Jump to content
Blogi

Näyttöön perustuva tutkittu tieto


Anettav

  • Kaupallinen yhteistyö

Eräs kollegani totesi ajatelleensa aiemmin, että sairaanhoitajana tulee osata ja hallita kaikki tieto potilaiden hoitamisesta. Hän oli tuskastunut ajatuksesta, että miten voi tietää, kuinka hoitajana täytyy toimia missäkin tilanteessa. Hän oli kokenut ahaa-elämyksen tajutessaan, että joku toinen on tosiaan tämän selvittänyt puolestamme! Tämä kuvaa mielestäni parhaiten sitä, mitä on näyttöön perustuva tieto. Meidän ei valmiinakaan sairaanhoitajana tarvitse tietää kaikesta kaikkea, mutta meidän täytyy olla valmiita ottamaan asiasta selvää.

Näyttöön perustuva tieto on valmiiksi puolestasi tutkittua tietoa siitä, kuinka hoidetaan potilasta vaikuttavalla ja parhaalla mahdollisella tavalla tämän hetkisten tutkimustietojen mukaan. Hyviä tuloksia on raportoitu erilaisissa tietokannoissa ja esimerkiksi kirjallisuuskatsaukset kokoavat tietoa monesta eri tutkimuksesta ja ovat näin ollen hyvä keino etsiä näyttöön perustuvaa tietoa. Kuitenkin erilaisten artikkeleiden löytäminen useista kansainvälisistä tietokannoista voi olla haastavaa, joten tietoa on kerätty ammattilaiselle helpompaan muotoon muun muassa Käypä hoito -suosituksiin sekä Hotuksen erilaisiin suosituksiin. Yksi oiva ja nykyaikainen keino löytää näyttöön perustuvaa tietoa ovat myös Skholen tarjoamat verkkokurssit, joista löytyy eri aihealueista koottua ajankohtaista ja tutkittua tietoa.

On todettu, että sairaanhoitajien näyttöön perustuva toiminta ei ole vakiintunut vielä osaksi arkeamme, vaikka käsitteenä näyttöön perustuva hoitotyö on kyllä suurimmalle osalle täysin tuttu ja asenteetkin siihen ovat pääosin positiiviset. Hoitajat tarvitsevat lisää koulutusta siitä, kuinka juurruttaa näyttöön perustuva tutkittu tieto osaksi hoitotyön arkea ja päätöksen tekoa. Tässä meillä jokaisella on mahdollisuus panostaa omalta osaltamme, mutta myös hoitotyön esimies on merkittävässä asemassa. Tärkeä esimiehiä koskeva seikka on myös tiedolla johtaminen, myöskään esimiehen ei tulisi johtaa työyksikköä mutulla vaan johtamisenkin tulisi perustua tietoon ja näyttöön.

Miksi hoitaisimme potilaita mutulla, kun meillä on vahvaa näyttöä tehokkaista hoitomuodoista ja -käytännöistä? Näyttöön perustuvan tiedon käyttö ei tietenkään poissulje kokemustietoa ja -taitoa, mutta meidän tulee ammattilaisina myös pyrkiä terveyden tasa-arvoon. Potilaiden hoidon laadun ei tule olla riippuvaista siitä, missä sairaalassa tai toimipisteessä hän saa hoitoa. Helsingissä hoitoon tulevan potilaan tulee saada yhtä laadukasta hoitoa kuin Kuusamossa hoidettavan potilaan. Tämänkin vuoksi näyttöön perustuva hoito tasavertaistaa potilaita valtakunnallisesti.

Me jokainen toki tiedämme, että on asioita, joka tulee osata ja hallita. Ei tietenkään kukaan lähde elvytystilanteessa tarkistamaan tietokoneelta kuinka se elvytys nyt tapahtuikaan. Mutta myös elvytyksestä on tehty tutkimuksia, ja sen mukaan elvytysohjeita on muokattu, kun on todettu, mikä on vaikuttavinta elvytystä. Myös tämä on näyttöön perustuvaa tietoa. 

