Jump to content

Kaikki tapahtumat

Tämä syöte päivittyy automaattisesti     

 1. Tunnin sisällä
 2. Tänään
 3. Vieras

  Kansanedustaja: Kaikista ei ole hoitajaksi

  Tyttäreni haki ensihoitaja/sairaanhoutajaksi. Luki paljon ja olisi erittäin hyvä alalle. Mutta ei päässyt. Onko järkeä, että netun kautta tehdään 90min kokeet? Monella nuorelka on mukana taustatuki jotka vastaavat kokeisiin nuorensa puolesta. Tämä on väärin. Soveltuvuustestit takaisin kouluun, jolloin ei ole ammatti ihmisiä vastaamassa nuorensa puolesta. Tähänkö ollaan menty?
 4. Vieras

  Kansanedustaja: Kaikista ei ole hoitajaksi

  Entiset päihdekuntoutujat tai elämässään muuten kovia kokeneet voivat olla erinomaisia kokemusasiantuntijoita hoitoalalla. Hoitoalalla tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelytaitoja, jatkuvaa kehitysmyönteisyyttä työssään. Hoitaja voi olla persoonaltaan inrovertti, mutta on osattava työrupeamansa aikana olla ekstrovertti. Ei voi olla pöpökammoinen tai hajuherkkä, vaikka joissain ääritilanteissa se on ymmärrettävää. Ulkosuomalaisissa voi olla äärimmäisen hyviä hoitajia kielitaitopuutteistaan huolimatta, jotka tuovat omat kulttuuriperintönsä esiin, kuten vanhusten kunnioittaminen. Se huokuu esim. muistisairaille kosketuksen ja hoivan, hyräilyn kautta; ei pelkästään suullisena kommunikaatiota. Olen itse työssäni tavannut sekä kantasuomalaisissa ja maahanmuuttajissa ääripäitä. Hyviä ja alalle sopimattomia. Meillä Suomessa tulee pian vastaan tilanne, jossa maahanmuuttajaväestö ikääntyy, jolloin heidän vanhushoitoon tarvitaan heidän kulttuuristaan tulleita hoitajia. Tietenkin olisi ideaalitilanne meidän sodassa tai sodan jalkoihin jääneiden vanhusten hoitotyö, jossa he saisivat optimaalisen kunnioituksen uhrauksistaan, joita ovat maamme eteen tehneet. Ehdottomasti soveltuvuuskokeiden palautus! Se on myös etu kokeista karsiutuvalle, uravalinnoissaan epävarmalle hakijalle. Tuolloin ei tarvitse kokea itsetunnollisia kriisejä, jos opintojen aikana kokee tai nähdään, ettei ole soveltuva alalle.
 5. Eilen
 6. Vieras

  Kansanedustaja: Kaikista ei ole hoitajaksi

  Minäkin vanha juoppo,nyt 10 vuotta nuorten skitsojen kanssa..Uskallan väittää että ymmärrän paremmin heitä kun joku ns.normaalin elämän elänyt..
 7. Vieras

  Kansanedustaja: Kaikista ei ole hoitajaksi

  Kyllähän ihmetystä herättää miten nämä huonosti suomea puhuvat ovat ylipäätään saaneet koulun läpi. Karhunpalvelus niin työntekijälle kuin työnantajalle. Potilaista puhumattakaan...
 8. Vieras

  Kansanedustaja: Kaikista ei ole hoitajaksi

  Suomen kieltä olisi myös tulevien opiskelijoiden osattava ehdottomasti puhua sekä myös ymmärtää mitä muut heille puhuu. Uskomattomia tapauksia on tullut vastaan. Heidän ei olisi pitänyt ikinä päästä opiskelijoiksi hoitoalalle.
 9. Vieras

  Kansanedustaja: Kaikista ei ole hoitajaksi

  Niin. Olisiko aika muuttaa puheet teoksi?
 10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö (SELI-yksikkö) lakkautettiin vuonna 2016. Tehy esittää, että THL:lle osoitetaan lisää resursseja seksuaali- ja lisääntymisterveyden yksikön tai vastaavan kaltaisen toiminnan uudelleen käynnistämiseen. SELI-yksikkö oli THL:ssä koordinoiva ja vastuullinen taho seksuaali- ja lisääntymisterveyden alueella. Yksikkö toimi yhteistyössä alan järjestöjen kanssa ja koordinoi alan ammattilaisten verkostoja kuten ammattikorkeakouluopettajat, seksuaalineuvojat, turvataitokasvattajat sekä kansallinen seksuaalilääketieteen verkosto. – On selvää, että lasten ja nuorten oikeus oman kehonsa koskemattomuuteen on täysin ehdoton. Viime aikaiset järkyttävät rikokset pakottavat kaikki vastuulliset tahot etsimään keinoja niiden ennaltaehkäisemiseksi jatkossa. Kaikkien lasten ja nuorten kanssa tekemisessä olevien viranomaisten tulee tehdä yhteistyötä lapsiin kohdistuvien rikosten torjumiseksi. Yksi konkreettinen teko olisi panostus SELI-yksikön kaltaiseen toimintaan, esittää Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen. Myös eduskunnassa keskusteltiin eilen viime aikaisista järkyttävistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ja niiden ennaltaehkäisystä. –Tehy pitää vaatimusta poliisien määrän lisäämisestä kannatettavana. Myös muiden viranomaisten edellytyksiä ennalta ehkäisevään työhön on vahvistettava. Valtiovarainministeri väläytti asiassa mahdollista lisäbudjettia, johon THL:n resurssien varmistaminen seksuaali- ja lisääntymisterveyteen soveltuisi hyvin, toteaa Rytkönen.
 11. Hoitajat.net

