Jump to content
Blogi

Työntekijä ilman perehdytystä on turvallisuusriski


Emmi Sivonen


Kuva: Unsplash

Työhön perehdyttämisen tarkoituksena on antaa työntekijälle riittävät lähtökohdat työskennellä työyhteisössä oikealla ja ennen kaikkea turvallisella tavalla. Mielestäni terveysalalla perehdytykseen on erityisen tärkeää panostaa, sillä muiden ihmisten parissa työskennellessä työntekijä kantaa mukanaan suurta vastuuta. 

Minulla on kokemusta laadukkaan perehdytyksen saamisesta, mutta vastaavasti myös siitä, millaista on työskennellä saamatta lainkaan perehdytystä. Sen vuoksi tahdoinkin tämän tekstin kirjoittaa. Millaista on aloittaa työskentely silloin, kun pohjalla on kattava perehdytys ja silloin, kun sitä ei ole ollut ollenkaan?

Heikko perehdytys vaarantaa turvallisuuden

Työskentelin kerran työtehtävissä, jotka eivät olleet itselleni entuudestaan tuttuja. Työpaikka oli tuttu, mutta työtehtävät eivät. Ensimmäisenä työpäivänäni kävi ilmi, että minulle oli kyllä nimetty perehdyttäjä aamun ensimmäiselle tunnille, mutta kyseinen henkilö ei itse ollut roolistaan tietoinen tai erityisen kiinnostunut. Perehdytykseni jäi siis siltä osin saamatta, sillä tämä henkilö lähti omiin työtehtäviinsä.

En tiennyt, olisiko pitänyt itkeä vai nauraa, kun kuulin mitä minulta vaadittiin ensimmäisenä päivänä. Minulle oli asetettu tiettyjä työtehtäviä, jotka oli yksinkertaisesti hoidettava. Paikalla ei ollut juuri silloin ketään, jonka luokse olisin voinut mennä ja kyseenalaistaa vallitsevan tilanteen. Eli ei sitten muuta, kuin hommiin vain.

Kun ajattelen tuota muutamia viikkoja kestänyttä työjaksoa, niin voin vain sanoa, että onneksi kaikki meni hyvin. Hyvin siis siinä mielessä, että sain työni tehtyä ilman, että virheitä olisi sattunut. En vaarantanut muiden hyvinvointia, mutta vaaransin kyllä omani. Työpäivät koin vaativina, sillä varsinaisten työtehtävien lisäksi minun täytyi itse perehdyttää itseni työhön. Työpäivien jälkeen sain kyllä iltaisin unta, mutta heräsin joka yö useita kertoja samaan painajaiseen: olin tehnyt töissä jotain väärin tai olin jättänyt tekemättä jotain tärkeää. Sanomattakin oli selvää, että koko elimistöni kävi aivan ylikierroksilla suuresta stressimäärästä. 

Kattava perehdytys avain laadukkaaseen työskentelyyn

Viimeisin työkokemukseni on eräästä toisesta organisaatiosta, jossa perehdytys oli toteutettu aivan päinvastaisella tavalla – minulla oli nimetty perehdyttäjä ensimmäisen viikon ajan, ja perehdytysjaksoa varten sain erittäin kattavan listan asioista, jotka minun tulisi tietää. Lista kattoi kaiken aina työtehtävistä paloturvallisuuskaluston sijaintiin, ja se käytiin kanssani huolellisesti läpi ensimmäisten työpäivien aikana. Näin varmistettiin, että mitään tärkeää ei unohtunut. 

Kattava perehdytys oli suuri voimavara, ja sen ansiosta koen tuon ajanjakson olleen työhistoriani onnistunein ja mielekkäin. Olen työskennellyt kyseisessä organisaatiossa eri yksiköissä myös myöhemmin, ja jokaisella kerralla olen saanut yhtä kattavan perehdytyksen listoineen kaikkineen.

Hyvä perehdytys mahdollistaa turvallisen ja laadukkaan työskentelyn sekä auttaa työntekijää sopeutumaan osaksi työyhteisöä. Se myös ennaltaehkäisee virheitä sekä saa työntekijälle varman ja osaavan olon, mikä johtaa laadukkaampaan työskentelyyn.

