Jump to content
Blogi

Haastavan opiskelun kohtaaminen


Henna Lehto


Helppoa kuin heinänteko? Ammattikorkeakouluopiskelussa eniten ärsyttää lähiopetustuntien vähyys. Kuva: Shutterstock.

Sinullakin on varmasti ollut jonkinlainen ennakkoajatus hakiessasi tai päästessäsi opiskelemaan ammattikorkeakouluun siitä, mitä opiskelu tulee seuraavan kolmen ja puolen vuoden (tai muun ajanjakson) aikana olemaan. Jotkut tietävät ehkä muiden opiskelijoiden jakamien kokemusten perusteella mitä odottaa. Minullakin oli melko hyvä käsitys siitä mitä opinnoiltani odottaa. Kaikkeen ei silti pysty etukäteen varautumaan.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa ei kaikille ole täysin mutkatonta. Opiskeluaikana ammattikorkeakouluopiskelijat kohtaavat monenlaisia haasteita. Kyselin mielipiteitä opiskelusta ja sen tuomista haasteista sairaanhoitajaopiskelijoiden suljetussa Facebook-ryhmässä 23.-25.11.2017. Kommentteja tuli tällä aikavälillä yhteensä 49kpl.

Lähiopetus

Opiskelijoita puhuttivat erityisesti kontaktituntien vähyys sekä päivätoteutuksessa, että monimuotototeutuksessa. Tähän liittyen lähiopetuksessa koettiin olevan puutteita ja kurssien painotuksissa olevan epäkohtia. Rajalliseen tuntimäärään on tiivistettävä niin paljon kurssiasiaa, että kaikkea ei ehditä käydä kunnolla läpi. Esimerkiksi anatomian ja fysiologian kurssien koettiin olevan juosten suoritettu läpi.

Vapaa-ajan suunnittelua hankaloittivat muutokset lukujärjestyksessä. Tunteja tai kokonaisia koulupäiviä saatetaan lyhyellä varoitusajalla siirtää toiseen päivään ja ajankohtaan. Tämä aiheutti haasteita työvuorojen tai esimerkiksi lastenhoidon järjestämisessä. Opiskelijoille annettu informaatio saattoi myös olla ristiriitaista eri tietolähteistä ja tieto sekin saattoi muuttua matkan varrella.

Opetuksen sisältö

Opetusmenetelminä verkko-opiskelun lisääntyminen, ryhmätöiden paljous, learning cafe-menetelmä ja itseopiskelu koettiin oppimista heikentävinä tekijöinä. Opiskelijat kokivat, että perinteinen lähiopetus, sekä kliinisten taitojen opiskelu opettavat kaikista eniten. Toisaalta pelkkien kalvosulkeisten läpikäynti ei myöskään motivoi opiskelua varsinkaan silloin, kun opiskelutahti on kova.

Kliinisten taitojen opettamisella on suuri merkitys opiskelijoiden kokeman oman osaamisen ja ammattitaidon kasvamisessa. Mikäli opetusta on ollut vähän ja hoitotoimenpiteiden harjoittelemisessa on puutteita, jää opetus harjoittelupaikan varaan. Miltä opiskelijasta tuntuu mennä harjoitteluun, jos kokee omassa osaamisessa olevan puutteita? Pahimmassa tapauksessa opiskelija saattaa valmistumisen jälkeen kokea epävarmuutta omista taidoistaan sairaanhoitajana.

Opettajat

Opettajat voivat omalla toiminnallaan ja ammattitaidollaan vaikuttaa opiskelijoiden kokemaan opetuksen laatuun. Käytännön kokemusten ja esimerkkien tuominen teoriatunneille elävöittävät opetusta ja edistävät mieleenpainumista. Myös se, mitä tunnilla opetetaan ja mihin opetus painottuu, on merkityksellistä. Sairaanhoitajaopiskelijoiden ryhmässä esitettiin toivomuksena esimerkiksi, että ylimääräisistä koko päivän kestävistä seminaareista ja turhista hömpötyksistä luovuttaisiin. Myös lääkäriluentojen puuttuminen ja siirtyminen verkko-opetukseen koettiin ikävänä asiana.

