Jump to content
MAINOS

Vanhusten hoidon laatu päivystyksissä vaihtelee


Hoitajat.net
 Share

Väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten iäkkäät potilaat kokevat päivystyskäynnin ja miten potilaiden kokemukset vastaavat heidän käsityksiään laadukkaasta hoidosta. Kuvituskuva: Shutterstock.

Päivystyskäynnin aikana iäkäs potilas voi parhaimmillaan kokea saavansa tarpeitaan vastaavaa apua, hyvää hoitoa ja huolenpitoa. Pahimmillaan potilas voi kokea jäävänsä yksin, epätietoisena, hätääntyneenä ja epämiellyttävästä olotilasta kärsivänä sivuosaan odottamaan. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan iäkkäiden päivystyspotilaiden kokema hoidon laatu on epätasaista ja sattumanvaraista.

Tutkimuksessa todettiin, että potilaiden näkökulmasta tärkeitä laadun osatekijöitä ovat hoidon saatavuus, käynnin tapahtumien ja lopputulosten mielekkyys, potilaan hyvinvointi käynnin aikana, toimiva vuorovaikutussuhde potilaan ja henkilökunnan välillä sekä potilaiden erilaisten tarpeiden tasapuolinen huomiointi. Se, vastasiko saatu hoito näitä laatukäsityksiä, vaihteli suuresti potilaasta ja päivystyskäyntikerrasta toiseen. Koettu hoidon laatu määräytyi päivystyksen tilanteen, toisten avuntarvitsijoiden lukumäärän, henkilökunnan toimintatapojen sekä sattuman perusteella.

Tutkimuksen mukaan iäkkäät potilaat hakeutuivat päivystykseen tilanteessa, jossa heillä käsityksensä mukaan ei ollut muuta vaihtoehtoa esimerkiksi oireiden sietämättömyyden, terveydentilaa koskevan huolen tai tutkimusten ja hoidon kiireellisyyden vuoksi. Päätöstä puolsivat tai jarruttivat käsitykset päivystykseen hakeutumisen vaihtoehdoista tai niiden puutteesta sekä luottamus tai epäluottamus tarpeita vastaavan avun saamiseen päivystyksestä. Läheisten ja hoitoalan ammattilaisten mielipiteillä oli päätöksenteossa keskeinen merkitys.

Tyypillinen päivystyskäynti ei edennyt tutkimusten ja hoidon muodostamana sujuvana jatkumona, vaan suuri osa päivystyksessä vietetystä ajasta kului odottamiseen. Haastateltavien kokemukset oireita lievittävästä hoidosta ja olotilan turvallisuudesta olivat hyvin vaihtelevia. Monet kärsivät janon ja nälän tunteista. Tiedonsaanti ja muu osallisuus omaan hoitoon koettiin tärkeäksi, mutta osallisuuden taso ei määräytynyt potilaan voimavarojen vaan päivystyksen tilanteen ja henkilökunnan ehdoilla.

Hoitohenkilöstöön luotetaan

Haastateltavat ilmaisivat suurta luottamusta päivystyksen henkilökunnan ammattitaitoon.  Vuorovaikutuksesta henkilökunnan kanssa haastatelluilla oli sekä myönteisiä että kielteisiä kokemuksia. Myönteisenä koettiin esimerkiksi henkilökunnan myötätuntoisuus, ystävällisyys ja potilaan tosissaan ottaminen, kielteisenä taas esimerkiksi kiinnostuksen puute, tylyys ja toiminnan liukuhihnamaisuus. Myös muilla päivystyksessä olleilla potilailla oli suuri merkitys iäkkäiden potilaiden kokemusten kannalta. Haastateltavat kokivat, että päivystyksen henkilökuntaresurssit olivat puutteelliset ja että haavoittuvaisimpien potilaiden erityistarpeiden huomiointi oli riittämätöntä. Haastateltavien maininnoissa nousi esiin myös tarve tehdä päivystyksen käytännöt ja eri potilaiden hoitoonpääsyn järjestyksen perusteet paremmin ymmärrettäviksi. Enemmistö haastatelluista kuitenkin koki käynnin lopputulosten vastanneen siihen avuntarpeeseen, jonka vuoksi päivystykseen oli hakeuduttu.

Tutkimuksessa haastateltiin 21 iäkästä (74-94v) henkilöä, jotka olivat käyneet Tampereen päivystyspoliklinikka Acutassa. Teemahaastatteluin kerätty aineisto analysoitiin laadullisin menetelmin sisällönanalyysin ja jäsenkategoria-analyysin avulla. 

LL Elina Myllärin väitös: Päivystyshoidon laatu iäkkäiden potilaiden kokemana

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

Suuri osa vanhusten päivystyskäynneistä on myös täysin turhia ja aiheutuvat paremmin sopivien palveluiden puutteellisista resursseista ja/tai sosiaalisesta hädästä!