Työnantaja on vastuussa työntekijänsä perehdytyksestä

Tiedän, etten ole ainut, jolla on kokemusta puutteellisesta perehdytyksestä. Samasta aiheesta, mutta hieman eri näkökulmasta on kirjoittanut aikaisemmin esimerkiksi Sonja.

Voisi siis sanoa, että perehdytys luo pohjan turvalliselle työskentelylle, ja ilman perehdytystä tuo pohja on aika hutera. Kuinka monella organisaatiolla on siis varaa säästää perehdytyksestä? Kuinka moni terveysalan työnantaja uskaltaa ottaa moisen riskin? Terveysalalla vaillinaisesta perehdytyksestä johtuva työntekijän tietämättömyys saattaa näyttäytyä esimerkiksi merkittävinä katkoksina tiedonkulussa tai lääkevirheinä, jotka pahimmillaan voivat johtaa suureen vahinkoon.

Tietysti virhe on ollut aikoinaan myös minun, kun en ole uskaltanut vaatia itselleni kunnollista perehdytystä. Omalla kohdallani suurin tekijä oli se, että tiesin, että työpanokseni oli laskettu yksikön vahvuuteen ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Perehdytyksen vaatiminen ja siten omien työtehtävieni tekemättä jättäminen olisi kaatunut jonkun toisen niskaan, enkä halunnut aiheuttaa hankaluuksia heti ensimmäisenä työpäivänä. Itseni tuntien minä myös tiesin, etten koskaan tekisi mitään sellaista mitä en osaa ja siten vaarantaisi muiden hyvinvointia. Uskoin, että pärjään. Kyllähän minä pärjäsinkin. Mutta entäs jos en olisikaan pärjännyt?

Nyt, jälleen hieman kokeneempana tiedän, ettei huoli perehdytyksestä saisi olla minun. Työnantaja on vastuussa työntekijänsä perehdytyksestä. Ilman asianmukaista työntekijän perehdytystä vaarantuu se kaikkein tärkein, eli turvallisuus, mikä on erityisesti terveysalalla huomionarvoinen asia. Nykyisin tunnen oikeuteni työntekijänä paremmin ja uskallan tarvittaessa vaatia riittävää perehdytystä työhön. Näin voin edistää terveydenhuoltopalvelujen laatua ja turvallisuutta myös omalta osaltani.

Millaista on hyvä perehdytys sinun mielestäsi?

  • Tykkää 1

OSALLISTU KESKUSTELUUN

Keskustelu

Recommended Comments

Vieras: Alan vaihto?

Lähetetty

Mitä oli muutama vuosi n.3v. sitten. Oli asiallinen ja oikeansuuntainen tapa tässä asiassa. Yksi vastuuhenkilö aina uudelle työntekijälle ja johtaja määräsi kuka vastaa kulloinkin.  Johtaja ja lähiesimies OSASI TYÖNSÄ ja HEILLÄ OLI VIELÄ OIKEA ESIMIEHEN OTE KAIKKIIN TYÖNTEKIJÖIHIN, kukaan ei uskaltanut hyppiä silmille ja EI SUOSIKKEJA.

Kirjattiin tarkkaan ylös mitä oli perehdytetty, kuka ja koska.  Eli  faktaa asioista. Palkka ym, asiat hoiti aina johtaja ja samat ohjeet. Yksi työntekijä hoiti muuten kaikki ja työntekijä pystyi itse seuraamaan asianlaitaa.  Perehdyttäjä piti olla myös tietoinen osaston käytännöstä eli kuka tahansa EI hyväksytty tekemään sitä.  Lopuksi johtaja vielä tarkisti asian  uudelta työntekijältä eli palaute muutaman kk:n päästä. Lisäksi sai lukea perehdyskansiota aina kun ehti. Keikkalaisilla oli oma, nyt EI EDES KERROTA koko ASIASTA eli salataan paljon tietoja keikkalaisilta ja myös uusilta. Moni uusi on ollut jo 6kk:ta ovat ihan sormi suussa, jos heiltä kysyy jotakin asiaa. Luottamus on mennyt näin vakituisiin, jos eivät halu uusia työntekijöitä niin turha valittaa/ marista lehdissä.

Nykyisin ei edes vastata kysymyksiin, vaan laita puhelimeen tekstiviesti jo vastaus tulee kummasti......eivät ole edes nolona.....

