Jump to content
Blogi

Olipa kerran ahdistunut hoitotyön opiskelija


Minna Salakari


…ja on edelleen.

Tutkimusten mukaan hoitotyön opiskelijat kokevat huomattavaa stressiä ja ahdistusta, mikä estää oppimista ja lisää opiskelijan kokemaa kuormitusta. Opiskelu-uupumuksen kokeminen on varsin yleistä ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Erityisesti naissukupuoli, opiskelun loppuvaihe sekä kokemus opintojen odotettua huonommasta etenemisestä kytkeytyvät voimakkaan uupumuksen kokemiseen.

Salmela-Aro määrittelee opiskelu-uupumuksen pitkittyneeksi stressioireyhtymäksi, joka sisältää

1.       opiskeluvaatimusten aiheuttaman uupumusasteisen väsymyksen,

2.       kyynisen asenteen opintoja kohtaan, johon liittyy opintojen merkityksen vähentyminen sekä

3.       riittämättömyyden ja kyvyttömyyden tunteen opiskelijana.

(Salmela-Aro, 2009)

Siirtyminen esimerkiksi toisen asteen opinnoista korkea-asteen opintoihin on usealle nuorelle huomattava elämänmuutos, ja itsenäistyminen tuo usein uudenlaista vastuuta oman arjen ja opiskelun järjestämisestä. Omien henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi opintoja saattavat ohjata paineet usealta eri suunnalta. Lisäksi yhtenä syynä uupumiselle ja ahdistukselle on tutkinnon suorittamisajan lyhentäminen, mikä edellyttää opiskelijalta entistä tiiviimpää keskittymistä opintoihin.  Osa opiskelijoista joutuu työskentelemään osa-aikaisesti opintojensa ohella jopa koko opiskeluajan, osa opiskelee aikuisopiskelijoina, ja suorituksia tulee kertyä muun (perhe-)elämän ohella tasaiseen, ennalta sovittuun tahtiin. Näiden vaatimusten keskellä opiskelijan arki muuttuu ikään kuin huomaamatta kuormittavaksi.

Kuinka opettajana voi tukea uupumuksesta ja ahdistuksesta kärsivää opiskelijaa? Entä miten ennaltaehkäistä oirehdintaa?

Opiskelijan kokema kuormitus on yleensä melko epäsäännöllistä: kurssitehtävät kohdistetaan lyhyille aikaväleille ja esimerkiksi osa-aikatyössä työvuorot ilmoitetaan vain lyhyellä varoitusajalla. Työstä aiheutuva kuormitus on opiskelijoille usein siis myös vaikeasti ennakoitavissa. Opintojen menestyksekäs suorittaminen vaatii runsaasti itsenäistä työtä, ajankäytön suunnittelua sekä henkistä ponnistelua.

Opiskelijoiden kokemaa stressiä ja ahdistusta voidaan lievittää monin keinoin. Ensisijaisesti pyritään vähentämään stressitekijöitä vaikuttamalla ennakoiden jo opetussuunnitelmaan ja opintojaksosuunnitteluun kehittämällä yleisiä, yhteisiä linjauksia.

Ammattitaitoinen opettaja sekä tunnistaa opiskelijansa stressiä, uupumusta ja ahdistuneisuutta että osaa konkreettisesti tarjota vaihtoehtoja ja tukea opiskelijalle. Henkilökohtaisilla keskusteluilla ja opintosuunnitelman henkilökohtaistamisella voidaan vaikuttaa opintokokonaisuuksien suoritusmenetelmiin ja tuottaa joustavia tapoja toteuttaa opintopolkua. Lisäksi jo kuunteleminen ja läsnäolo sekä palautusmekanismien tarjoaminen ja niiden tärkeyden korostaminen tuottavat helpotusta akuuttiin (miksei pitkäkestoisempaankin) uupumukseen ja ahdistukseen. Onnistuneella palautumisella on todettu olevan vaikutuksia mm. kykyyn irrottautua työstä, väsymykseen sekä unenlaatuun. Rentoutuminen palautuskeinona on selvästi yleisin kuormituksesta palautumisen mekanismi.

Ajattele positiivisesti, rentoudu ja ole itsellesi armollinen!