  Kansanedustaja: Kaikista ei ole hoitajaksi

  Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) pitää välttämättömänä, että sosiaali- ja terveysalan ammatillisen koulutukseen säädetään pakolliset, valtakunnalliset ja karsivat soveltuvuus- ja valintakokeet. Koulutuksen on annettava valmiudet hyvään ammattitaitoon jokaiselle hoitajalle ja sen on turvattava potilasturvallisuus. – Hyvin toteutetut pääsy- ja soveltuvuuskokeet edistävät onnistuneita opiskelijavalintoja: keskeytykset vähenevät, opinnot oikealla opintopolulla etenevät ja opettajat voivat keskittyä opettamiseen, Sarkomaa pohtii. Viime hallituskaudella oppilaitoksilta poistettiin mahdollisuus jättää opiskelija valitsematta soveltuvuustestin perusteella. Muutoksen tultua voimaan vuonna 2015 se havaittiin pian toimimattomaksi. Muutos on johtanut kasvaviin ongelmiin työelämässä alalle soveltumattomien opiskelijoiden määrän kasvaessa. Ongelmat ovat kärjistyneet myös oppilaitoksissa. – Nyt meillä on käsillä tilanne, jossa alalle päätyy hoitotyöhön sopimattomia henkilöitä. Tämä on riski potilasturvallisuudelle ja kuormittaa hoitoalan työyhteisöjä sekä alan oppilaitoksia. Palaute ja huoli opettajilta ja hoitoalan toimijoilta sekä kansalaisilta on ollut valtaisa, Sarkomaa sanoo. Tehy, Super, JHL, OAJ ja Akavan Sairaanhoitajat ovat vaatineet soveltuvuuskokeiden palautusta. – Heidän näkemyksensä on viisasta ottaa huomioon, Sarkomaa sanoo.
 12. Haitallisen fyysisen työkuormituksen ehkäisyyn panostetaan yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollon työssä. Työsuojeluhallinnon valtakunnallisessa YKSOTE-kuormitus 2017–18 -valvontahankkeessa tehdyillä noin 1800 työsuojelutarkastuksella annettiin yrityksiin silti lähes 400 velvoitetta työn fyysisen kuormituksen vähentämiseksi. Hankkeessa havaittiin, että terveyttä vaarantavan fyysisen kuormituksen vaara on sosiaali- ja terveydenhuollon työssä yleensä tunnistettu osaksi työn vaaroja, mutta haitallista kuormitusta ei silti aina osata vähentää. – Niitä työtehtäviä, joissa terveyttä vaarantavaa kuormittumista tapahtuu, ei arvioida järjestelmällisesti. Tämän vuoksi tapa tehdä työtä ergonomisesti paremmin saattaa kehittyä hitaasti. Kuormittumisen kannalta merkitykselliset työtehtävät pitää yksilöidä riittävän tarkasti, jotta riskeihin päästään vaikuttamaan työn suunnittelussa, kertoo hankkeen koordinaattori Marja Tereska Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan tunnistamaan ja arvioimaan fyysisen työkuormituksen riskit. Terveydelle haitallista fyysistä kuormitusta pitää sosiaali- ja terveydenhuollon työssä vähentää järjestämällä työympäristö tehtävään työhön soveltuvaksi, kalustamalla se ergonomisesti toimivaksi, käyttämällä asiakkaiden nostoja ja siirtoja helpottavia apuvälineitä ja suunnittelemalla työ siten, että kuormitus on hallittavissa. – Positiivista on ollut huomata, että monilla yksityisillä työpaikoilla työympäristö on jo suunniteltu siten, että ergonomiset työasennot ovat mahdollisia. Nostoja ja siirtoja keventäviä apuvälineitäkin on tarjolla ja niitä on hankittu hyvin työntekijöiden käyttöön, Tereska kertoo. – Apuvälineiden säilytys-, lataus- ja puhdistamistiloissa työpaikoilla on kuitenkin puutteita. Tässä on vielä kehitettävää tilasuunnittelussa. Hanketarkastuksilla havaittiin eniten kehitettävää fyysistä kuormitusta vähentävien toimien toteuttamisessa. Työnantajia velvoitettiin korjaamaan puutteita työskentelyolosuhteiden ergonomiassa, työtä keventävien apuvälineiden käytössä ja työntekijöiden opastamisessa vähemmän kuormittaviin työtapoihin. Lisäksi huomiota kiinnitettiin työterveyshuollon työpaikkaselvityksiin kirjattujen toimintasuositusten hyödyntämiseen. Toimialalla käytetään paljon sijaisia ja muuta tilapäistyövoimaa, joka voi jäädä opastusten ulkopuolelle, mikäli tähän ei kiinnitetä erityistä huomiota. Työpaikalla pitääkin ottaa kaikki työntekijät mukaan haitallisen fyysisen kuormituksen ehkäisemiseen. – Työntekijälläkin on vastuunsa. Työssä pitää käyttää kaikkia keventämisen mahdollisuuksia ja apuvälineitä, joita työnantaja tarjoaa käyttöön. On huolehdittava siitä, että oma ergonomiaosaaminen on riittävää ja hyödynnettävä työnantajan järjestämä koulutus ja opastus, Tereska muistuttaa. Tukea fyysisen kuormituksen arvioimiseen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä saa Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä -oppaasta, jonka voi ladata maksutta Tyosuojelu.fistä: www.tyosuojelu.fi/tyoolot/fyysinen-kuormitus . Lisätietoja: www.tyosuojelu.fi/sote-toimialat
 13. TeeVee