Näin sai myös välittömästi oikean kuvan työstä, firmasta. Hyvästä on vaikea kirjoittaa, kun sitä EI OLE YKSINKERTAISESTI.

Mutta, mihin johtajat voivat puuttua, heti. Jos, heitä edes kiinnostaa koko asia.

  Nykyisin ei sinnepäin ja joka kerta eritavoin  eli omasta näkökannasta kerrotaan.  Voit saada kieron kuvan koko työpaikasta ja loppujen lopuksi mikään ei pidä paikansa. Voi todella olla ,opiskelija, toinen uusi keikkalinen, hoiva-apulainen, siistijä eli ihan kuka tahansa.  Ikävä kyllä ovat niin lapsellisia , eivät edes kerro omaa ammattia.  Udellaan välittömästi uuden työntekijänammatti ja sen taito.  Uusi työntekijä kyseenalaistetaan jo alkumetreillä.  Siitä alkaa " kiusaaminen"  ja juoruilu työpaikalla uuden työntekijän tietämättään.  Olet jo riistaa työpaikalle, tietämättäsi.  Opiskelijat, te olette opiskelijoita, ette kaiken tietäviä työntekijöitä ja teillä ei ole oikeus ketään perehdyttää.  Me myös arvostetaan teidät, ja se alkaa jo oven avauksesta. Uusi työntekijä joutuu koville monista asioista ja vakituiset eivät edes ymmärrä sitä tai välitä.  Tutustu uutteen osastoon, tapoihin, työtekijöihin, ketä mieliskelet, suosikijärjestelmä ym. asiakkaat ja paljon muuhun.  Välillä talo on ihan vieras ja olet ensimmäisestä kertaa koko firmassa ja et taatusti tiedä missä on wc hoitajille.

Minulle on sanottu päin naamaa  x2 laita vaipat ei tarvitse mennä wc:n työpäivänä ja mitä siellä edes teet. Tämä tullut VAKITUISILTA JA OPISKELIJOILTA, tässä nähdään mitä opiskelijat oppivat eli kiusaaminen on uusi opetusaihe tullut viime vuosina. Anteeksipyyntöä en ole saanut tähän päivää mennessä tai minkälaista selitystä asiatomaan käytökseen.

Ennen opiskelijat olivat omassa kastiin eli opiskelijat ovat opiskelijoita, eivät firman PIKKUJOHTAJIA....Oltiin nöyriä, toteltiin ohjaajien sanomisia ja nykyisin ovat täysin PIKKUJOHTAJIA ja kielenkäyttö on  välillä asiatointa.

  En, ole kuullut uusi työntekijä  OLESI KOSKAAN KYSEENALAISTANUT  TYÖKAVEREITA,  oven avauksen jälkeen.  Ennen oli nimilaput ja se kertoi mikä titteli oli kenellä ja osasi tämän kautta tarkistaa/ kysellä asioita. Uusi työntekijä jo pelkää omasta kokemuksesta millainen voi olla työpaikka vastassa ja hän reagoi välittömästi jos yksikään EI VIITSI EDES TERVEHTIÄ, kun tulee sinne auttamaan.

 Jos uudella on parempi koulutuspohja , niin se näkyy välittömästi myös perehdytyksessä. Myös udellaan välittömästi toisen henkilökohtaisia asioita ; Missä asut, ikä, myös ulkonäköön liittyviä kommetteja olen saanut kuulla viime 3v. aikana. Vielä asiakkaiden kuulen...... Kuka uusi työntekijä uskaltaa mennä ensimmäisenä päivänä kertomaan johtajalle näistä asioista.....EI ,KUKAAN......Menet kotiin itku kurkussa, jo ensimmäisen päivän jälkeen ja YKSIKÄÄN TYÖNTEKIJÄ EI OTA VASTUUTA OMASTAAN ASENTEESTAAN TAI KÄYTÖKSESTÄÄN TYÖPAIKALLA.

