia siitä, että potilas saa toimenpiteen aikana riittävän hoidon ja huolenpidon ja mahdollisuuden keskustella hoitohenkilökunnan kanssa. Sidotun tai alaikäisen potilaan tilaa on jatkuvasti seurattava siten, että hoitohenkilökunta on näkö- ja kuuloyhteydessä potilaaseen."

STM on muistiossaan 28.5.2002 käsitellyt asiaa. Linkkiä valitettavasti ei mulla ole. Siihen viitataan joissain sairaanhoitopiirien ohjeissa, mutta esim. ei kaikissa netistä löytyvissä opinnäytetöissä...  Eipä tosin Valvirakaan sivuillaan noihin ohjeisiin viittaa http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/mielenterveys/tarkkailu_ja_hoito

Aiheesta löytyy myös mm. eduskunnan oikeusasiamiehen kannanottoja, joissa sekavaa ja mahdollisessa myrkytystilassa olevaa henkilöä on tarkkailtu videomonitorilla, mikä ei ole ollut riittävää (ks. esitelmä http://nova.ksshp.fi/Public/download.aspx?ID=14563&GUID=%7BB7372388-2216-467F-92BB-FA635B9D9435%7D )

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vepi78

Kyllä, laki vaatii jatkuvaa valvontaa sekä sidotun potilaan kohdalla henkilökunnalla tulee olla näkö- ja kuuloyhteys.

Mutta ymmärtääkseni tuohon näkö- ja kuuloyhteyteen riittää kamera- sekä mikrofoniyhteys???

Ja mitä tarkoittaa "jatkuvasti seurattava". Riittääkö esim. että joku kirjaa potilaasta tiedot joka 15 minuutin välein, vaikka välillä tekeekin osaston muita töitähuh.gif

Ja kuinka muualla toimitaan jos vierihoitajaa ei saada?? Olisi ihan kiva saada eri paikkojen käytäntöjä sekä ohjeita.

Olen huomannut että eri sairaaloissa on hyvin erilaiset ohjeet ko. asian toteuttamisen kanssa...

Ja kiitos Pöllölle edellisestä vastauksesta..

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Inflikted

Meillä leparipotilaan kanssa vierihoitaja koko ajan, eristyksiä muuten seurataan kamera-ja mikrofoniyhteydellä. Ja kirjaukset tietyin väliajoin hoitajien toimesta. En ole vielä törmännyt itse siihen, ettei leparivahtiin saada ylimääräistä hoitajaa, mutta jos esim. yöksi ei ketään saa, niin toinen vierihoitajana  ja toinen osaston puolella (vaihdellaan hukeja).

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vepi78

Nykyisessä paikassa mennään aika harmaalla alueella... Leparipotilaalla ei ole vierihoitajaa...

Siksi olisin ollut vailla selkeitä ohjeita / määräyksiä (jonkun virallisen tahon) missä selkeästi määrätään vierihoitaja...

Minäkin olen tottunut aikaisemmissa työpaikoissa siihen että leparipotilaan vieressä on vierihoitaja.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Jio

Nykyisessä paikassa mennään aika harmaalla alueella... Leparipotilaalla ei ole vierihoitajaa...

-Oleko kunnallisella vai yksityisellä puolella töissä?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
dino

Meillä leparipotilaan kanssa vierihoitaja koko ajan, eristyksiä muuten seurataan kamera-ja mikrofoniyhteydellä. Ja kirjaukset tietyin väliajoin hoitajien toimesta. En ole vielä törmännyt itse siihen, ettei leparivahtiin saada ylimääräistä hoitajaa, mutta jos esim. yöksi ei ketään saa, niin toinen vierihoitajana  ja toinen osaston puolella (vaihdellaan hukeja).

Ja sitten kun tuo sama potilas on viikon päästä tk:n vuodeosastolla lepareissa tai eristettynä, ei tarvitse käytännössä enää minkäänlaista valvontaa tai seurantaa..

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Mandy83

Meillä leparipotilaan kanssa vierihoitaja koko ajan, eristyksiä muuten seurataan kamera-ja mikrofoniyhteydellä. Ja kirjaukset tietyin väliajoin hoitajien toimesta. En ole vielä törmännyt itse siihen, ettei leparivahtiin saada ylimääräistä hoitajaa, mutta jos esim. yöksi ei ketään saa, niin toinen vierihoitajana  ja toinen osaston puolella (vaihdellaan hukeja).