  Toivottu vapaa -> palkaton vapaa

  Ihan sivuhuomautuksena ja ohi aiheen, täytyy todeta, että tässä hyvin kiteytyy koko alamme ongelmat.
 14. jupet

  Toivottu vapaa -> palkaton vapaa

  Hyvä vierailijamme Urpo, puhut ulosteeseen verrattavaa tuotetta. Tarpeellista lääkärikäyntiä ei voi työnantaja estää EDES hoitajalta. Vaikka ilmeiseti hoitajat itse haluavatkin luopua oikeuksistaan ja kuvittelevat saavansa nöyristelemällä jotain aikaan...
 15. Löytyykö kliininen hoitotyö?
 16. Vieras

  Toivottu vapaa -> palkaton vapaa

  Tästä se soppa vasta syntyy. Tiedossa oleva poissaolo ja siihen saikkua. luvaton poissaolo napsahtaa ja varoitus. Muistakaa, toiveet on toiveita. tyydy kohtaloon ja ole nöyrä
 17. Viime viikolla
 18. jupet

  Toivottu vapaa -> palkaton vapaa

  Työnantajan on hyväksyttävä sairasloma silloin kun se on annettu asiallisesta lääketieteellisestä syystä ja sillä hyvä. Ei ole kovin montaa argumenttia millä ennalta sovittu toimenpide tai tutkimus ei kelpaisi, ETENKIN kun työnantajalle on annettu mahdollisuus etukäteen varautua asiaan.
 19. Onko sairaanhoitajan käsikirjaa saatavilla?
 20. Vieras

  Yötyölisistä

  Oletteko kaikki saman TES:n alaisia?
 21. Vieras

  Toivottu vapaa -> palkaton vapaa

  Yllä olevaa neuvoa ei kannata noudattaa, asetat itsesi todella huonoon valoon ja työnantajan ei tarvitse sairaslomaa hyväksyä, varsinkaan kun on tiedossa, että olisit siihen vapaan halunnut. Luultavasti esimies on vain katsonut väärin ja kaikki selviää kun juttelette.
 22. Jeppa85

  Yksityinen työnantaja

  Moi! Kiitos vastauksesta, kyllä kyseessä on liikkenluovutus ja siirryimme vanhoina työntekijöinä, yksityisellä nyt kuitenkin pienempi mitoitus kuin kunnallisella.. Minulla on siis vakituinen sopimus 50% työajalla. Mutta olen tehnyt 100% koska työpaikalla on ollut tarve sekä minulla luonnollisesti tarve saada enemmän palkkaa
 23. November