 Paperi käteen ja myös asiakkaan listan jos vahingossa saat, joutuu välittömästi tarkistaa onko ajan tasalla ja oikeat asiakkaat, kunto ym. Olen saanut niin väärin asiakaslistoja.  Jos, sanot asiasta, että näin on kirjattu niin et ole enää tervetullut osastolle eli otetaan asiat aina henkilökohtaisesti ja loppujen lopuksi ei edes korjata asiaa.  Taas uusi saa saman listan...... Siis niin normaalia, kun olla ja saattaa. Luvataan perehdys viikon ja saat loppujen lopuksi joka kerta eri työntekijän ketä asia ei edes kiinnosta yhtään. Olet jo rasite tälle työyksikölle.... johtajan sana EI paina yhtään vaan tehdään , vaan välitön " kiusaaminen" alkaa jo siitä, kun johtaja on PYYTÄNYT perehdyttämään. Siinä olet sitten keskellä jo firman ristiriitoja ensimmäisenä työpäivänä, ei houkuttele koko firma sen jälkeen. 

Helpommalla pääsee, kun saa oikeat faktat käteen ja ei ole silloin kenellekään RASITE.  Tapelkaa minun puolesta keskenänne työaikana, jos työaika menee siihen.  Hyvää perehdystä on nykyisin turha odottaa missään, luvataan kyllä . Käytännössä sitä ET SAA. Olen suorastaan joutunut valehtelemaan lähiesimiehelle ; OLEN SAANUT. 4h ja ESPANJALAINEN keikkalainen opasti ja myös oli uusi.

En, voinut ensimmäisenä päivänä sanoa; VAKITUINEN KENEN JOHTAJA OLI SANONUT PEREHDYTTÄÄ, EI HOITANUT TYÖTÄÄN. Vaan jätti minut " heitteelle" heti ulko-ovesta alkaen ja talo oli vieras ym. Ei, mitään ohjeita ym. Lisäksi yökkö tuli töihin  ja huusi kurkkuna suorana, niin riitti se firma minulle.

Hyvä perehdys on vain sanan helinää. Jos, joskus kantasivat  vastuun omista teostaan ja tekisivät mitä johtajat/ lähiesimiehet pyytävät. Moni on todella alkanut kyllästymään näihin työntekijöihin. Johtajat pitäkäät nämä SUOSIKIT, KIUSAAJAT vain siellä omassa työpaikassa jatkuvasti.  Meidän on  helpompi elää, ei tarvitse pelätä ovat vaihtaneet työpaikkaa. 

Halutaan työrauha ja uskoa jossakin on vielä hyvä työyhteisö ilman keskenäistä katellisuutta/ toraa.

 

Jaa tämä kommentti


Suora linkki kommenttiin
Jaa toisille sivustoille
Emmi Sivonen

Lähetetty (muokattu)

21 tuntia sitten, Vieras: Alan vaihto? kirjoitti:

Mitä oli muutama vuosi n.3v. sitten. Oli asiallinen ja oikeansuuntainen tapa tässä asiassa. Yksi vastuuhenkilö aina uudelle työntekijälle ja johtaja määräsi kuka vastaa kulloinkin.  Johtaja ja lähiesimies OSASI TYÖNSÄ ja HEILLÄ OLI VIELÄ OIKEA ESIMIEHEN OTE KAIKKIIN TYÖNTEKIJÖIHIN, kukaan ei uskaltanut hyppiä silmille ja EI SUOSIKKEJA.

Kirjattiin tarkkaan ylös mitä oli perehdytetty, kuka ja koska.  Eli  faktaa asioista. Palkka ym, asiat hoiti aina johtaja ja samat ohjeet. Yksi työntekijä hoiti muuten kaikki ja työntekijä pystyi itse seuraamaan asianlaitaa.  Perehdyttäjä piti olla myös tietoinen osaston käytännöstä eli kuka tahansa EI hyväksytty tekemään sitä.  Lopuksi johtaja vielä tarkisti asian  uudelta työntekijältä eli palaute muutaman kk:n päästä. Lisäksi sai lukea perehdyskansiota aina kun ehti. Keikkalaisilla oli oma, nyt EI EDES KERROTA koko ASIASTA eli salataan paljon tietoja keikkalaisilta ja myös uusilta. Moni uusi on ollut jo 6kk:ta ovat ihan sormi suussa, jos heiltä kysyy jotakin asiaa. Luottamus on mennyt näin vakituisiin, jos eivät halu uusia työntekijöitä niin turha valittaa/ marista lehdissä.