Ja sitten kun tuo sama potilas on viikon päästä tk:n vuodeosastolla lepareissa tai eristettynä, ei tarvitse käytännössä enää minkäänlaista valvontaa tai seurantaa..

Niin ikävän totta...Meille on kyllä nykyään tullut lappu, jossa lääkäri määrittelee syyn lepareihin jne. Ja lisäks siinä on erillinen sivu hoitajien huomioille.. Jos on laitettu lapreihin niin miks jne.. Mutta edelleenkeen somatiikan puolella ei ole vierihoitajia taikka näkö/kuuloyhteyttä.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Pöllö

Hm, pitkäaikaisosastojen magneettivyöt?

Eivät ole välttämättä mielenterveyslain nojalla eristettyjä/sidottuja, mutta jostakin pitäisi löytyä laillinen peruste liikkumisen rajoittamiselle? Löytyykö niitä STM:n ohjeita mistään, oliko niissä mitään, tai onko shp- tms. ohjeissa millaisia esimerkkejä?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Mandy83

Meillä just lainassa ollut neuron hoitaja sanoi, että pelkät magneettivyöt on huono ratkaisu. Koska harvemminhan niitä laitetaan liian tiukalle tms, jolloin potilas saattaa päästää liikkumaan ja huonommassa tapauksessa kuristua tms.. Eli parhain ratkaisu olisi siis kädet,jalat ja vartalosta kiinni. Mahtaa olla pikkaisen karun näköistä. Ja esmes meidän lafkan tarra käsi"leparit" on kyllä niin syvältä, ettei arskakaan paista sinne.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Inflikted

Hm, pitkäaikaisosastojen magneettivyöt?

Eivät ole välttämättä mielenterveyslain nojalla eristettyjä/sidottuja, mutta jostakin pitäisi löytyä laillinen peruste liikkumisen rajoittamiselle? Löytyykö niitä STM:n ohjeita mistään, oliko niissä mitään, tai onko shp- tms. ohjeissa millaisia esimerkkejä?

Lakia vanhuspotilaiden sitomisesta ei ole, mutta Valvira ottaa kantaa tähän:

http://www.valvira.fi/tietopankki/kannanotot/liikkumista_rajoittavien_turvallisuusvalineiden_kaytosta_vanhuspotilailla_tehtava_joka_kerran_yksiloity_paatos

Kaavailtuun vanhuslakiin tähän ymmärtääkseni pitäisi tulla pelisäännöt.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
dino

Hm, pitkäaikaisosastojen magneettivyöt?

Pitkäaikaisosastoista en tiedä, mutta ainakin meidän tk:n vuodeosastoilla on leparit ja eristys säännöllisessä käytössä potilaan oman turvallisuuden vuoksi, eli nykyisillä resursseilla ja tk:n potilasmateriaalilla täysin perusteltu toimenpide.

Eivät ole välttämättä mielenterveyslain nojalla eristettyjä/sidottuja, mutta jostakin pitäisi löytyä laillinen peruste liikkumisen rajoittamiselle?
Potilaslaki puhuu potilaan oikeudesta saada terveyttä ja henkeä uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisista annetun lain mukaan hoitajilla ja lääkäreillä on velvollisuus ehkäistä sairauksia ja tapaturmia parhaansa mukaan. Oliskohan se sitten nämä lait ja tuo Valviran ohje jonka perusteella on ohjeistukset sairaalohin laadittu..?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vepi78

Saako yksityidellä puolella käyttää lepositeitä ollenkaan??? Tietääkseni ei.....

Olen töissä kunnallisella puolella (psykiatria) ja mielenkiinto on (taas) herännyt eristetyn potilaan ohjeisiin, määräyksiin sekä käytäntöihin. Periaatteessa yksinkertainen asia mutta käytännössä ei näytä olevan.

- Oman oikeusturvani takia tässä asiaa selvittelen.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
-VF-

Saako yksityidellä puolella käyttää lepositeitä ollenkaan??? Tietääkseni ei.....

Miksei saisi? Eikö lait ja määräykset koske kaikkia samalla tavalla?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Pöllö

Potilaslaki puhuu potilaan oikeudesta saada terveyttä ja henkeä uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisista annetun lain mukaan hoitajilla ja lääkäreillä on velvollisuus ehkäistä sairauksia ja tapaturmia parhaansa mukaan. Oliskohan se sitten nämä lait ja tuo Valviran ohje jonka perusteella on ohjeistukset sairaalohin laadittu..?