  Yksityinen työnantaja

  Jos kyseessä oli liikkeenluovutus, työsuhteen ehtojen tulee säilyä samanlaisina myös uudella työnantajalla. Tarkoittaa sitä, ettei uusia työsopimuksia erilaisilla ehdoilla tarvitse allekirjoittaa, vaan vanha on edelleen voimassa. Jos työntekijöiden tunteja on vähennetty ilman heidän suostumustaan ja vastoin työsopimusta, äkkiä yhteys luottamusmieheen/liittoon. Jos taas on mennyt allekirjoittamaan uuden työsopimuksen heikommilla ehdoilla, asialle ei luultavasti voi mitään. Yksin valvominen on laillista niin kauan, kun yhdellä yöhoitajalla on max. 30 hoidettavaa. Edit. Luin uudelleen ajatuksella tekstisi, onko siis niin että sopimuksesi on 50%, mutta olet tehnyt kuitenkin 100%? Miksi näin? Puolikkaalla sopimuksella on oikeus vain niihin puolikkaan tunteihin ja työnantaja voi kyllä tarjota vain 80% jos katsoo, ettei ole tarvetta enempään. Moni yksityinen säästää keikkalaisen palkoissa lyhentämällä tunteja vuorojen vaihteessa, kun vakituista väkeä on enemmän paikalla.
 24. axtrion

  Terveystieteen opinnot

  Olen ollut tosi tyytyväinen opintojen laatuun ja siihen miten se on järjestetty. Työllistyminen tosi hyvä mutta sitä vääristää se, että osa jatkaa aiemmassa (esim. sairaanhoitaja) ammatissa kunnes saa uutta koulutusta vastaavaa työtä. Mutta ymmärtääkseni työllistyminen on hyvää myös tämä huomioiden. Itse opiskelen hoitotiedettä, kouluun hakiessa oli tarkoituksena alkaa syventymään sairaanhoitajien perehdytykseen ja osaamiseen, mutta myös hallinnon ja johtamisen alue on alkanut kovasti kiinnostamaan. Meillä on 60 opintopistettä sivuaineopintoja, minkä avulla oppimista pystyy suuntaamaan vahvasti oman mielenkiinnon mukaan. Opintopolun linkistä löytyy tarkemmat tiedot pisteiden jakautumista, mutta lyhyesti, kokonaispistemäärä on maksimissaan 28, mistä opinnäytetyön arvosana on 0-3 pistettä. Eli ei ole merkittävä asia. Ehdottomasti kannattaa hakea. Etenkin kun ei ole edes iso vaiva, tekee vain sen kahden sivun mittaisen portfolion ja täyttää hakemuksen. Hyvästä portfoliosta en osaa sanoa muuta kuin lue ohjeet opintopolusta.
 25. Taas sai yksi mieshoitaja heti vakipaikan. Minä olen tehnyt sijaisuuksia monta vuotta samalla osastolla.
 26. Jeppa85

  Yksityinen työnantaja

  Moi! Menin vajaa vuosi sitten kunnalliselle vakipaikkaan, ja nyt jokin kk sitten meidät myytiin yksityiselle hoivaalan yrittäjälle. Ensinnäkin, hoitajamitoitus on huomattavasti pienempi. Mun tunnit,jotka ennen oli 100% on nyt vähentyneet reilu 80% iltavuoro saattaa olla pituudeltaan 5h (15-20) entisen 8h sijaan.. lähes jokainen aamuvuoro loppuu yhdeltä, onko tällainen laillista? Lisäksi meillö valvotaan yöt yksin, joka käytännössä meinaa sitä ettei isokokoisilta kahden autettavilta saa vaihdettua vaippaa, saati miten toimia paska/oksennus epidemian sattuessa? Ei, en kouluttanut itseäni hoitajaksi sanoakseni ihmiselle että oohan paskoissas aamuun saakka. Sitten tää, mulla on 50% työsopimus ja lopun puolikkaan teen lisätyönä tuntipalkkalaisena. Ennen sain kunnallisella palkan samana palkanmaksu päivänä kahdessa erässä. Nykyään saan kk palkkani 15pv ja tuntipalkan viimeinen päivä, onko tämä laillista? Kertokaa asiasta tietävät tai te jotka ootte myös yksityisellä.
 27. Harmi, ettei tuo kokemus tule esiin kirjoituksissasi, niistä tulee esille ainoastaan olemattomat ihmissuhdetaidot, joista sitten kärsii työyhteisön lisäksi opiskelijat.
 28. Veli Vitivalkoinen

  Osaatteko mitata verenpaineen manuaalisesti?

  Joskus tulee napattua nopea systolinen manuaalimittarilla palpoiden. Kai tuo koulussa käytiin, mutta vanhemmat vakanssit ovat opettaneet pahoille tavoille.
 29. Googlesta ja wikipediasta kun tulee joskus semmosta anatomian litaniaa lähetteistä että sieltä se nopein on tarkistaa. Muuten kyllä tuli ite opiskelua tän kanssa https://www.adlibris.com/fi/kirja/the-anatomy-coloring-book-9780321832016 sieltä löytyy muistaakseni enkuksi / latinaksi ja siitä sitten suomentelemaan viereeen. Jää mukavasti päähänkin kun värittelee siinä samalla.
 1. Load more activity
×