Päivystyskäynti tulisi nähdä vastaavasti toimenpiteenä/tutkimuksena kuin esim. kuvantamiset. Jokaisella tiutkimuksella ja toimenpiteellä on sekä potentiaaliset haitat että potentiaaliset hyödyt.

Link to comment
Share on other sites

Ja edelleen jaksan ihmetellä lausetta, suurin osa ajasta meni odottamiseen? Niinku wot? No totta helvetissä menee kun niitä mummukoita on siellä hieman enemmän kuin yksi, ja jokaiselle nyt vaan ei ole omaa lääkäriä, hoitajaa, labra -ja röntgenhoitajaa ja tekstinkäsittelijää.

Link to comment
Share on other sites

16.9.2017 klo 06.41, Vieras: Huoh kirjoitti:

Ja edelleen jaksan ihmetellä lausetta, suurin osa ajasta meni odottamiseen? Niinku wot? No totta helvetissä menee kun niitä mummukoita on siellä hieman enemmän kuin yksi, ja jokaiselle nyt vaan ei ole omaa lääkäriä, hoitajaa, labra -ja röntgenhoitajaa ja tekstinkäsittelijää.

Haluaisin kyllä nähdä jonkun tekevän tutkimustyötä siitä miten päivystyspoliklinikan odotusajoille käy, jos triagessa olisi heti lääkäri tai lisäkoulutettu sairaanhoitaja, joka voisi määrätä labrat ja kuvantamiset heti ilmoittautumisluukulla. Lisäksi ns. nenänpäästä diagnosoitavat asiat voisi hoitaa jo luukulla ja päästää kotiin reseptin kanssa. Voi olla, että olisi paskakin systeemi, mutta ainakin mielenkiintoinen tuo olisi kokeiluna. 

Itsekin olen päivystyksessä työskennellyt, enkä ketään halua syyttää, mutta onhan tuo nyt erikoista ettei homma pelaa vaikka näitä päivystyspoleja on pyöritetty sata (?) vuotta suomessa. Taannoin oli itsellä potilaana jonkin tuntemattoman päivystyksen jo hyvän aikaa sitten eläköitynyt osastonhoitaja, joka tiesi kertoa, että homma oli samanlaista jo 50-luvulla. 

Link to comment
Share on other sites

18 tuntia sitten, Julma kirjoitti:

Haluaisin kyllä nähdä jonkun tekevän tutkimustyötä siitä miten päivystyspoliklinikan odotusajoille käy, jos triagessa olisi heti lääkäri tai lisäkoulutettu sairaanhoitaja, joka voisi määrätä labrat ja kuvantamiset heti ilmoittautumisluukulla. Lisäksi ns. nenänpäästä diagnosoitavat asiat voisi hoitaa jo luukulla ja päästää kotiin reseptin kanssa. Voi olla, että olisi paskakin systeemi, mutta ainakin mielenkiintoinen tuo olisi kokeiluna. 

Meillä hoitajat tilaa omatoimisesti tietyn peruspaketin labroja + oireen mukaan labraa kun potilas tulee päivystykseen. Kuvantamisiin ei meillä mun kokemuksen mukaan tehdä luukulta lähetteitä. Mutta lähetettä voi käydä pyytämässä jolloin joku meidän lääkäreistä kirjoittaa sellaisen.    

Link to comment
Share on other sites

2 tuntia sitten, holbs kirjoitti:

Meillä hoitajat tilaa omatoimisesti tietyn peruspaketin labroja + oireen mukaan labraa kun potilas tulee päivystykseen. Kuvantamisiin ei meillä mun kokemuksen mukaan tehdä luukulta lähetteitä. Mutta lähetettä voi käydä pyytämässä jolloin joku meidän lääkäreistä kirjoittaa sellaisen.    

Siis kaikista potilaista otetaan tämä peruspaketti? Kuulostaa äkkiä vähän liioitellulta. 

Onko sulla jotain vertailukohtaa nykytilanteeseen sen suhteen, miten tämä on vaikuttanut päivystyskäyntien kestoon? Potilaat lienee ainakin tyytyväisiä, kun heti tapahtuu jotain mikä liittyy heidän hoitoonsa?

Link to comment
Share on other sites

23 minuuttia sitten, Julma kirjoitti:

Siis kaikista potilaista otetaan tämä peruspaketti? Kuulostaa äkkiä vähän liioitellulta. 

Tarkennan: Sisätautipäivystykseen tulevista potilaista pääsääntöisesti kaikista, kyllä. Traumassa ja terkkarissa ei oteta kaikista. Mä oon Helsingissä töissä, joten täällä on potilasmäärät isoja. Ei se toimis sillä tavalla että lääkäri määrää kaikki labrat vasta tullessaan tutkimaan potilasta.

Edited by holbs
Link to comment
Share on other sitesCreate an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...