Valviran ohjeessahan ei päätöksentekoperusteita suoraan näy, mutta tekstin takana voisivat vaikkapa tällaiset periaatteet olla. Onhan noita pakkotilaperusteita ja ehkä joskus ns. terve järki voi myös olla mukana.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vepi78

Saako yksityidellä puolella käyttää lepositeitä ollenkaan??? Tietääkseni ei.....

Miksei saisi? Eikö lait ja määräykset koske kaikkia samalla tavalla?

Ymmärrykseni mukaan vastentahtoisia toimenpiteitä saa suorittaa vain (psyk.) sairaalaosastolla ja vain silloin kuin potilas on vastentahtoisessa hoidossa..

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
dino

Saako yksityidellä puolella käyttää lepositeitä ollenkaan??? Tietääkseni ei.....

Miksei saisi? Eikö lait ja määräykset koske kaikkia samalla tavalla?

Ymmärrykseni mukaan vastentahtoisia toimenpiteitä saa suorittaa vain (psyk.) sairaalaosastolla ja vain silloin kuin potilas on vastentahtoisessa hoidossa..

Luitko tuon Infliktedin linkittämän Valviran linkin? Sen nojalla terveyskeskuksissa, kehitysvammalaitoksissa yms. rajoitetaan potilaiden vapautta aivan yleisesti, miten yksityinen olisi tässä asiassa jotenkin eri asemassa..?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vepi78

Tarkoitukseni olikin selvitellä leposide/vierihoitaja käytäntöä psykiatriassa.

Mitä sanoo laki ja mitä sanoo erilaiset ohjeet ja suositukset. Toi laki osuus on selvää mutta sitten on näitä suosituksia ja sairaaloiden omia ohjeita.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Inflikted

Saako yksityidellä puolella käyttää lepositeitä ollenkaan??? Tietääkseni ei.....

Miksei saisi? Eikö lait ja määräykset koske kaikkia samalla tavalla?

Ymmärrykseni mukaan vastentahtoisia toimenpiteitä saa suorittaa vain (psyk.) sairaalaosastolla ja vain silloin kuin potilas on vastentahtoisessa hoidossa..

Jos tässä haetaan esim. yksityistä mielenterveyskuntoutujien hoitokotia, niin siellähän ei lepositeitä ym. pakkotoimenpiteitä saa käyttää. Aletaan mennä jokamiehenoikeuksien/velvollisuuksien puolelle, kun hoitokodissa joku alkaa riehumaan. Silloin soitetaan poliisia paikalle ja kyyti tk:seen/putkaan. Tällaisilla paikoilla on tietenkin oikeus valita asukkinsa, joten erityisen hankalat/aggressiiviset saavat lähteä ja päätyvät ennemmin tai myöhemmin psyk.sairaanhoidon piiriin. Myös asukkaat ovat vapaaehtoisesti (enempivähempi) hoitokodissa ja kyse rajoituksissa on enemmänkin hoitosopimuksen kaltaisia rajoituksia esim. tuntitupakat. Varmaan taas tk:t ym. ovat oma lukunsa, tuo Dinon kirjoitus tuntuu musta järkevältä. En siis tunne näiden käytäntöjä juuri lainkaan.

Tuohon leposide/vierihoitaja käytäntöön vastasinkin jo aiemmin, enkä tiedä muiden sairaaloiden käytäntöjä.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Pöllö

http://www.eduskunta.fi/eoaratkaisut/eoak%204314/2006

Tuon päätöksen sivulta 8 alkavan "käsityksen mukaan " hoitosopimuksella voi pyyhkiä haitaria jos sopimus ei ole kiva.

Mielenterveyspotilaiden eristämistä koskeva tarkka lainsäädäntö on historian tuomaa, ja hyvä niin, että aiheesta on säädöksiä. Somaattiselle puolelle ei vastaavaa, erillistä lainsäädäntöä valitettavasti ole luotu, joten käytäntö on muotoutunut eri pykälien tulkinnasta ja oikeuskäytännöstä. Mt-pykäliä ei voi soveltaa sellaisenaan somaattisen potilaan hoitoon - ellei siellä sitten täyty ne M1 jne.-kriteerit.

Hoitosopimuksenhan asiakas voi purkaa halutessaan. Se on käsittääkseni vapaaehtoinen ja yksi keino yrittää hallita esim. potilaan päihteiden tai lääkkeiden käyttöä. Opiaattien korvaushoidossa ns. apteekkisopimus mainitaan erikseen laissa.