Nykyisin ei edes vastata kysymyksiin, vaan laita puhelimeen tekstiviesti jo vastaus tulee kummasti......eivät ole edes nolona.....

Näin sai myös välittömästi oikean kuvan työstä, firmasta. Hyvästä on vaikea kirjoittaa, kun sitä EI OLE YKSINKERTAISESTI.

Mutta, mihin johtajat voivat puuttua, heti. Jos, heitä edes kiinnostaa koko asia.

  Nykyisin ei sinnepäin ja joka kerta eritavoin  eli omasta näkökannasta kerrotaan.  Voit saada kieron kuvan koko työpaikasta ja loppujen lopuksi mikään ei pidä paikansa. Voi todella olla ,opiskelija, toinen uusi keikkalinen, hoiva-apulainen, siistijä eli ihan kuka tahansa.  Ikävä kyllä ovat niin lapsellisia , eivät edes kerro omaa ammattia.  Udellaan välittömästi uuden työntekijänammatti ja sen taito.  Uusi työntekijä kyseenalaistetaan jo alkumetreillä.  Siitä alkaa " kiusaaminen"  ja juoruilu työpaikalla uuden työntekijän tietämättään.  Olet jo riistaa työpaikalle, tietämättäsi.  Opiskelijat, te olette opiskelijoita, ette kaiken tietäviä työntekijöitä ja teillä ei ole oikeus ketään perehdyttää.  Me myös arvostetaan teidät, ja se alkaa jo oven avauksesta. Uusi työntekijä joutuu koville monista asioista ja vakituiset eivät edes ymmärrä sitä tai välitä.  Tutustu uutteen osastoon, tapoihin, työtekijöihin, ketä mieliskelet, suosikijärjestelmä ym. asiakkaat ja paljon muuhun.  Välillä talo on ihan vieras ja olet ensimmäisestä kertaa koko firmassa ja et taatusti tiedä missä on wc hoitajille.

Minulle on sanottu päin naamaa  x2 laita vaipat ei tarvitse mennä wc:n työpäivänä ja mitä siellä edes teet. Tämä tullut VAKITUISILTA JA OPISKELIJOILTA, tässä nähdään mitä opiskelijat oppivat eli kiusaaminen on uusi opetusaihe tullut viime vuosina. Anteeksipyyntöä en ole saanut tähän päivää mennessä tai minkälaista selitystä asiatomaan käytökseen.

Ennen opiskelijat olivat omassa kastiin eli opiskelijat ovat opiskelijoita, eivät firman PIKKUJOHTAJIA....Oltiin nöyriä, toteltiin ohjaajien sanomisia ja nykyisin ovat täysin PIKKUJOHTAJIA ja kielenkäyttö on  välillä asiatointa.

  En, ole kuullut uusi työntekijä  OLESI KOSKAAN KYSEENALAISTANUT  TYÖKAVEREITA,  oven avauksen jälkeen.  Ennen oli nimilaput ja se kertoi mikä titteli oli kenellä ja osasi tämän kautta tarkistaa/ kysellä asioita. Uusi työntekijä jo pelkää omasta kokemuksesta millainen voi olla työpaikka vastassa ja hän reagoi välittömästi jos yksikään EI VIITSI EDES TERVEHTIÄ, kun tulee sinne auttamaan.

 Jos uudella on parempi koulutuspohja , niin se näkyy välittömästi myös perehdytyksessä. Myös udellaan välittömästi toisen henkilökohtaisia asioita ; Missä asut, ikä, myös ulkonäköön liittyviä kommetteja olen saanut kuulla viime 3v. aikana. Vielä asiakkaiden kuulen...... Kuka uusi työntekijä uskaltaa mennä ensimmäisenä päivänä kertomaan johtajalle näistä asioista.....EI ,KUKAAN......Menet kotiin itku kurkussa, jo ensimmäisen päivän jälkeen ja YKSIKÄÄN TYÖNTEKIJÄ EI OTA VASTUUTA OMASTAAN ASENTEESTAAN TAI KÄYTÖKSESTÄÄN TYÖPAIKALLA.