Hotus yhteistyössä Skholen kanssa julkaisee tammikuussa 2018 uuden kirjan Näyttöön perustuva toiminta: Tarpeesta tuloksiin. Kirja sopii niin alan ammattilaisille kuin opiskelijoillekin tarjoten kattavan kuvan näyttöön perustuvasta toiminnasta, rakenteista, prosesseista ja tulosten arvioinnista. Teos antaa apua näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Nykyajan maailmassa meidän ei tarvitse elää tiedon puutteessa, haasteena onkin löytää oikean tiedon äärelle. Tutkimusta tehdään jatkuvasti ja mikä onkaan sen helpompaa kuin avata kirja tai tietokone tarkistaa faktoja. Tutkimustulosten jakaminen on muuttunut, tietoa todella on saatavilla, kun sitä vaan osaa etsiä. 

Täytyyköö valmiin sairaanhoitajan osata kaikki? Onko teidän työyksikössä nimetty näyttöön perustuvasta hoitotyöstä vastaava henkilö?


OSALLISTU KESKUSTELUUN

Keskustelu

Recommended Comments

Valmiin sairaanhoitajan ei tarvitse osata kaikkea. On kuitenkin osattava tunnistaa tiedontarpeensa ja on osattava hakea tietoa luotettavista lähteistä – ja tarvittaessa tietenkin pyytää kollegan apua. Oma tietämys lisääntyy, kun kokemuskin karttuu tietyllä osastolla tai erikoisalalla. Mitä vähemmän tietää, sitä vähemmän tajuaa kuinka vähän tietääkään, mutta ei pidä antaa sen lannistaa. On vain edettävä perusasioiden vahvistamisesta eteenpäin. Valmistumisestani on jo muutama vuosi, mutta vieläkin huomaa kuinka tietyt teoreettiset asiat loksahtelevat paikoilleen nimenomaan kliinisen kokemuksen myötä.

Sairaalamme hakee magneettistatusta ja näin osastollemme on muodostettu asiantuntijaryhmät nimettyine vastuuhenkilöineen. Itse olen kiinnostukseni vuoksi mukana näyttöön perustuvan hoitotyön asiantuntijaryhmässä muutaman muun sairaanhoitajan kanssa. Olemme tehneet havainnon, että tietynlaiset persoonat ovat hakeutuneet tähän ryhmään. Lisäksi olemme huomanneet, että työtä riittää siinä, että muutkin saadaan todella ymmärtämään mitä näyttöön perustuva hoitotyö on, mitä hyötyä siitä on käytännön hoitotyön kannalta niin itse sairaanhoitajan työpanoksen kannalta kuin hoidon laadun ja turvallisuuden takaamisessa ja miten siitä saa lisää tietoa ja miten sitä voi oppia soveltamaan arjen työssä. Uskon ensisijaisesti siihen, että esimerkillisesti toimiminen vie pitkälle, mutta toki on järjestettävä myös koulutusta.

  • Tykkää 1

Jaa tämä kommentti


Suora linkki kommenttiin
Jaa toisille sivustoille
‎20‎.‎12‎.‎2017 klo 16.24, stranger kirjoitti:

Valmiin sairaanhoitajan ei tarvitse osata kaikkea. On kuitenkin osattava tunnistaa tiedontarpeensa ja on osattava hakea tietoa luotettavista lähteistä – ja tarvittaessa tietenkin pyytää kollegan apua. Oma tietämys lisääntyy, kun kokemuskin karttuu tietyllä osastolla tai erikoisalalla. Mitä vähemmän tietää, sitä vähemmän tajuaa kuinka vähän tietääkään, mutta ei pidä antaa sen lannistaa. On vain edettävä perusasioiden vahvistamisesta eteenpäin. Valmistumisestani on jo muutama vuosi, mutta vieläkin huomaa kuinka tietyt teoreettiset asiat loksahtelevat paikoilleen nimenomaan kliinisen kokemuksen myötä.

Sairaalamme hakee magneettistatusta ja näin osastollemme on muodostettu asiantuntijaryhmät nimettyine vastuuhenkilöineen. Itse olen kiinnostukseni vuoksi mukana näyttöön perustuvan hoitotyön asiantuntijaryhmässä muutaman muun sairaanhoitajan kanssa. Olemme tehneet havainnon, että tietynlaiset persoonat ovat hakeutuneet tähän ryhmään. Lisäksi olemme huomanneet, että työtä riittää siinä, että muutkin saadaan todella ymmärtämään mitä näyttöön perustuva hoitotyö on, mitä hyötyä siitä on käytännön hoitotyön kannalta niin itse sairaanhoitajan työpanoksen kannalta kuin hoidon laadun ja turvallisuuden takaamisessa ja miten siitä saa lisää tietoa ja miten sitä voi oppia soveltamaan arjen työssä. Uskon ensisijaisesti siihen, että esimerkillisesti toimiminen vie pitkälle, mutta toki on järjestettävä myös koulutusta.