Mutta on tämä hieno yhteiskunta, huumepotilas yrittää tappaa toisen korvaushoitopotilaan, mutta julkisella paikalla, ja sitten ihmetellään, onko ollut oikein miettiä yhden hoitomuodon lopettamista, kun henkilö on siirtynyt esim. vankilaan. Mielenkiintoisesti oikeusasiamiehen päätös ei kerro syytä tapon yritykseen, onko se liittynyt esimerkiksi lääkkeiden vaatimiseen toiselta henkilöltä.

Yksi lähtökohta myös tarinasta puuttuu, ja se on lääkkeen toimittaminen, jos on syytä epäillä sen väärinkäyttöä, tai jos lääkkeen määrännyttä lääkäriä on johdettu harhaan. Lääkettä jopa kielletään toimittamasta, kunnes asia on selvitetty lääkkeen määrääjän kanssa.

Oikeusasiamies tosin on ottanut kantaa vain hoidon päättämiseen ja siitä keskustelemiseen potilaan kanssa. Toisin sanoen hoitoa ei olisi saanut evätä, vaan sen jatkamisesta ja hoitomuodosta olisi tullut keskustella potilaan kanssa. Vois kyllä päätellä, että hoitolaitos voi tehdä myös hoitosopimuksen, jossa määritetään lakiin perustuvia hoidon ehtoja, tai siihen kirjataan tavallaan taso, millaisia potilaita hoitolaitoksessa hoidetaan. Mikäli potilas on uhkaava tms., niin hänhän ei välttämättä enää sovellu ko. hoitolaitokseen, vaan hänet siirretään vaativammille potilaille tarkoitettuun hoitomuotoon. Potilasta tulee tietysti kuunnella, kevein perustein siirtoa ei voitane tehdä, mutta silloin voisi löytyä juridisemmin perustellumpia keinoja? Mutta tämä omaa spekulointia, ei perustu lakiin tai oikeuskäytäntöön.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Japis

Saako yksityidellä puolella käyttää lepositeitä ollenkaan??? Tietääkseni ei.....

Miksei saisi? Eikö lait ja määräykset koske kaikkia samalla tavalla?

Ymmärrykseni mukaan vastentahtoisia toimenpiteitä saa suorittaa vain (psyk.) sairaalaosastolla ja vain silloin kuin potilas on vastentahtoisessa hoidossa..

Juuri näin. Mielenterveyslain mukaisia pakkotoimenpiteitä (esim. huone- tai leposide-eristyksiä) ei voida suorittaa muualla kuin kunnallisessa tai valtiollisessa psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa tarkkailussa olevalle tai pidättävällä hoitopäätöksellä olevalle potilaalle. Jos näitä toimenpiteitä voitaisiin lainvoimaisesti suorittaa myös yksityisellä puolella, niin psykiatria olisi yksityistynyt jo aika päiviä sitten. Täysin eriasia on tietenkin eri lastenhuoltoon, kehitysvammahuoltoon ja vanhushuoltoon erikoistuneet yksiköt joita säätelevät eri lait ja asetukset.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
mirriau

Saako yksityidellä puolella käyttää lepositeitä ollenkaan??? Tietääkseni ei.....

Miksei saisi? Eikö lait ja määräykset koske kaikkia samalla tavalla?

Ymmärrykseni mukaan vastentahtoisia toimenpiteitä saa suorittaa vain (psyk.) sairaalaosastolla ja vain silloin kuin potilas on vastentahtoisessa hoidossa..

Oikeestaan meillä psykiatrian puolella on käytössä mielenterveyslaki ja somatiikan puolella omansa. Somatiikan puolella ei voi käyttää mielenterveyslain sallimia rajoituksia, kun niiden toteuttamista valvoo psykiatrian ylilääkäri.Somatiikan rajoitukset perustuu muuhun kun psykiatrisiin sairauksiin.

Oikeastaan paremmalta kuulostaa kyllä virallinen "potilaan tahdosta riippumaton hoito"- kun vastentahtoinen..

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
mirriau

Tarkoitukseni olikin selvitellä leposide/vierihoitaja käytäntöä psykiatriassa.

Mitä sanoo laki ja mitä sanoo erilaiset ohjeet ja suositukset. Toi laki osuus on selvää mutta sitten on näitä suosituksia ja sairaaloiden omia ohjeita.

Meillä pystyeristys voidaan seurata monitorista, mutta leparieristys vaatii vierihoitajan keskusteluetäisyydelle. Vierihoitaja kirjaa vähintään 15min välein potilaan voinnin, syönnit, wc , suhku ja tupakkareissut, sekä mitkä raajat on kiinni.. lääkäri käy virka-aikana 4h välein, muina aikoina vähän harvemmin.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×