 Paperi käteen ja myös asiakkaan listan jos vahingossa saat, joutuu välittömästi tarkistaa onko ajan tasalla ja oikeat asiakkaat, kunto ym. Olen saanut niin väärin asiakaslistoja.  Jos, sanot asiasta, että näin on kirjattu niin et ole enää tervetullut osastolle eli otetaan asiat aina henkilökohtaisesti ja loppujen lopuksi ei edes korjata asiaa.  Taas uusi saa saman listan...... Siis niin normaalia, kun olla ja saattaa. Luvataan perehdys viikon ja saat loppujen lopuksi joka kerta eri työntekijän ketä asia ei edes kiinnosta yhtään. Olet jo rasite tälle työyksikölle.... johtajan sana EI paina yhtään vaan tehdään , vaan välitön " kiusaaminen" alkaa jo siitä, kun johtaja on PYYTÄNYT perehdyttämään. Siinä olet sitten keskellä jo firman ristiriitoja ensimmäisenä työpäivänä, ei houkuttele koko firma sen jälkeen. 

Helpommalla pääsee, kun saa oikeat faktat käteen ja ei ole silloin kenellekään RASITE.  Tapelkaa minun puolesta keskenänne työaikana, jos työaika menee siihen.  Hyvää perehdystä on nykyisin turha odottaa missään, luvataan kyllä . Käytännössä sitä ET SAA. Olen suorastaan joutunut valehtelemaan lähiesimiehelle ; OLEN SAANUT. 4h ja ESPANJALAINEN keikkalainen opasti ja myös oli uusi.

En, voinut ensimmäisenä päivänä sanoa; VAKITUINEN KENEN JOHTAJA OLI SANONUT PEREHDYTTÄÄ, EI HOITANUT TYÖTÄÄN. Vaan jätti minut " heitteelle" heti ulko-ovesta alkaen ja talo oli vieras ym. Ei, mitään ohjeita ym. Lisäksi yökkö tuli töihin  ja huusi kurkkuna suorana, niin riitti se firma minulle.

Hyvä perehdys on vain sanan helinää. Jos, joskus kantasivat  vastuun omista teostaan ja tekisivät mitä johtajat/ lähiesimiehet pyytävät. Moni on todella alkanut kyllästymään näihin työntekijöihin. Johtajat pitäkäät nämä SUOSIKIT, KIUSAAJAT vain siellä omassa työpaikassa jatkuvasti.  Meidän on  helpompi elää, ei tarvitse pelätä ovat vaihtaneet työpaikkaa. 

Halutaan työrauha ja uskoa jossakin on vielä hyvä työyhteisö ilman keskenäistä katellisuutta/ toraa.

 

Hei, onpa ikävä kuulla että sinulta löytyy kokemusta heikkolaatuisesta perehdytyksestä sekä lisäksi työntekijöiden välisestä eriarvoisuudesta!

Olen itse opiskellut ja työskennellyt terveysalalla niin vähän aikaa, etten osaa sanoa, onko perehdytyksen laatu yleisesti ottaen huonontunut tai ylipäänsä muuttunut. Uskon kuitenkin, että nykyajan lisääntynyt resurssipula esimerkiksi työntekijöistä näkyy juurikin heikkolaatuisempana perehdytyksenä: vähemmän työntekijöitä tarkoittaa enemmän työtehtäviä, mikä taas saattaa aiheuttaa sen, ettei perehdytyksellekään löydy aikaa. Näinhän asian ei tulisi missään nimessä olla, kuten viestissäsi ilmaisitkin. Toki hyvää perehdytystä on joillakin työpaikoilla yhä tarjolla, vaikka ihannetilanne tietysti olisikin, että hyvä perehdytys on itsestäänselvyys jokaisessa organisaatiossa.

Kiitos kun jaoit kokemuksiasi ja ajatuksiasi sekä valoisia kevätpäiviä! : ) - Emmi 

Muokattu - Emmi Sivonen

Jaa tämä kommentti


Suora linkki kommenttiin
Jaa toisille sivustoille


Vieras
Olet jättämässä kommenttia vieraana. Jos sinulla on tunnus, kirjaudu sisään.
Lisää kommentti

×   Lisäsit muotoiltua sisältöä.   Restore formatting

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Linkkisi on upotettu automaattisesti..   Näytä pelkkä linkki.

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Ajankohtaista

Blogi


×