Palautumismekanismien arvioinnilla saadaan tietoa opiskelijan vapaa-ajasta, sen laadusta ja siihen liittyvistä voimavaroista tai niiden puutteesta yksilöllisesti. Kuormituksesta palautumista voidaan tukea esimerkiksi ohjaamalla opiskelijaa palautumista edistäviin vapaa-ajan toimintoihin tai opettamalla rentoutumisen ja ajanhallinnan eri menetelmiä. Vaikka yhteisesti koko opiskelijaryhmälle. Jo opintojen alussa - motivoitunut ja opiskelijoistaan kiinnostunut opettaja on työssään opiskelijoita varten, hän kuuntelee, keskustelee ja tarjoaa vaihtoehtoja. Hän on opiskelijoidensa asianajaja ja vastuussa opintojen suunnittelusta ja osin myös suorituksista, hän toimii ohjaajana ja on asiantuntija, siis ihan v*n hyvä tyyppi!

Opettajana sitä toivoo myös, että opiskelijat näkisivät opiskelun elämänvaiheena, joka ei kuitenkaan ole pelkkiä haasteita ja vastuksia. Asiantuntijuuden kehittyminen, sosiaaliset kontaktit ja itsemääräämisoikeus omasta elämästä tuovat elämään arvokasta sisältöä. Onnistumisen kokemukset tulevassa ammatissa kohottavat itsetuntoa ja toisaalta haasteiden voittaminen ja heikoista hetkistä ylitse pääseminen valmistavat kohtaamaan tulevaa työelämää. Ohjeina opiskelijalle opinnoista selviytymiseen ja uupumisen ennaltaehkäisyyn voisikin antaa seuraavat:

1. Ajattele positiivisesti, muista rentoutua itsellesi parhaalla tavalla, ja mikä tärkeintä, muista olla itsellesi armollinen!

2. Mieti, mitkä oman arkesi elementeistä tukevat jaksamistasi työ- ja opiskeluelämässä.

Minna

Ps. Miten sinä rentoudut? Mitkä oman arkesi elementeistä tukevat jaksamistasi työ- ja opiskeluelämässä?

Painettu lähde:  Salmela-Aro, K. 2009. Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 46. Helsinki: Kehitys Oy


OSALLISTU KESKUSTELUUN

Keskustelu

Recommended Comments

..itse uuvuin ihan totaalisesti lapsiperhe-arjessa ja ns. "Turhien tehtävien" sumpussa. Uskon vakaasti että olisin tähän mennessä oppinut enemmän jos olisin alusta lähtien saanut keskittyä olennaiseen. Esim. 5sivun esseen eräistä messuista olisin ajallisesti voinut käyttää tenttiin lukemiseen.

Jaa tämä kommentti


Suora linkki kommenttiin
Jaa toisille sivustoille

Hei, kiitos kommenteistanne. 

Onpa huolestuttavaa ja ikävää, että opintojen päätyttyä huomaa olleensa/olevansa täysin "loppu". Jokin mekanismi on suojannut sinua, Torlohka, opintojen aikana, jotta olet voinut sinnitellä opinnot loppuun saakka. Usein stressihormoni ja adrenaliini pitävät huolen siitä, että elimistö kykenee "taistelemaan ja selviämään" . Olet myös varmasti ainakin jollakin tavalla psyykkisesti vahva persoona. Toivottavasti olet saanut levättyä urakkasi jälkeen, jottei elimistö kuormitu ihan äärimmilleen - tällöin uhkana on vakava uupuminen, masennus ja ahdistusoireet. 

"Juu", perhearki yhdistettynä mihin tahansa vaativaan urakkaan tai pitkäkestoiseen toimintaan on haastavaa. Etenkin silloin, kun arjessa on monta "liikkuvaa palikkaa". Usein riittämättömyyden tunne tulee kuvioon siinä kohtaa, kun huomaa, että pitäisi tehdä niin paljon. Olla ja riittää niin monelle taholle samaan aikaan. Turhista tehtävistä en piittaa itsekään, enkä niitä opiskelijoillenikaan anna. Koitan laatia KAIKKI tehtävät siten, että ne sekä hyödyttävät että valmistavat opiskelijaa eteenpäin ammatillisesti. tehtäviä, joita voi hyödyntää esimerkiksi seuraavassa tehtävässä, joka on konkreettinen, joka hyödyttää tulevaa opinnäytettä jne. Nykyään tehtäviä voi vielä tehdä niin monella tavalla, että olisi hassua, jos teetettäisiin pelkkiä esseitä tai muita kirjallisia töitä. Opiskelijoille annan myös usein vaihtoehtona sen, että suunnitellaan yhdessä, mitä he haluaisivat, mikä tuntuisi tärkeältä, mistä oppisi? Kunhan toki vastaa opintojakson kokonaistavoitteisiin...

