Jump to content
MAINOS

Valvira ei kannata henkilöstömitoituksen alentamista iäkkäiden palveluissa


Hoitajat.net
 Share

Hallitusohjelman tavoite alentaa vanhusten ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta nykyisestä 0,5:stä 0,4 työntekijään asukasta kohti merkitsee huomattavaa työntekijämäärän alentumista tehostetun palveluasumisen toimintayksiköissä. Alentamalla vähimmäismitoitusta asiakkaiden oikeus hyvään ja laadukkaaseen hoivaan ja hoitoon ei toteudu, toteaa Valvira tiedotteessaan.

Tämä liittyy toimintaympäristön muutokseen: Kun ikääntyneet ihmiset asuvat kotona entistä pidempään, tulevat he ympärivuorokautisten palvelujen piiriin entistä huonokuntoisempina. Näin ollen henkilöstömitoituksen alentamiselle ei ole perusteita, toteaa Valvira lausunnossaan koskien ehdotusta tarkistaa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuonna 2013 annettua laatusuositusta.

Toimintayksikön vastuuhenkilön roolia on syytä korostaa: Valvonta on entistä enemmän yksiköiden omavalvontaa ja johtaja vastaa omavalvonnan toteutumisesta ja henkilöstön sitouttamisesta siihen.  Valviran keväällä 2016 tekemän ikäihmisten kaltoinkohtelukyselyn perusteella voidaan todeta, että omavalvonta ja siihen liittyvät ohjeet ja niiden noudattaminen vähentävät mm. asiakkaisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelun riskiä toimintayksikössä. Laadukkaan johtamisen varmistamiseksi lähiesimiesten työtehtäviin ei voida sisällyttää nykyistä enempää hoito- ja hoivatehtäviä.

Tavoitteena tulee olla, että palvelun laatua arvioidaan suhteessa siihen, miten se vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Käytettävissä ei ole valtakunnallisesti kattavaa asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin mittaria, jonka perusteella laatua voitaisiin arvioida yhdenmukaisesti. Vaikka henkilöstömäärän lisääminen ei välttämättä paranna palvelun laatua samassa suhteessa, voidaan käytännössä osoittaa raja, jonka alittaminen vaarantaa asiakasturvallisuuden.

Lue lisää:

Valviran lausunto koskien ehdotusta tarkistaa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuonna 2013 annettua laatusuositusta (pdf)

93 % Valviran kyselyyn vastanneista on havainnut vanhusten kaltoinkohtelua – kysely paljasti myös puutteita omavalvonnan ja ilmoitusvelvollisuuden toteutumisessa

Lähde: Valvira

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

Mielestäni jokaisen hallituksen jäsenen pitäisi kokeilla olla viikko töissä vanhusten palvelukodissa. Tuskin pienentäisivät mitoitusta kun näkisivät mitä arki on. Jos arki on kiireistä jo normaalipäivinä niin sairaslomat ja sijaisten puute vasta aiheuttaakin kiirettä. Ärsyttää että koko ajan ollaan huonontamassa hoivapuolen tilannetta. Tuskin kukaan haluaa omaistaan viedä hoitokotiin kun vanhuksen hyvälle perushoidolle ei ole resursseja!

Link to comment
Share on other sites

Guest Kyllästynyt turhiin tutki

Posted

Joka tuutista tulee tutkimuksia ja veivataan vuodesta toiseen että onko se nyt 0.4 vai 0.5 vai jotain muuta. Näillä tutkimuskustannuksilla saataisi ehkä katettua työvoimakustannuksia...en tiedä...tervemenoa jokainen päättäjä omaisineen kokeilemaan asumista paikkaan jossa ei vaan kädet riitä. Ei mulla muuta 

Link to comment
Share on other sites

Guest Kohta vaihdan ammattia

Posted

Pidän työstäni todella. Kun se on pelkkää hoitotyötä, mutta esim. iltavuoroissa pitää mennä jo nyt mielessä se että pitää asukkaidden hoitamisen lisäksi ehtiä jakamaan ruuat, syöttämään, siivoamaan ne astiat, viemään roskat ja tiskit ja pyyhkimään pöydät ja lattiat yleisistä tiloista. Laitosapulaisiahan ei neää tarvita iltaisin ja viikonloppuisin kun eihän kukaan kotonaan joka päivä siivoa. Haluaisin nähdä pomojen ja päättäjien naamat maanantaina kun oltaisiin vkl jätetty yleissiisteys hoitamatta. Tahtoisin tehdä hoitotyötä kunnolla, antamalla kunnolla aikaa niille 17:sta asukkaalle. Mihinkään yllättävään ei sitten olekaan enää tällä mitoituksella varaa. Meitä kun on illassa vain kaksi, eikä taideta olla ainoa paikka Suomessa.

Jos mitotus pienenee entisestään, vaihdan alaa varmasti.

Link to comment
Share on other sitesCreate an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...