Hyviä ja tosi oleellisia pointteja, nimenomaan on tärkeää tunnistaa tiedontarve ja löytää sen luotettavan tiedon lähteelle. Tuo on itsellänikin ollut mielenkiintoista huomata, kuinka ne palaset loksahtelevat kohdalleen täällä työelämässä. Mielenkiintoista, että tietynlaiset ihmiset hakeutuvat kyseiseen asiantuntijaryhmään, osaatko kertoa minkälaiset persoonat? Olen samaa mieltä tuosta, että jokaisen tulisi ymmärtää mitä se näyttöön perustuva hoitotyö oikeasti on ja miten nimenomaan käytännön kannalta se on merkityksellistä. Ja mallioppiminenhan on monessa asiassa se tärkeä juttu, joten esimerkin avullahan varmaan vähän huomaamattakin tuo sitä kulttuuria työyksikköönsä  

Jaa tämä kommentti


Suora linkki kommenttiin
Jaa toisille sivustoille
12/24/2017 klo 01.08, Anettav kirjoitti:

Hyviä ja tosi oleellisia pointteja, nimenomaan on tärkeää tunnistaa tiedontarve ja löytää sen luotettavan tiedon lähteelle. Tuo on itsellänikin ollut mielenkiintoista huomata, kuinka ne palaset loksahtelevat kohdalleen täällä työelämässä. Mielenkiintoista, että tietynlaiset ihmiset hakeutuvat kyseiseen asiantuntijaryhmään, osaatko kertoa minkälaiset persoonat? Olen samaa mieltä tuosta, että jokaisen tulisi ymmärtää mitä se näyttöön perustuva hoitotyö oikeasti on ja miten nimenomaan käytännön kannalta se on merkityksellistä. Ja mallioppiminenhan on monessa asiassa se tärkeä juttu, joten esimerkin avullahan varmaan vähän huomaamattakin tuo sitä kulttuuria työyksikköönsä  

Asiantuntijaryhmämme sairaanhoitajat ovat tunnollisia ja tarkkoja persoonia, joita toiset voisivat omasta näkökulmastaan kutsua jopa nipottajiksi, hehe. On halua opiskella jatkuvasti ja jaksamista kehittää hoitotyötä, kun moni on antautunut kyynisyydelle tai epäilee kaikkea uutta tai kaikkea mikä pyrkii muutokseen. On enemmän ns. lukupäätä ja kykyä tarkastella asioita yksityiskohtaisesti ja kokonaisuuksina. On kiinnostusta lukea tutkimuksia myös englanniksi, kun tässä vaiheessa on melko vähän suomenkielistä materiaalia ylipäätään.

Täytyy olla vahva persoona, että jaksaa kuulla "vitsejä" akateemisuudesta vs. käytännönläheisyydestä. Moni yrittää dismissata näyttöön perustuvan hoitotyön turhana haihatteluna, koska se on "liian vaikeaa", "tarpeetonta, kun 30 vuotta tehty näin" tai ei ymmärretä mitä tutkimusnäyttö kertoo todellisesta maailmasta. Asiantuntijaryhmämme tarkoituksena on saada lievennettyä muutosvastarintaa ja kannustaa ihmiset mukaan siihen, mikä on nykypäivän turvallista ja laadukasta hoitotyötä, koska ei ole tekosyitä toimia toisin. Työtä riittää vielä :cool:

  • Tykkää 1

Jaa tämä kommentti


Suora linkki kommenttiin
Jaa toisille sivustoille


Vieras
Olet jättämässä kommenttia vieraana. Jos sinulla on tunnus, kirjaudu sisään.
Lisää kommentti

×   Lisäsit muotoiltua sisältöä.   Restore formatting

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Linkkisi on upotettu automaattisesti..   Näytä pelkkä linkki.

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Ajankohtaista

Blogi


×