Harjoittelu

Työharjoittelun suorittamisen haasteina opiskelijat kokivat joustamattomuuden ja harjoittelutuntien määrän. Harjoittelutunteja voi opiskelijoiden mukaan olla jopa 40h/viikko, ja jokainen poissaolo on korvattava poissaolon syystä riippumatta. Harjoitteluajankohtaan saattaa yhdistyä myös muiden kurssien tehtäviä, ylimääräisiä koulu- ja seminaaripäiviä, jotka vievät aikaa varsinaiselta harjoittelulta. Näitäkään ei huomioida harjoittelun kokonaistuntimäärään, vaan ne lukeutuvat opiskelijalle korvattaviksi poissaolopäiviksi.

 

Kaikki opiskelun tuomat haasteet eivät onneksi (ja toivottavasti) kasaudu yhden opiskelijan harteille. Opiskelu voi olla myös hyvinkin mutkatonta. Hyvä niin. Tsemppiä heille, joiden opiskelu tuo enemmän haasteita oman elämän suunnittelulle, opintojen etenemiselle ja itse oppimiselle. Näistä asioista puhuminen ja palautteen antaminen on tärkeää, vaikka muutos parempaan ei aina tapahdu kovinkaan nopeasti. Sillä välin opiskelijan on sopeuduttava vallitsevaan tilanteeseen. Toki on hyvä muistaa, että kaikki opiskelijat eivät koe samoja asioina haastavina tai kuormittavina. Se, mikä yhdestä saattaa tuntua haastavalta, voi toiselle opiskelijalle sopia paremmin kuin nenä päähän.

Mitä ajatuksia muiden kokemat haasteet sinussa herättivät? Kerro omista kokemuksistasi AMK-opinnoissa?

 

Seuraavassa postauksessa tarkoituksenani on kirjoittaa keinoista, joilla itse olen ratkaissut itsenäisen opiskelun paljouden ja kontaktituntien vähäisyyden tuomia haasteita.


OSALLISTU KESKUSTELUUN

Keskustelu

Recommended Comments

Jo lyhyellä opiskelutaipaleella on noussut yksi iso asia ylös ainakin seamkissa, nimittäin monimuoto opiskelijoiden kunnioitus. Harkottelupaikat tulivat edellisviikolla ennen harjottelua, paljon erilaisia tehtäviä kasaantuu ja ryhmätöitä tulee jatkuvasti, jos ei lähiopetuspäiviltä niin verkkokursseilta. Meille sanotaan että koulu ensin sitten työ. Miksi sitten opiskelemme työn ohella, jos koulu menee opettajien mielestä oman palkkatyön edelle? Täyspäiväisesti opiskelevat kuitenkin tekevät työtä opiskelun ohella, heidän kohdalla koulu menee edelle. Vuodesta toiseen sama ongelma mutta opettajia ei tunnu kiinnostavan tämä asia ollenkaan. Erittäin turhauttavaa ruveta työnantajalle sanomaan edellisellä viikolla kuinka pääsen töihin.

Jaa tämä kommentti


Suora linkki kommenttiin
Jaa toisille sivustoille
Vieras: shopiskelija

Lähetetty

Olen samaa mieltä kaikista mainitsemistasi epäkohdista. Olen myös kokenut, että palautetta ei juurikaan kuunnella vaan lähinnä odotetaan, että opiskelijat luovuttavat. On myös uskomatonta miten vähän tukea opiskelijat saavat ihan käytännön asioihinkin, kun aloittavat opinnot. Uskomatonta on myös joustamattomuus esimerkiksi harjoitteluihin liittyen. Kummallista mielestäni on myös se, että läpi menneen tentin uusiminen on tehty käytännössä mahdottomaksi. Sillä jos haluaa uusia, pitää käydä koko opintokokonaisuus uudestaan eikä vaan kyseisen kurssin tenttiä. En siis voi esimerkiksi uusia anatomiaa&fysiologiaa, jos saan arvosanan, joka ei miellytä. Tai no voin, mutta kuinka turhauttavaa se onkaan ja mikä on loppuun palamisen riski?

Jaa tämä kommentti


Suora linkki kommenttiin
Jaa toisille sivustoille


Vieras
Olet jättämässä kommenttia vieraana. Jos sinulla on tunnus, kirjaudu sisään.
Lisää kommentti

×   Lisäsit muotoiltua sisältöä.   Restore formatting

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Linkkisi on upotettu automaattisesti..   Näytä pelkkä linkki.

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Ajankohtaista

Blogi


×