Terveisin Minna

  • Tykkää 1

Jaa tämä kommentti


Suora linkki kommenttiin
Jaa toisille sivustoille
Vieras: Lopen uupunut

Lähetetty

Tunnistan tämän myös itse. Kaikki aika menee 5-7 sivuisten esseiden ja ryhmätöisen tekemiseen. Tenttiin ei jää aikaa lukea ja tenttiin pitäisi lukea ihan järkyttävät määrät kirjoja plus kaikki mahdolliset artikkelit kurssin aiheeseen liittyen. Samaan aikaan saattaa jotku opettajat teettää tulevan kurssin ennakkoesseitä ja määrätä aloitustenttejä, ja nämä on sanomattakin pois sen hetkisen kurssin tenttiin valmistautumisesta. Olen lopen uupunut ja kyynistynyt. Tuntuu, että ainoa mitä varten meidän amkissa ollaan se 3-4 vuotta on, että osataan tehdä opinnäytetyö. Sama sille tärkeimmällä, teorian ja käytönnön osaamiselle.

Jaa tämä kommentti


Suora linkki kommenttiin
Jaa toisille sivustoille

Hei "Lopen uupunut",

uskon, että tässä tilanteessa alkaa olla jopa kyynistynyt. Opintoja tehdään, jotta valmistutaan ammattiin. On olennaista toki, että teoreettinen tietopohja on kattava ja sen pohjalta kyetään toimimaan käytännön terveydenhuollon työtehtävissä. On kuitenkin tärkeää, että opinnot suunnitellaan myös käytäntöön valmistavina ja teoreettinen tieto ja käytännön osaaminen kulkevat käsi kädessä. Mielekkäintä ja opiskelijalle ehkä hieman helpottavaa on, jos kirjalliset teoriapohjaiset tehtävät - ja opinnot yleisestikin - suunnitellaan siten, että ne ihan oikeasti täydentävät toisiaan. Niistä oikeasti on hyötyä, kun lähdetään harjoitteluihin ja myöhemmin työelämään. Tarkoituksena olisi antaa eväitä opiskelijan matkalle, hänen asiantuntijuutensa kehittymistä ajatellen. 

Terv. Minna

Jaa tämä kommentti


Suora linkki kommenttiin
Jaa toisille sivustoille
Vieras: Uupunut

Lähetetty

Äsken oli pitkä sairasloma takana uupumuksen takia, nyt pitäisi jatkaa opintoja. Hyvä puoli tässä on se, että osasin painaa jarrua ajoissa, vaikka pitkä tauko omalla tavallaan masentaakin.

Turhien tehtävien sumppu on tuttu myös. Edelliseen lääkehoidon tenttiin tuli luettavaksi muutamia satoja sivuja, aikaa kaksi viikkoa. Samalla aikaa kuitenkin käytettiin siihen, että suunniteltiin ikäihmisille bingotapahtumaa. Kyllä siinä oli motivaatio vähissä, vaikka muuten tapahtuma oli mukava järjestää. Aikataulutus meni viime kursseilla siihen, että opiskelijat lintsasivat koulusta, jotta ehtisivät opiskella, niin ironiselta kuin se kuulostaakin.

Ns. "turhien" asioiden opiskelu taas lisää paineita harjotteluihin, joissa pitäisi pärjätä mahdollisimman hyvin ja joissa opiskelijalta usein odotetaan hyvää pohjatietoa. Monta kertaa on sanottu "ei meille tätä opetettu" tai "ei me tätä koulussa tehty". Ohjaajat antavat tästä palautetta opettajille, jotka kohauttavat olkiaan, että ikävä juttu, mutta asia ei ole heidän päätettävissään. Vaikuttaa ilmeisesti myös opettajien työmotivaatioon; opettajat tietävät teoriaopintojen tärkeyden, mutta heidän kätensä ovat aikalailla sidotut.

Samaan aikaan pitäisi pärjätä hyvin sekä koulussa, että kentällä. Kyseessä on kuitenkin ala, jossa ollaan vastuussa toisen ihmisen terveydestä ja hengestä. Siihen pitäisi pystyä panostamaan kunnolla.

Jaa tämä kommentti


Suora linkki kommenttiin
Jaa toisille sivustoille


Vieras
Olet jättämässä kommenttia vieraana. Jos sinulla on tunnus, kirjaudu sisään.
Lisää kommentti

×   Lisäsit muotoiltua sisältöä.   Restore formatting

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Linkkisi on upotettu automaattisesti..   Näytä pelkkä linkki.

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Ajankohtaista

Blogi


×