Jump to content
MAINOS
 • Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto on myönnetty järjestelmälle, joka parantaa alan turvallisuutta onnistumisten avulla


  Hoitajat.net
   Share

  Palkinnon vastaanottivat Eksoten ensihoidon toimintayksikön esimies Kati Saarikivi ja Eksoten Akuuttisairaalan potilasturvallisuuskoordinaattori Petteri Alavahtola, jotka ovat olleet mukana PosiPro-järjestelmän kehittämisessä alusta alkaen.

  Potilastyössä tapahtuvia onnistumisia raportoiva PosiPro-järjestelmä on valittu vuoden 2020 sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon saajaksi. Eksote ensihoidon ja Awanic Oy:n kehittämä järjestelmä raportoi potilastyön onnistumisista ensimmäistä kertaa suomalaisessa terveydenhuollossa. Järjestelmä mahdollistaa tiedonkeräyksen ja -analysoinnin onnistumisiin johtaneista tekijöistä. Näin toimintaa voi kehittää potilasturvallisemmaksi jo ennen kuin mahdollisia vaaratilanteita syntyy.  

  Palkinnon vastaanottivat Eksoten ensihoidon toimintayksikön esimies Kati Saarikivi ja Eksoten Akuuttisairaalan potilasturvallisuuskoordinaattori Petteri Alavahtola, jotka ovat olleet mukana järjestelmän kehittämisessä alusta alkaen. Palkitseminen tehtiin poikkeuksellisen tilanteen vuoksi virtuaalisesti.

  PosiPro-järjestelmän luominen on arvokasta työtä sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden puolesta. Systemaattinen tietojen kerääminen tapahtuneiden virheiden ja haittojen lisäksi myös onnistumisista tarjoaa mahdollisuuden työntekijöille ja organisaation johdolle kehittää toimintaansa. Järjestelmän ansiosta on mahdollista tunnistaa, mallintaa ja ottaa käyttöön onnistuneet käytänteet muuallakin organisaatiossa. Lisäksi positiivisen palautteen antamisella on suora yhteys työhyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja työssäjaksamisen parantamiseen. PosiPro on otettavissa käyttöön Eksoten lisäksi myös muualla Suomessa. 

  Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta kiittää koko alaa pandemia-ajan toiminnasta  

  Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta haluaa kiittää vuoden 2020 osalta koko terveydenhuoltoalan henkilöstöä koronatilanteen hoitamisesta.  

  – Edelleen jatkuva koronaviruspandemia on koetellut terveydenhuoltoalan henkilöstön henkistä ja fyysistä sietokykyä jo lähes vuoden, muistuttaa toimikunnan puheenjohtaja ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Jussi Rapeli.  

  Epävarmuuden ja pelon aiheuttama työn kuormitustekijöiden lisääntyminen, työmäärän kasvaminen ja tilanteen edellyttämät poikkeusjärjestelyt sekä huoli omasta ja läheisten voinnista ovat tehneet työskentelystä raskasta ja ahdistavaakin.   

  – Suomen selviytyminen koronatilanteessa ei ole tapahtunut itsestään vaan se on vaatinut kaikilta työntekijöiltä venymistä päivästä toiseen haasteellisissa olosuhteissa. Vaikka lopullista voittoa taistelussa koronaa vastaan ei vielä olekaan saavutettu, haluaa toimikunta osoittaa arvostuksensa ja kiittää osaltaan jokaista terveydenhuollon ammattilaista tärkeästä ja kallisarvoisesta työstä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, Rapeli kiteyttää.

  Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon taustat

  Turvallisuuspalkinnon taustalla on sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta, johon kuuluvat Suomen Palopäällystöliitto, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuntaliitto, Mehiläinen hoivapalvelut, pelastustoimi, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tehy sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto. Toimikunnan puheenjohtaja on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Jussi Rapeli. 

  Turvallisuustoimikunta myöntää vuosittain Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon esimerkillisestä työstä alan turvallisuuden kehittämiseksi. Palkinnon voi saada onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan kehittämisestä. Palkintoa on jaettu vuodesta 2005 alkaen. 

  MAINOS
   Share


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...