Jump to content
MAINOS
 •  

  Valtio varmistaa suojavarusteiden riittävyyden koko maassa

  Hoitajat.net
  Kuvituskuva: Envato

  Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 23.3.2020, että valitsevissa koronaviruspandemiaan liittyvissä poikkeusoloissa on perusteltua ottaa käyttöön valtion varmuusvarastoissa olevat lääkintämateriaalit ja suojavälineet.

  Tällä toimenpiteellä valtio haluaa varmistaa, että suojavarusteet riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten suojaamiseen koko maassa myös epidemiatilanteen pahentuessa. 

  Suojavarusteilla tarkoitetaan ensisijaisesti infektiopotilaita hoitavien ammattihenkilöiden käyttöön tarkoitettuja suojaimia, kuten esim. kasvosuojia, hengityssuojaimia, leikkausmaskeja, suojatakkeja jne. Näitä on varastoissa sekä alueilla että valmiusvarastoissa.

  Huoltovarmuuskeskus jakaa suojavarusteita viiden erityisvastuualueen kautta 

  Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Huoltovarmuuskeskusta (HVK) hajauttamaan lääkintämateriaalia ja suojavälineitä viidelle yliopistolliselle sairaanhoitopiirille. Ne koordinoivat materiaalin hajautuksen ja käytön tarveharkintaan perustuen omalla erityisvastuualueellaan sairaanhoitopiirien sekä kuntien tai kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön.

  Ensimmäisessä vaiheessa kukin yliopistollinen erityisvastuualue (erva) saa väestöpohjaansa suhteutetun määrän suojamateriaaleja. Jatkossa sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätökset materiaalin jakamisesta tarveharkintaan perustuen. 

  Suomessa varautuminen on hyvällä tasolla

  Suomessa on varauduttu koronavirusepidemian varalta, ja koronapotilaiden tutkimukseen ja hoitoon tarvittavia suojaimia on hyvä määrä. Ne eivät ole loppumassa. Sairaanhoitopiirien valmiussuunnitelmien mukaisesti eri toimijoilla on olemassa perusvarastot. Suojavarusteita on koko maassa, mutta niitä voidaan siirtää tarvittaessa sellaiselle alueelle, jossa tautitapauksia on muita alueita enemmän.

  Suomessa on tehty myös muuta materiaalista varautumista, ja joitakin koronapotilaiden pitkittyneessä hoidossa tarpeellisia sairaalalääkkeitä on hankittu normaalia enemmän. 

  Suomessa on uusien varusteiden lisäksi olemassa hyvissä olosuhteissa varmuusvarastoissa säilytettyjä ja VTT:n helmikuussa 2020 toimiviksi testaamia suojaimia, jotka ovat pakkausmerkinnöiltään vanhentuneita. 

  Varmuusvarastoja täydennetään koko ajan 

  Samaan aikaan, kun varmuusvarastosta aletaan jakaa suojavarusteita viidelle alueelle, ryhdytään HVK:n varastoja täydentämään. 

  Koronavirustartunnalta suojautumiseen tarvittavia suojavarusteita on tällä hetkellä kansainvälisillä markkinoilla saatavilla monta eri kanavaa pitkin. Lisäksi parhaillaan selvitetään mahdollisuuksia käynnistää joidenkin suojatarvikkeiden tuotanto Suomessa. 

  Suomi liittyy ensi tilassa EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan komission välillä tehtyyn sopimukseen lääketieteellisten vastatoimien yhteishankinnasta. Sopimus on keino toteuttaa siihen liittyneiden jäsenvaltioiden yhteisiä välineiden ja lääkeaineiden sekä muiden lääketieteellisten vastatoimien hankintoja. 

  Suojainten käyttöä seurataan riittävyyden varmistamiseksi

  Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa suojainten kulutusta yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen ja yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Suojainten riittävyydestä huolehditaan muun muassa lisäämällä ohjeistusta ja kontrollia suojavälineiden käytöstä. 

  Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaavat siitä, että niillä on ajantasainen tieto kulutetuista ja tarvittavista lääkintämateriaaleista ja suojavälineistä omalla erityisvastuualueellaan. 

  Suojaimia käytettävä tarpeeseen – ei varmuuden vuoksi

  Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että kaikkien sosiaali- ja terveysalan toimijoiden on noudatettava annettuja kansallisia ohjeita suojainten tarkoituksenmukaisesta käytöstä. 

  Terveyden- ja sosiaalihuollon hoito- ja hoivatehtävissä (esimerkiksi ensihoito, sairaalat, terveyskeskukset, pitkäaikaishoidon ja hoivan toimintayksiköt, kotisairaanhoito) henkilökunnan pitää käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta ja suojakäsineitä, kun he hoitavat hengitystieinfektioon sairastuneita potilaita. Muita potilaita tai asiakkaita hoidettaessa riittää, että huolehtii hyvästä käsihygieniasta. Kotihoidossa työskentelevien on käytettävä suu-nenäsuojusta asiakkaan suojaamiseksi mahdolliselta henkilökunnan kantamalta taudilta.

  Laboratorioille on omat ohjeet koronaepäilypotilaiden näytteenotosta.

  Ministeriö muistuttaa, että yksityisten toimijoiden on pidettävä omavastuun mukaisesti huoli siitä, että niillä on varastoissaan riittävästi suojavarusteita ja että varastoja myös täydennetään.

  Lähde: STM

  Lisätietoja: Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön henkilösuojainten käyttö, ohje 24.3.2020 PDF 


  User Feedback

  Recommended Comments

  Guest Lähihoitaja

  Posted

  kotihoidossa työskentelevien on käytettävä suunenäsuojusta asiakkaan suojaamiseksi mahdolliselta henkilökunnan kantamalta taudilta. Eikös järkevintä olisi käyttää sitä kaikilla hoitajilla nyt kun hoitavat ketä tahansa potilasryhmää? Me hoitajathan sitä nyt kanssa levitellään yhtä lailla? Eikö suojaimia riitäkään?

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites
  Guest Huolestunut

  Posted

  Olisiko huoltovarmuuskeskuksella heittää yhtään lukuja paljonko ja mitä tavaraa siellä varastossa on? " Miljoonia maskeja" on aika epämääräinen ilmaisu.

  Nyt kun kirurgista suu-nenäsuojusta ohjeissa paljon viljellään, tulee mielikuva että parempia maskeja ei varastossa varmaan juuri olekaan. Nämä kirurgiset maskit suojaa potilaita, ei sitä käyttävää hoitajaa.

  Stm:n terveydenhuollon organisaatioille suunnatun ohjeen mukaan valmiusvaraston ylläpitämisestä ohjeistetaan, että yksiköillä tulisi olla alueen 3-6 kk normi kulutustarpeiden suuruinen. Toivottavasti ervan logistiikkakeskuksille on ollut joku muu ohje.

   

  Share this comment


  Link to comment
  Share on other sites


  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.