Jump to content
MAINOS

Vanhustenhuollon omavalvontasuunnitelmissa puutteita


Hoitajat.net
 Share

Shutterstock

Valvira otti vanhusten kaltoinkohteluselvityksen (2016) perusteella valvontaansa 40 ympärivuorokautisen vanhustenhuollon toimintayksikköä. Valvira on käsitellyt yli puolet valvontatapauksista, eikä minkään toimintayksikön osalta ole ilmennyt tarvetta kaltoinkohteluun liittyviin jatkotoimenpiteisiin. Kaikissa yksiköissä on puututtu havaittuun kaltoinkohteluun. Valvira on kuitenkin velvoittanut lähes kaikkia valvontaan otettuja yksiköitä täydentämään omavalvontasuunnitelmiaan.

Toimintayksiköitä on pyydetty tarkentamaan mm. työntekijän ilmoitusvelvollisuutta ja asukkaisiin kohdistuvia rajoitustoimenpiteitä koskevaa ohjeistustaan. Valvira on kiinnittänyt huomiota myös siihen, ettei henkilökuntaa aina ole osallistettu omavalvontasuunnitelman laatimiseen riittävällä tasolla.

Työntekijän ilmoitusvelvollisuutta koskevissa ohjeissa havaittiin monenlaisia puutteita. Suurella osalla toimintayksiköistä ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskeva ohjeistus oli liian yleisellä tasolla tai puuttui kokonaan. Työntekijän ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä toimintayksikön omavalvontasuunnitelmaan. Ohjeiden on myös oltava riittävän yksityiskohtaiset.

- Erityisen tärkeää on huomata, että työntekijän on voitava ilmoittaa epäkohdista seuraamuksia pelkäämättä, korostaa Valvira tiedotteessaan.

Valvonnassa kävi ilmi, että asukkaiden keskinäistä väkivaltaa ei usein tunnisteta kaltoinkohteluksi. Kaltoinkohtelija voi kuitenkin olla paitsi yksikön työntekijä myös toinen asukas tai vanhuksen omainen. Toimintayksiköissä tarvitaan yhteinen näkemys siitä, mitä kaltoinkohtelulla tarkoitetaan. Lisäksi tarvitaan ohjeet kaltoinkohtelun riskin ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Lue lisää:

Kaltoinkohtelu ympärivuorokautisissa vanhustenhuollon yksiköissä työntekijöiden havainnoimana -loppuraportti (pdf)

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...